Radouň

Pomník Josef Vítek

Autor: Diana Štruplová, 08.05.2009
Umístění: Radouň, dolní okraj sadu, bývalé Nebeskovy zahrady
Nápis:
V BOJI PROTI FAŠISTŮM
ZDE 7.5.1945
POLOŽIL ŽIVOT
MÍSTNÍ OBČAN
JOSEF VÍTEK
* 30.10.1900
ČEST JEHO PAMÁTCE

SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, O.S. 2008
Poznámka:

Pomníček byl dlouhá léta zapomenut, teprve 26.10.2008 ho znovu objevili členové Spolku pro vojenská pietní místa Diana a Vladimír Štruplovi. Deska z opaxitového skla byla však bohužel rozbitá, až na pár okrajových střípků, které ještě držely na betonovém pomníčku. Spolek nechal zhotovit novou plastovou pamětní desku, František Novák z Mělníka opravil pomníček, členové a Otto Štrupl upravili okolí a 8.5.2009 byl za přítomnosti syna, dcery a dalších rodinných příslušníků padlého, místních obyvatel, hostů a členů Spolku pro VPM slavnostně odhalen.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 19.06.2004
Umístění: Radouň, na návsi
Nápis:
7.5.1945
Poznámka:

Dne 7. 5. 1945 padlo v boji v Radouni 9 mužů: Jaroslav Chalupa (truhlář z Měl. Vtelna), Ladislav Jukl (kuchař z Měl. Vtelna), Josef Kaiser (truhlářský dělník z Vys. Libně), Rudolf Korec, Jaroslav Krejčí, Antonín Mašek (rolník z Kadlína), Jan Skála (zemědělský dělník z Radouně), Albín Srbek (z Radouně), Josef Vítek (rolník z Měl. Vtelna).

7. května přijel od Byšic do Vysoké Libně jeden německý pancéřový vůz a za ním dvě nákladní auta s vojáky. Jeli směrem k Radouni. V obrněném voze měl být důstojník a v ruce držet mapu. V Radouni u kovárny někdo po Němcích prý střelil z flobertky. Po tomto výstřelu, nebo že si vojáci zajeli, se vojáci vrátili zpátky a zahnuli po cestě do Radouně. Tam u Horákova statku došlo k první přestřelce.

Hoši z Radouně našli prý předtím v lese odhozený samopal i s municí. Šli s ním do domu po Bergerovi, kam pak přišel hajný Jan Novák, kterému kluci nabitý samopal dali. Právě 7.května byli u Nováka na návštěvě Jaromír Horák a ještě další tři lidé, když uslyšeli střelbu a poté uviděli zmíněnou německou kolonu vedenou motocyklem. Novák, jak je zpozoroval, pustil do nich z nalezeného automatu celou dávku, při niž někteří padli. Vojáci couvli, vyskákali z aut a zalehli k obraně. Několik jich vniklo do statku Bohumila Horáka. Nastala přestřelka, při niž Němci odpálili na Novákův dům pancéřovou pěst a poškodili ho. Později dorazili revoluční bojovníci z Mělnického Vtelna, kteří měli nejdříve omylem střílet do svých kolegů z Radouně. Po vyjasnění situace pak zaútočili na Němce v Horákově stavení, kde měli podle svědectví J. Horáka pancéřovou pěstí zapálit stodolu a urazit kus štítu. Němci ukrytí ve statku si už předtím vzali jako rukojmí Horákovu dceru Bohumilu a služku Věru Cutychovou. Přestřelka se protáhla až do noci. Večer byli Němci vyzváni, aby ukázali zajatá děvčata v okně, zda jsou v pořádku . Potom se vyjednávalo, údajně i za účasti řepínských (partyzáni skupiny Národní mstitel). Bylo dohodnuto, že zbývající němečtí vojáci odejdou s rukojmími, která budou po několika kilometrech propuštěna a vrátí se zpátky. Tak se i stalo a všichni s napětím očekávali, až se obě dívky zase objeví. Všechno nakonec dopadlo tak, jak bylo dojednáno.

Celá akce byla prý chaotická, velmi živelná a s masovou účastí. Zúčastnil se jí každý civilista, který v té době vlastnil nějakou zbraň. Podle toho také dopadla. Kromě asi 15 mrtvých německých vojáků z našich lidí zahynuli: Jaroslav Chalupa (*1908), Jaroslav Krejčí (*1893) a Josef Vítek (*1900) z Mělnického Vtelna, Jan Skala (*1909) a Albín Srbek (*1910) z Radouně, Josef Kaiser (*1917) z Vysoké Libně, Antonín Mašek (*1912) z Kadlína, Ladislav Jukl (*1919) a Rudolf Korec (*1924) z Kropáčovy Vrutice.

( zdroj: Václav Zimerman, Národní mstitel)

Foto z odhalení pomníku pochází z výstavy OÚ k 810 letům obce Mělnické Vtelno v r. 2010


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-27484
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Jaroslav Kotlaba

Pomník Ladislav Jukl

Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2014
Umístění: Radouň, u silnice, kterou pokračuje Chorušická ulice ke hřbitovu, nalevo před odbočkou u kalu
Nápis:
V BOJI PROTI FAŠISTŮM 7.5.1945
BYL V TĚCHTO MÍSTECH
SMRTELNĚ ZRANĚN
LADISLAV JUKL
*14.7.1919
ČEST JEHO PAMÁTCE

Čs. obec legionářská a Spolek pro vojenská pietní místa o.s., 2013
Poznámka:

Původní pomníček, již bez pamětní desky, byl nalezen v r. 2000 o několik metrů dál od silnice. V r. 2012 bylo nalezeno několik střepů z pamětní desky, které potvrdily, že se jedná opravdu o pomníček L. Juklovi. V r. 2013 byl za podpory ČsOL zhotoven nový pomníček p. Bohumilem Sixtou. 19.4.2014 pak proběhlo jeho osazení, na kterém se podílel Otto Štrupl z Měl. Vtelna, Jan Štrupl a členové Spolku pro VPM a českobrodské jednoty ČsOL Jaroslav Kotlaba a Vladimír Štrupl. Jedná se již o třetí pomníček, který byl spolkem obnoven. Ladislav Jukl je pohřben ve společném hrobě obětí Květnového povstání českého lidu na hřbitově v Mělnickém Vtelně.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'12.4'' E14°40'54.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Jaroslav Chalupa

Autor: Vladimír Štrupl, 18.04.2015
Umístění: Radouň, na okraji lesíka nalevo od silnice č. 16 z Radouně do Mělnického Vtelna
Nápis:
V BOJI PROTI FAŠISTŮM
ZDE 7.5.1945
POLOŽIL ŽIVOT MÍSTNÍ OBČAN
JAROSLAV CHALUPA
*28.6.1900
ČEST JEHO PAMÁTCE

Obec Mělnické Vtelno a jednota ČsOL Český Brod, 2015
Poznámka:

Původní pomníček, umístěný přibližně v těchto místech, byl patrně zničen před lety při zemních pracech. Obnovu inicioval místopředseda Spolku pro vojenská pietní místa Vladimír Štrupl a za finančního přispění Obecního úřadu Mělnické Vtelno a jednoty ČsOL Český Brod jej spolu se synem zhotovili a následně 18.dubna 2015 usadili.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°20'57.21'' E14°41'5.81''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jaroslav Vegner

Autor: Vladimír Štrupl, 24.12.2017
Umístění: Radouň, obecní hřbitov, hrob R17
Nápis:
PhDr. JAROSLAV VEGNER
plukovník
*1.10.1931 +11.11.2017
Poznámka:

historik, mj. autor či spoluator několika titulů, např. Okres Mělník za druhé sv. války a osvobození Sovětskou armádou


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'16.83'' E14°40'58.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Jaroslav Krejčí - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 31.08.2006
Umístění: Radouň, Chorušická 122
Nápis:
ZDE PADL 7.5.1945
JAROSLAV KREJČÍ
* 3.3.1893
Poznámka:

Pamětní deska se nacházela napravo nad držáky na truhlík.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Krejčí

Autor: Vladimír Štrupl, 05.07.2010
Umístění: Radouň, Chorušická, na bývalé stodole, náležející k domu 131
Nápis:
V BOJI PROTI FAŠISTŮM
ZDE 7.5.1945
POLOŽIL ŽIVOT
MÍSTNÍ OBČAN
JAROSLAV KREJČÍ
* 3.3.1893
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Pamětní deska byla osazena pozůstalými v r. 2010, pár metrů od původního umístění na štítu domu č.p. 122. Původní umístění je zřetelné z fotografie č. 3, nad držáky truhlíku na květiny.
Poděkování Spolku, za poskytnutí osobních dokladů Jaroslava Krejčího, paní Marii Videmanové.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Růžička

Autor: Vladimír Štrupl, 13.07.2013
Umístění: Radouň, Chorušická, na hřbitově u kostela
Nápis:
Zde odpočívá v Pánu
náš milovaný syn a bratr
JOSEF RŮŽIČKA
Z VYSOKÉ LIBENĚ.
Skončil mladý život svůj po útrapách
válečných maje 30 let, dne 24. prosince 1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Strom svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 13.07.2019
Umístění: Radouň, Chorušická
Nápis:
STROM SVOBODY
OBEC
MĚLNICKÉ VTELNO
Tento strom byl vysazen k oslavám
100. výročí české státnosti 13. října 2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Ludvík Oudrnický

Autor: Jan Štrupl, 30.04.2006
Umístění: Radouň, Chorušická, hřbitov
Nápis:
LUDVÍK OUDRNICKÝ
padl ve svět.válce
v r.1914 ve stáří 25 let
a je pohřben v Rusku

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Štrupl