Radim

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jan Moravec, 11.06.2014
Umístění: Radim, křižovatka při jihovýchodním okraji zámeckého parku, naproti č.p.87

Nápis:
RADIMSKÝM PADLÝM VOJÍN
VE SVĚT. VÁLCE R. 1914-1918
VĚNUJÍ OBČANÉ.
BOŠTIČKA FRANT. STÁR 31 R.
JEŘÁBEK JAN " 28 "
KYSELA VÁCLAV " 33 "
HUBÁČEK KAREL " 36 "
HOUŽVIČKA KAR. " 34 "
SUCHÁNEK JAR. " 22 "
SUCHÁNEK JOS. " 25 "
STRAKA VÁCLAV " 35 "
PLAČEK JOSEF " 24 "
FIRBACH ROBERT " 33 "
KLOUDA JOSEF " 38 "
BALÁČEK JINDŘ. " 36 "
KOSINA VÁC. " 47 "
BAUER ANT. " 28 "
KNÍŽEK ANT. " 23 "
HUBÁČEK AL. " 38 "
ULMAN FR. " 20 "

OBĚŤ NĚMECKÉ OKUPACE
MORAVEC FRANT.
28.8.1888 + V KONCENTR. TÁBOŘE
27.6.1943


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-34366
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník osvobození obce

Autor: Jan Moravec, 11.06.2014
Umístění: Radim, trojúhelníkový parčík ve středu obce před kaplí
Nápis:
VĚRNOST ZA VĚRNOST

В ПАМЯТь ПРИХОДА
КРАСНОЙ АРМИИ
В РАДИМ
19 ? 45
NA PAMĚŤ PŘÍCHODU
RUDÉ ARMÁDY
DO RADIMI
Poznámka:

- z fotografie částečně nečitelné
- foto převzato z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka