Františky

Pomník Stanislav Popelka

Autor: Ing. Michal Kozák, 16.06.2009
Umístění: Františky
Nápis:
PILOT STÍHAČ
ČET. STANISLAV POPELKA
PLUKOVNÍK IN MEM. PADL 3.6.1940 PŘI OBRANĚ PAŘÍŽE
VŠEM, KTEŘÍ PADLI ZA SVOBODU VLASTI
Poznámka:


Četař S. Popelka zahynul v letounu Morane 406 při leteckém souboji u obce Ozzoir le Ferrire (zde byl i pohřben, později byly jeho ostatky převezeny na hřbitov La Targette); 10. 10. 1940 byl in memoriam vyznamenán čs. válečným křížem a v červnu 1943 francouzským Kroix de Guere avec Palme; 1. 6. 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka v. v. in memoriam. (zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5302-06273
Souřadnice: N49°46'04.21'' E16°06'00.52''
Pomník přidal: Ing. Michal Kozák
Doplnění informací: Jiří Porteš
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Adolf Břeň

Autor: Naďa Gutzerová, 15.05.2015
Umístění: Františky, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ ADOLF BŘEŇ Z FRANTIŠEK PODLEHL VÁLEČNÝM ÚTRAPÁM 19 6/4 18 VE STÁŘÍ 22 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Naďa Gutzerová