Náměšť nad Oslavou

Lípa svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Družstevní
Nápis:
bez názvu
Poznámka:

Lípa republiky byla vysazena 25. října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku ČSR. Podrobnosti uvádí zápis v kronice.
(zdroj: https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-svobody-v-druzstevni-ulici-v-namesti-nad-oslavou/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Urna Bedřich Valla

Autor: Jan Valla, 10.03.2013
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Husova, Husův sbor, kolumbárium, místo č. 81
Nápis:
RODINA
VALOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Valla

Pamětní deska František Veselý

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Komenského náměstí 53, budova školy
Nápis:
ČESTNÉ PAMÁTCE

FRANTIŠKA VESELÉHO

ŘEDITELE STŘEDNÍ ŠKOLY
IN MEMORIAM
KTERÝ OBĚTOVAL ŽIVOT
ZA SVOBODU NÁS VŠECH
18.6.1942
V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH
V BRNĚ

VĚNOVÁNO PÉČÍ SBS LEGIONÁŘŮ
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena v roce 1949. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6107-09956
Souřadnice: N49°12'27.08'' E16°9'33.04''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 100, budova staré radnice
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY 1914-1918

ADAM JAROSLAV
ADAM LEOPOLD
ADAM ŠTĚPÁN
BARTOSCHOVSKÝ HUGO
BEDNÁŘ JOSEF
BERÁNEK JOSEF
BRADÁČ FRANTIŠEK
BURIAN PETR
ČECHOVSKÝ GUSTAV
FERENC ANTONÍN
FERENC JINDŘICH
GABRIEL FRANTIŠEK
GOTTHARD BOHUMIL
HÁJEK KAREL
HANÁK JAN
HEGNER ADOLF
HORÁK ANTONÍN
HORÁK STANISLAV
HORKÝ ADOLF
HUTÁREK ALOIS
KAFKA FRANTIŠEK
KLÍMA LUDVÍK
KOPULETÝ FRANTIŠEK
KOPULETÝ JAN
KOPULETÝ PETR
KOTAČKA FRANTIŠEK
KRATOCHVÍL HUGO
LEIDE JAN
LUKÁŠEK FRANTIŠEK
LUKÁŠEK THEODOR
MEJZLÍK KAREL
NOŽIČKA VÁCLAV
PAPÍRNÍK ANTONÍN
PIECHOVICZ JOSEF
POKORNÝ JAN
POSPÍŠIL FRANTIŠEK
POŽÁR FRANTIŠEK
PROCHÁZKA FRANTIŠEK
RAČICKÝ EMANUEL
RADOSTA VÁCLAV
RAMACH VILÉM
ROBOTKA KAREL
SERSAWY KAREL
SLAVÍK KAMIL
SUCHÁNEK JAN
ŠIROKÝ VILÉM
TEKAL OTTO
TILL JINDŘICH
TILL GUIDO
VEČEŘA PETR
VOREL VIKTOR
VRBKA EDUARD

PAMÁTCE LEGIONÁŘŮ
JOSEFA DÝMY
REDAKTORA A PUBLICISTY
*13.III.1882 +2.VIII.1933
JAROSL. POSPÍŠILA
*20.IX.1880
PADL NA SIBIŘI 15.VII.1918

ZDE ULOŽENA
PRSŤ Z BOJIŠŤ
U ZBOROVA
U TERRONU
V DOBRUŽI
A NA
DOSS´ ALTU

PŘED TOUTO RADNICÍ BYL VÍTÁN 13. ČERVNA 1928
PRVNÍ PRESIDENT ČS. REPUBLIKY T. G. MASARYK
ZHOTOVENO PÉČÍ LEGIONÁŘŮ A MĚSTSKÉ RADY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU R. 1934
VĚRNI ZŮSTANEME

1939 1945
VAŠE SMRT NÁŠ ŽIVOT

POPRAVENI A UMUČENI BYLI:
BUREŠ LEOPOLD
BURIAN JOSEF
DOLEŽAL FRANT.
GOTTHARD KAREL
HRON EDUARD
HŮLKA ADOLF
HŮLKA JIŘÍ
CHYTKA KAREL
JANDA JOSEF
JUŘICA EDUARD
JUŘICA MILAN
JUŘICA LEOPOLD
MĚCHÁČEK FRANTIŠEK
POSPÍŠIL JAROSLAV
PRAGER KAREL
PRAGER KAREL
PRAGER ROBERT
ROUSEK METODĚJ
ŠANDERA JOSEF
VALA BEDŘICH
VESELÝ FRANT.
7 ROD. IZRAEL.

OBĚTÍ VÁLKY SE STALI:
BÁRTA ALOIS
BARTEK OTAKAR
HARTLOVÁ TYNUŠE
HOŘÍNEK FRANT
RAČICKÝ VILÉM
ŠMARDOVÁ MARIE
ŠTĚPÁNEK JOSEF
Poznámka:

Autorem pamětní desky - obětem I. světové války byl K. Babka. Byla odhalena 26.8.1934.
Pamětní deska obětem 2. světové války byla odhalena v roce 1947.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)
Dýma Josef, nar. 13.3.1882, Náměšť n. Oslavou, bytem Pardubice. V RU armádě sloužil u 80. pěšího pluku jako kadet. Zajat 24.8.1914, Zločov. Do čs legií v Rusku se přihlásil 31.1.1918, Taškent. Zařazen 31.1.1918 jako vojín k 2. záložnímu pluku. Demobilizován 1.12.1919 jako praporčík vojenské správy.
Pospíšil Jaroslav, nar. 20.9.1885 Třebíč, bytem Náměšť n. Oslavou. V RU armádě sloužil u 14. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 5.11.1914, San. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Běhově, Saratov. gub. Zařazen 5.4.1917 jako vojín k 3. střeleckému pluku. Padl 15.7.1918.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6107-09967
Souřadnice: N49°12'24.91'' E16°9'26.02''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Emilián Mrázek

Autor: František Mrvka, 16.10.2017
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 104, vestibul městského úřadu
Nápis:
KÁMEN Z BISKAJSKÉHO ZÁLIVU
MÍSTA POSLEDNÍHO ODPOČINKU
ANGLICKÉHO LETCE
P/O EMILIÁNA MRÁZKA
NAŠEHO RODÁKA

Věnují občané Náměště n. Osl.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6107-27170
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Josef Šandera

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Mjr. Josefa Šandery 27, směr Bíteš
Nápis:
NEHYNOUCÍ PAMÁTCE
MAJORA ČS. ZAHRANIČNÍCH
VOJSK V ANGLII

JOSEFA ŠANDERY,

PARAŠUTISTY,
KTERÝ OBĚTOVAL SVŮJ
ŽIVOT
ZA SVOBODU SVÉHO
NÁRODA 16.1.1945
V POLSKU U ŽAMBERKA

PÉČÍ LEGIONÁŘŮ VĚNOVALI SPOLUOBČANÉ 1946
Poznámka:

Pamětní deska se nachází na ul. Mjr. Šandery 27 na rodinném domku, byla odhalena 2. června 1946. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6107-27720
Souřadnice: N49°12'19.37'' E16°9'33.43''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pamětní deska Emilián Mrázek

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Nádražní, budova čekárny vlakového nádraží (strana obrácená k městu)
Nápis:
ZDE SE NARODIL LETEC ČS. ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
311. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ RAF

P/O EMILIÁN MRÁZEK
*13.12.1920 +21.8.1943

PADL NAD BISKAJSKÝM ZÁLIVEM
ČEST JEHO PAMÁTCE
VĚNUJÍ PILOTI
LETIŠTĚ NÁMĚŠŤ N/OSL
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena 25.10.1996. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6107-09951
Souřadnice: N49°12'25.85'' E16°8'52.16''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pamětní deska Eduard Hron

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Nádražní, budova vlakového nádraží (strana obrácená ke kolejišti)
Nápis:
V DOBĚ POROBY NÁRODA
R. 1939-1945 BYL POPRAVEN
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC

EDUARD HRON

ČEST JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena v roce 1949. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6107-09962
Souřadnice: N49°12'25.6'' E16°8'51.63''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Lípa svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Náměšť nad Oslavou, náměstí Míru
Nápis:
bez názvu
Poznámka:

Lípa republiky byla vysazena 25. října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku ČSR. Podrobnosti uvádí zápis v kronice.

Zápis v kronice Náměště nad Oslavou, sv II., 1945 — 1973, s. 263 : ” Oslavu 50. výročí vzniku naší republiky uspořádal MěstNV spolu s organizacemi NF dne 25. října s následujícím programem:

Dopoledne bylo sázení “Stromů svobody” a) v parku na nám. 9. května b) v parku na nám. Míru c) v Družstevní ulici d) u ZDŠ v Husově ulici
Žáci místních ZDŠ, Junáka, žáci učňovské školy a učni internátu OPP sešli se před lidovou školou umění v 10, 30 hod., po krátkém projevu o tradici a významu stromů republiky, převzali je a zasázeli na určených místech.”

Komentář: Lípa svobody na Náměstí 9. května (nyní Masarykovo nám.) byla zlikvidována při celkové přestavbě náměstí v 90. letech 20. stol. Lípa svobody na Náměstí Míru roste dodnes (15. 1. 2017). Lípa svobody v Družstevní ulici roste dodnes. Lípa svobody u Základní školy na Husově ulici byly pokácena kvůli stavbě sochy lidového milicionáře — pomníku oslavy 25. února 1948, který byl odhalen 24. 2. 1979. Pomník byl odstraněn v r. 1990 a nyní je onom místě parkoviště. Obě dosud stojící lípy svobody nejsou nijak označeny.

(zdroj: https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-svobody-na-namesti-miru-v-namesti-nad-oslavou/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.10.2019
Umístění: Náměšť nad Oslavou, Sadová, na stěně sokolovny
Nápis:
BRATŘI
EDUARD HRON
JOSEF ŠANDERA
FRANTIŠEK VESELÝ
KAREL PRÁGR

OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA OKUPACE V LETECH
1939 – 1945.
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Více informací o Josefu Šanderovi zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0andera


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6107-9952
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká