Stochov

Hrob Antonín Šůma

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Stochov, Lidická, hřbitov
Nápis:
ANT. ŠŮMA
*6.6.1908
+8.4.1939
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'54.71'' E13°58'5.51''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Zdeněk Šlemenda

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Stochov, Lidická, hřbitov
Nápis:
RODINA
ŠLEMENDOVA
A
NOVOTNÁ
Poznámka:

Zdeněk Šlemenda - tankista, zemřel tragicky při výkonu základní vojenské služby, při cvičení, byl v kasárnách v Žatci. (svědectví řídící učitelky ze Stochova).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'54.71'' E13°58'5.51''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Libor Prokop

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Stochov, Lidická, hřbitov
Nápis:
Libor Prokop
*19.11.1978 +9.6.1999
V srdcích Těch,
kteří Tě milovali,
budeš žít věčně.

Poznámka:

příslušník hradní stráže v Lánech, měl však nějakou skrytou srdeční vadu, v jejímž důsledku které také zemřel při výkonu povolání.
(svědectví řídící učitelky ze Stochova).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'54.71'' E13°58'5.51''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Urna Vladimír Černý

Autor: David Kosina, 08.12.2016
Umístění: Stochov, Lidická, hřbitov, kolumbárium při levé boční zdi hřbitova, 5. schránka v horní řadě zprava
Nápis:
Vladimír
ČERNÝ
*10.3.1922
+30.5.2014
Poznámka:

Informace o místě posledního odpočinku pana Vladimíra Černého poskytla předsedkyně Jednoty ČsOL Kladno, paní Mgr. Eva Armeanová.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'54.71'' E13°58'5.51'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Urna Jiří Freiman

Autor: David Kosina, 31.03.2017
Umístění: Stochov, Lidická, hřbitov, pravá část - okraj 4. řady náhrobků u zdi urnového háje
Nápis:
Pplk. JIŘÍ FREIMAN
*13. 12. 1936
†13. 8. 1983

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'54.71'' E13°58'5.51'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: David Kosina, 04.11.2016
Umístění: Stochov, Nádražní 43, budova vlakového nádraží Stochov - Slovanka ze strany nástupiště, vlevo od vchodu do prezidentského salonku
Nápis:
SALONEK T. G. M.
Používal často při svých cestách
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
prezident "OSVOBODITEL"
naposledy 21. 9. 1937, kdy v 17, 23 hod.
přijel před salonek smuteční vlak s ostatky.

věnuje: SKANSKA ŽS a.s. PRAHA
zhotovil: Zdeněk ŘÍHA
KAMENICTVÍ
UNHOŠŤ
Poznámka:

Pamětní deska je upomínkou, že zejména Tomáš Garrigue Masaryk poměrně hojně cestoval do Lán vlakem. V této souvislosti byl v roce 1930 v nádražní budově vybudován tzv. "prezidentský salónek". V Masarykově době se jednalo o vlakové nádraží s názvem Lány. Od 29.5.1961 je přejmenováno na Stochov.
(zdroj: turistická informační tabule před budovou nádraží s názvem Město Stochov, Slovanka - nádraží ČD)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska setkání prezidentů

Autor: David Kosina, 04.11.2016
Umístění: Stochov, Nádražní 43, budova vlakového nádraží Stochov - Slovanka, na straně nástupiště vpravo od vchodu do prezidentského salonku
Nápis:
15. prosince 1921 přivítal ve Stochově
prezident Československé republiky
Tomáš Garrigue Masaryk
prezidenta Rakouské republiky
Michaela Hainische

Na památku této události
se zde v roce 2016 setkali
prezident České republiky
Miloš Zeman
a prezident Rakouské republiky
Heinz Fischer
a odhalili pamětní desku
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena dne 11.4.2016 u příležitosti 95. výročí setkání prezidentů T. G. Masaryka a M. Hainische na zdejším nádraží.
Slavnostního odhalení se na stochovském nádraží zúčastnil prezident České republiky Miloš Zeman, který přivítal prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera. Dále se slavnostního aktu zúčastnili také českoslovenští legionáři, kapela Hradní stráže České republiky a přibližně 100 lidí. Rakouský prezident přijel na nádraží do Stochova z Prahy speciální historickou vlakovou soupravou taženou parní lokomotivou.
Při samotném ceremoniálu odhalení pamětní desky zazpíval všem dětský sbor Masarykovu oblíbenou píseň "Ach synku, synku". Po závěru celé slavnosti odjeli oba prezidenti na blízké sídlo v Lánech.
(zdroj: http://csol.cz/domains/csol.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Suchomel, 23.02.2015
Umístění: Stochov, Osvobození, část Honice, v parčíku na návsi
Nápis:
ZA SVOBODU
KLECÁNEK VÁCLAV *22.9.1888 PADL 1914
KROB FRANTIŠEK *4.12.1893 PADL 1916
JETEL RUDOLF *6.1.1891 PADL 1914
CHLÁDEK JOSEF *24.2.1891 ZEMŘ. 1916
BURGR ANTONÍN *11.8.1888 PADL 1916
JERMAN FRANTIŠEK *30.9.1888 PADL 1916
SOMOL VÁCLAV *20.6.1893 PADL 1914
ŠINDELÁŘ ANTONÍN *1.6.1883 PADL 1915
NOVÁK JAN *18.1.1876 PADL 1918
V UPOMÍNKU MÍSTNÍM PADLÝM
VĚNUJE OBEC HONICE

OBĚTI NACISTICKÉ OKUPACE
ULMAN VÁCLAV *4.14.1898 +20.3.1942
STÁDNÍK VÁCLAV *20.1.1906 +2.4.1942
DUNDR JOSEF *16.3.1906 +15.1.1942
1914 - 1918
Poznámka:

u Josefa Ulmana na pomníku uvedeno chybné datum narození 4.14.1898


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03382
Souřadnice: N50°09'04.95'' E13°57'24.44''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Suchomel, 09.08.2015
Umístění: Stochov, Smetanovy sady, mezi ulicemi Hornická a Švermova před č.p. 258
Nápis:
OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03433
Pomník přidal: Jiří Suchomel