Slavňovice

Pomník pplk. Bedřich Valla

Autor: Jan Valla, 09.07.2006
Umístění: Slavňovice, část obec Stádlec, u řeky Lužnice
Nápis:
ZDE TRÁVIL POSLEDNÍ ODDECH
ROKU 1939
S ČESKÝMI VLASTENCI
A JUNÁKY
Pplk.
BEDŘICH VALLA
ZAKLADATEL BRANNÉHO SKAUTINGU

ZEMŘEL 20. 5. 1945
PO ÚTRAPÁCH
TEREZÍNSKÉHO VĚZENÍ
Poznámka:

Tento pomník je umístěn na místě posledních předválečných táborů pražského 1. střediska Svazu Junáků Skautů republiky Českoskoslovenské, které bylo složeno ze 4., 11. a 14. chlapeckého oddílu, 7. dívčího oddílu a tzv. Spojovacího oddílu, konané v letech 1938 a 39. Pomník nechal po válce postavit vlastním nákladem obchodník ze Stádlece pan Šebele, který zásoboval oba tábory, jako výraz úcty a památky. Před likvidací v dobách po r.1948 ho zachránilo to, že byl již dříve zanesen v kartografických mapách jako bod.
V průběhu tábora roku 1938 zde byla natočena část filmu „Vzhůru mládí“, který ve spojení s další ukázkou prvků brannosti (jezdectví, střelectví, lyžařství, vodní sporty, plavání, cyklistika, plachtění, které bylo točeno na různých místech republiky), měl sloužit jako propagační film branné výchovy mládeže. Film byl natočen za podpory MNO – oddělení branné výchovy, kde pplk. Bedřich Valla pracoval. Valla byl zároveň určen poradcem filmu. . Film točila ve své režii firma Josef Koza, Praha II, Vodičkova 34. Scénář filmu vytvořil B. Valla a M. Sokol (rover 11.oddílu), kameramanem byl Jaroslav Tuzar, písně ve filmu složil většinou B.Valla a zazněly v provedení FOK a Kuhnova pěveckého sboru. Písně vydalo nakladatelství R.A.Dvorský na deskách Ultraphon. Doprovodné recitace přednesl Bedřich Karen. Původní film se neuchoval, v NFA je pouze upravená kopie z roku 1940, která původní film značně znehodnotila.
Na posledním táboře v roce 1939 zde tábořilo cca 250 skautů. Z tohoto tábora předčasně odešel por. letectva Viktor Krcha, (zástupce br. Vally) který se vydal na cestu do Polska k formující se jednotce československých letců v Krakově. Po přepadení Polska byl při přesunech raněn, prodělal celou ústupovou anabázi přes území Sovětského svazu a internaci. Přes Istanbul se lodí dostal do Velké Británie a byl přijat k letectvu RAF. Ve funkci navigátora létal u 311. bombardovací perutě, později u 138. perutě pro zvláštní určení. Dne 10.12.1942 zůstal nezvěstný s letounem Halifax NF-Y, W 1002 při operačním letu z Káhiry na Maltu. Jeho život je vzpomenut ve sloupci 247 válečného památníku Alamejnu v Egyptě. Jméno Viktora Krchy je také vzpomenuto v Památníku padlých Čs.letců v letech 1939 – 1945 na Náměstí svobody v Praze 6. Zde je také jméno dalšího člena 11. skautského oddílu Václava Řezáče – Roi, který jako Sgt. 311. Bombardovací perutě RAF zahynul dne 30.8. 1943 v 15,42 hod.při cvičném letu u letiště Baulieu v Anglii.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-39337
Pomník přidal: Jan Valla