Dolní Vilémovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing.Radek Říha, 07.05.2007
Umístění: Dolní Vilémovice, náves, u silnice na Lipník
Nápis:
Horní část:

PAMÁTCE
PADLÝCH
a
ZEMŘELÝCH
VOJÍNŮ
z
Dol. VILIMOVIC
1914-1920

Ant. BULA 1883-1916
Jan CHLÁDEK 1895-1915
Jos. ČECH 1888-1915
Jan ČECH 1890-1915
Jos. JANDA 1897-1917
Jos. DOLEŽAL 1889-1914
Jak. ČECH 1881-1918
S. OTOUPAL 1895-1918
A. VAŠÍČEK 1888-1916
J.VÁVRA 1900-1918
A. KLUBAL 1897-1917
J. VAŠÍČEK 1888-1916
A. VAŠÍČEK 1897-1918
J. KOČÁR 1895-1915

VĚNOVALA
ZDEJŠÍ OMLADINA
1922


Spodní část:
OBĚTEM FAŠISMU POPRAVENÝM
1942-1945

KUBIŠ JAN *1913
KUBIŠ FRANTIŠEK *1887
KUBIŠ RUDOLF *1912
KUBIŠOVÁ MARIE *1912
KUBIŠ JAROSLAV *1916
KUBIŠOVÁ MARIE *1920
KUBIŠOVÁ VLASTA *1924
KUBIŠOVÁ JITKA *1925
PRÁVEC RUDOLF *1912
PRÁVCOVÁ FRANTIŠKA *1915
LAPEŠ JAN *1909
DENEMAREK ANTONÍN *1878
DENEMARKOVÁ MARIE *1885
DENEMAREK KAREL *1913

VĚNUJE MNV DOLNÍ VILÉMOVICE 1965
Poznámka:

Pomník 1. světové války byl odhalen v roce 1922 a k 2. světové válce v roce 1965.
V roce 2008 byla přidělena dotace kraje Vysočina ve výši 15.000,- Kč na opravu a údržbu.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08643
Souřadnice: N49°9'9.5'' E15°58'47.69''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pomník Josef Sobotka

Autor: Ing.Radek Říha, 07.05.2007
Umístění: Dolní Vilémovice, na křižovatce poblíž OÚ (od památníku padlým směr Číměř, na křižovatce pak vedlejší uličkou podél rodného domu rtm. Kubiše č.p. 79 dále rovně až na konec ulice)
Nápis:
POCHVÁLEN BUĎ
JEŽÍŠ KRISTUS!

K UCTĚNÍ A UTRPENÍ PÁNĚ
ZBOŽNÉ PAMÁTCE NEZVĚSTNÉHO

JOSEFA SOBOTKY

*1889
NEZVĚSTNÝ OD ŘÍJNA 1914 NA RUS. BOJIŠTI.

ODEŠELS TAK MLÁD DRAHÝ BRATŘE A SYNU
V DÁLNOU CIZINU,
KDY NAVRÁTÍŠ SE V SVOJI OTČINU?
SEM KTEŘÍ PLÁČETE ON BŮH Ó TAKÉ KVÍLÍ,
SEM KTEŘÍ TRPÍTE Ó POJĎTE, ON VŠE ZHOJÍ.

VĚNOVALA RODINA SOBOTKOVA 1929

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-21989
Souřadnice: N49°9'11.04'' E15°58'45.94''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pamětní deska Jan Kubiš

Autor: Ing.Radek Říha, 07.05.2007
Umístění: Dolní Vilémovice, kulturní dům
Nápis:
NA PAMĚŤ
NÁRODNÍHO HRDINY
JANA KUBIŠE
ROTMISTRA-PARAŠUTISTY
24.6.1913 – 18.6.1942

ZŘÍZENO PÉČÍ OV ČSBS TŘEBÍČ
A JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY
Poznámka:

Deska byla odhalena k 50. výročí heydrichiády dne 14.6.1992.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-21987
Souřadnice: N49°9'11.97'' E15°58'49.39''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pomník Jan Kubiš

Autor: Bernd Gerstorfer, 15.03.2016
Umístění: Dolní Vilémovice, rodný dům Jana Kubiše, čp. 79
Nápis:
Jan Kubiš
1913 - 1942
Poznámka:

Busta byla slavnostně odhalena 24.10.2015 za přítomnosti veřejnosti a armádního generála Jaroslava Klemeše, zástupců Ministerstva obrany ČR a Vojenského historického ústavu Praha, senátora Miloše Vystrčila a dalších významných osobností regionu. Autorem busty je sochařka Bohumíra Smolejová a Stanislav F. Muller. Náklady 305.000 Kč, z toho dotace MO 300 000 Kč.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6113-42954
Souřadnice: N49°9'12.82'' E15°58'37.88'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Doplnění informací: Ing. Jana Tejnecká
Příprava dat: Ing. František Jedlička