Třebonín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Skok, 26.06.2015
Umístění: Třebonín, náves
Nápis:
MY DALI ŽIVOT - VY DEJTE LÁSKU!
BEDŘ. HAVLENA ital. leg. - JOS. VOLENEC franc. leg.
ČLENOVÉ SPOLKU "J. K. TYL"
FRANT. KŘENEK. – JOS. KŘENEK
ANT. MAZÁNEK. - JOS. OLIVA. - STAN. RAK.
OBČANÉ TŘEBONÍNA A CHEDRBÍ:
VÁCL. HAVELKA. - FRANT. HORÁČEK. - OLD. KOČÍ.
KAR. KŇÁKAL. - KAR. KOPÁČEK. - VÁCL. KOPÁČEK.
VÁCL. MYSLIVEČEK. - FRANT. OLIVA. - AL. RADA.
JAN VAVŘINA. - JOS. VAVŘINA. - BOH. ZDENĚK
rus. leg.

1914 - 1918
VĚNOVAL OCHOTNICKÝ SPOLEK
"J.K.TYL" 15.VII.1924
Poznámka:

Havlena Bedřich, nar. 18.5.1888 Nová Lhota okr. Čáslav. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako desátník, jednoroční dobrovolník. Zajat 28.11.1915, St. Michele. Do čs legií v Itálii se přihlásil 5.12.1916, Padula. Zařazen 28.5.1918 jako desátník k 33. pěšímu pluku. Zajat, rakouským stanným soudem 46. střelecké divize odsouzen k trestu smrti. Popraven 21.6.1918, Dawance, Piava, pohřben tamtéž.
Volenec Josef, nar. 19.6.1895 Třebonín okr. Čáslav. V RU armádě sloužil u 21. pěšího pluku jako kadet. Zajat 26.7.1916, Halič Rusko. Do čs legií v Rusku zařazen 13.9.1917 jako vojín k záložnímu pluku, dnem 14.11.1917 k čs legiím ve Francii jako vojín k 22. střeleckému pluku. Další údaje chybí.
Zdeněk Bohumil, nar. 9.9.1879 Třebonín okr. Kutná Hora. Služba v RU armádě ani zajetí nedoloženy. Do čs legií v Rusku zařazen 12.12.1914 k týl. int. Další data chybí. (zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Antonín Hort

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Třebonín, kostel sv. Matouše, ve vstupu do kostela za mřížovými dveřmi
Nápis:
Antonín Hort z Velkého Lomce
vojín p. pl. Č. 21
padl za
Boha, císaře a vlast
u Mogily blíže Krakova dne 8.prosince 191?

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jaroslav Klička

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Třebonín, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
*17.4.1945 +27.6.1963

JÁ DO ŽIVOTA ŽIVOTA SÍLU
ZDRAVÉ RUCE MĚL...
PROČ OSUD KRUTÝ NA MNE
TOLIK TOLIK ZANEVŘEL
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Slávek a Ladislav Polákovi

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Třebonín, hřbitov
Nápis:
ZDE DŘÍMAJÍ VĚČNÝ SEN DVA BRATŘI
POLÁKOVI Z LOMEČKU
SLÁVEK
*26.IX.1923 +1.V.1944
LADISLAV
*5.X.1926 +22.V.1945
NÁSLEDKEM ZRANĚNÍ RUČNÍM GRANÁTEM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Slavomil Haertl

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Třebonín, hřbitov
Nápis:
SLAVOMIL HAERTL
ČETAŘ ASPIRANT
+ VE SLUŽBĚ VLASTI 24.6.1938 STÁR 23 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Náhrobní kámen Vilém z Konecchlumí

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Třebonín, hřbitov, u kostela sv. Matouše
Nápis:
(nápis nečitelný a poškozený)
Poznámka:

Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí (1551 – 21. června 1621,Praha) byl rytíř z rodu Konecchlumských z Konecchlumí a jeden z popravených 27 "českých" pánů, za stavovského povstání zastával funkci stavovského komisaře.
Jako válečný komisař vedl výpravu zemské hotovosti z čáslavského a chrudimského kraje proti Vídni. Za stavovské povstání vyjednával o podpoře se slezskými stavy.
Zatčen krajským hejtmanem při pobytu mimo Prahu. Mimořádný tribunál jej odsoudil k popravě na Staroměstském náměstí spolu s dalšími „českými pány“. Na popraviště vešel jako šestý z rytířského stavu a jako devátý v celkovém pořadí. Tělo i s hlavou předali jeho rodině, která jej se všemi náboženskými obřady pochovala.
V roce 1907 byla u Konecchlumí postavena mohyla na památku tohoto místního nejslavnějšího rodáka. V Praze 6 – Břevnově byla po něm pojmenována ulice.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Konecchlumsk%C3%BD_z_Konecchlum%C3%AD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Antonín Lump

Autor: Marek Skýpala, 04.01.2022
Umístění: Třebonín, obecní hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
LUMP
NADSTRÁŽNÍK
PRAŽSKÉ POLICIE
ZEM 25. SRPNA 1927
V VĚKU 37 LET.
Poznámka:

Antonín Lump se podle vojenských záznamů narodil buď dne 13.6.1890 či 13.1.1890, a to v Hraběšíně v okrese Čáslav. Po škole pracoval jako kočí. Zajat byl jako vojín c.k. 2. praporu polních myslivců dne 20.10.1914 u Ostrova. V zajetí se přihlásil do čs. vojska a dne 27.8.1918 nastoupil k 2. omskému pochodovému praporu. Demobilizován byl dne 15.11.1920 jako desátník doplňovací roty, ruský legionář.
Nastoupil službu u pražské policie. Zemřel při výkonu služby, když byl zastřelen pachatelem, kterému bránil v opuštění místa činu.
Pohřeb byl za velkého zájmu veřejnosti vypraven slavnostním způsobem z Prahy.
(zdroj: databáze VÚA, dvojka.rozhlas.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°52'3.01'' E15°18'55.01''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Josef Volenec

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Třebonín, hřbitov
Nápis:
TRVALÉ PAMÁTCE NAŠEHO MILÉHO SYNA A BRATRA
JOSEFA VOLENCE,
PORUČÍKA, KTERÝ PADL V BOJI
U VOUZIER VE FRANCII 24.10.1918, STÁR 23 R.
Poznámka:

Mezi slavné rodáky patří Josef Volenec, žák Masaryka a Machara, který vstoupil do legiií a bojoval v Rusku a ve Francii, kde také v roce 1918 padl. (zdroj: http://www.trebonin.cz/ )
Josef Volenec, nar. 19.6.1895 Třebonín okr. Čáslav. V RU armádě sloužil u 21. pěšího pluku, kadet. Zajat 26.7.1916, Halič Rusko. Do čs. legií v Rusku zařazen 13.9.1917, vojín záložního praporu. Dnem 14.11.1917 vojín 22. pěšího pluku čs. legií ve Francii.
(zdroj: http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Konec v legiích 24.10.1918, podporučík, padl, Vouziers, pohřben tamtéž.
(zdroj: http://legie100.com/krev-legionare/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Stanislav Rak

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Třebonín, hřbitov
Nápis:
RODINA RAKOVA
ZE SOUŇOVA

TRVALÉ PAMÁTCE NAŠEHO
DRAHÉHO SYNA
STANISLAVA,
KTERÝ PADL NA ITALSKÉM
BOJIŠTI V R. 1916, STÁR 20 R.
Poznámka:

Vojín Stanislav Rak, nar. 1896, Souňov, Čáslav, příslušník 25. domobraneckého pěšího pluku. Padl 16.6.1916, Monfalcone – Přímoří. Pohřben 26.6.1916, Pietra Rossa. Opsáno z Úmrtní matriky domobraneckého pěšího pluku 25, uložené u ZVV Brno, tom I, fol 6D.
(zdroj: http://vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Antonín Mazánek

Autor: Marek Skýpala, 04.01.2022
Umístění: Třebonín, obecní hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE SYNA
ANTONÍNA
PADL NA ITALSKÉM BOJIŠTI
14.5.1917, STÁR 18 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°52'2.83'' E15°18'54.71''
Pomník přidal: Marek Skýpala