Račín

Pomník partyzánské brigádě

Autor: František Chvátal, 28.06.2015
Umístění: Račín, u silnice vlevo před hájenkou u cesty na Velkou Losenici na okraji obce
Nápis:
V TÉTO HÁJENCE
V LISTOPADU A PROSINCI 1944
PRACOVAL SE SVÝM ŠTÁBEM
VELITEL
PARTIZÁNSKÉ BRIGÁDY
M. J. HUSA
V. V. FOMIN
Poznámka:

Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb. (CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6115-28109
Pomník přidal: František Chvátal