Blovice

Pomník Rudolf Procházka

Autor: Marek Lanzendorf, 04.03.2016
Umístění: Blovice, na louce
Nápis:
Zde padl
a za vlast svůj život položil
6. května 1945
RUDOLF
PROCHÁZKA
vrch.resp.fin.stráže
Poznámka:

Procházka Rudolf: *9.4.1898, Jindřichův Hradec. RU armáda: Inft., IR. Nr. 23. Zajat: 19.8.1917 Bodres. Přihlášení do legie: 7.6.1918 Albánie. Zařazení do legie: 17.8.1918. Legie: Čs. legie v Itálii. Útvar: depos. rota, pozdĕji 31. p. pl. Konec v legii: 31.12.1919. Po demobilizaci služba u vojenské policie v Košicích. V r. 1939 finanční stráž Stĕnovice. Po jejím zrušení práce berním úřadĕ Blovice. Zabit při přestřelce s ustupujícím nĕmeckým vojskem.
(zdroj: VÚA, Oficiální stránky mĕsta Blovice)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3201-06113
Souřadnice: N49°34'32.72'' E13°32'33.65''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 09.12.2016
Umístění: Blovice, v Cecimě (místní název pro oblast mezi Jiřikovským potokem a rybníkem Tampák), jižně pod silnicí 117
Nápis:
ŽNO
PLZEŇ

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V BLOVICÍCH
ZAL. 1863

NA PAMĚŤ
ŽIDOVSKÝCH SPOLUOBČANŮ,
KTEŘÍ BYLI UMUČENI,
NEBO PADLI V DOBĚ
NACISTICKÉ OKUPACE(informační tabule)
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V BLOVICÍCH
Založen údajně v roce 1683,
s náhrobky od konce 17. století.
Poškozen v letech 1939 - 1989,
mnoho náhrobků odcizeno,
ohradní zeď pobořena.
Kulturní památka, od roku 2002
probíhá postupná obnova.
Hřbitov vlastní a pečuje o něj
Federace židovských obcí v ČR.
Poznámka:

- pomník je poničený
- nápis doplněn dle http://www.plzensky-kraj.cz/cs/relics.asp?lngPamatka=951487


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3201-6102
Souřadnice: N49°35'0.45'' E13°32'53.9''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Kříž a pamětní deska Obětem totalitních režimů

Autor: Marek Lanzendorf, 25.06.2017
Umístění: Blovice, při výjezdu z obce směrem na Seč (směr západ) - nalevo od silnice č. 178 v poli na kopci vedle kapličky sv. Františka
Nápis:
PAMÁTNÍK OBĚTEM
TOTALITNÍCH REŽIMŮ
LET 1939-1989

BLOVICE, 17. LISTOPADU 1993
E. ZELENKA
RAKOVNÍK
Poznámka:

další info: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/blovice-kriz-a-pametni-deska-obetem-totalitnich-rezimu/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Americké armádě

Autor: Marek Lanzendorf, 04.03.2016
Umístění: Blovice, Americká, na budově radnice na rohu Masarykova nám. a Americké ul. , deska je na boční straně ulice
Nápis:
NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ BLOVIC
AMERICKOU ARMÁDOU
7.5.1945
--------
TO THE MEMORY OF THE LIBERATION
OF BLOVICE BY THE U.S. ARMY
7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°34'55.79'' E13°32'24.22''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jakub Diviš, 15.12.2007
Umístění: Blovice, Hradišťská, před zámkem Hradiště
Nápis:
ČERVENKA JAN, BARTOŠ JAROSLAV, CHMELÍK JOSEF, KAJER VÁCLAV, KALIÁN JAN, NEJDL JOSEF, ŘEŽÁBEK JAN, ŠNEBERK FRANTIŠEK

PADLÝM
HRDINŮM
VE SVĚTOVÉ
VÁLCE
VĚNUJÍ OBČANÉ
HRADIŠTĚ – BOUŠOVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3201-06098
Pomník přidal: Jakub Diviš

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Blovice, Husova, u odbočky do ulice Tyršova
Nápis:
Památce
Mistra Jana Husa

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Josef Berkovec

Autor: Marek Lanzendorf, 21.11.2015
Umístění: Blovice, Kamenického, hřbitov
Nápis:
JOSEF
BERKOVEC
*10.6.1918 +18.8.1951
Vzpomínáme na Tebe,
milý synu a bratře.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°35'20.71'' E13°32'1.21'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Panuška

Autor: Marek Lanzendorf, 19.11.2015
Umístění: Blovice, Kamenického, hřbitov
Nápis:
JAN PANUŠKA
*16.8.1923 +17.4.1945
PROTI SVÉ VŮLI ŽIVOT JSI DAL
SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKAL
Poznámka:

17.4.1945 byl hloubkaři napaden osobní vlak č. 414 na trati mezi Plzní Koterovem a Starým Plzencem. Obsluha vlaku buď letadla nepostřehla, nebo se snažila dojet do zářezu tratě. Útok nepřežilo 10 osob, mezi nimi Jan Panuška.
( zdroj: https://hloubkari.wordpress.com/. )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°35'20.71'' E13°32'1.21'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Martin Fiala

Autor: Marek Lanzendorf, 21.11.2015
Umístění: Blovice, Kamenického, hřbitov
Nápis:
MARTIN FIALA
*5.11.1898 +17.4.1945
PROTI SVÉ VŮLI ŽIVOT JSI DAL
SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKAL
Poznámka:

Stejný nápis jako na hrobě Jana Panušky. S největší pravděpodobností se jedná o další oběť akcí spojeneckého letectva ze dne 17.4.1945 ( útoky hloubkařů nebo náletu na Plzeň )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°35'20.71'' E13°32'1.21'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob voják Marek

Autor: Marek Lanzendorf, 21.11.2015
Umístění: Blovice, Kamenického, hřbitov
Nápis:
RODINA
MARKOVA
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°35'20.71'' E13°32'1.21'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka