Nový Svět

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Josef Pulkrábek, 14.03.2015
Umístění: Nový Svět, v blízkosti památníku zrušeného kostela
Nápis:
DEN
GEFALLENEN
HELDEN
DER HEIMAT
1914 – 1918

Blaschko Al., Blaschko Gr., Gerhart Fr., Jungwirth Wil., Kübelbek Jul., Kübelbek Fr., Kübelbek F., Kübelbek Kil., Kübelbek K., Kukral Wen., Lenz Rup., Lenz Al., Lenz Kar.
Müller Al., Müller Ad., M¨ller Al., Pozlellner We., Friedberger Fr., Friedberger Jo., Fried Joh., Haselberger J., Tabisch Ed., Wolf Ferd., Böhm Fr., Fastner Kil., Fastner Fr.
Poznámka:

zhotovil CHROBOLA

seznam padlých dle CEVH:
Blaschko
Al. Blaschko
Fr. Böhm
Al. Eisler
Fer. Eisler
Jos. Eisler
Ad. Fastner
Al. Fastner
E. Fastner
Em. Fastner
Fr. Fastner
Fr. Fastner
Fr. Fastner
Hein. Fastner
Kil. Fastner
Leo Fastner
F. Friedberger
Fr. Friedberger
Jir. Friedberger
Jo. Friedberger
Joh. Friedberger
Jos. Friedberger
Joh. Friedl
Fr. Fritz
Johan Fritz
Josef Fritz
Rudolf Fritz
Fuchs
Fr. Gerhart
Antonín Hampl
J. Haselberger
J. Haselberger
Fr. Hausl
Adolf Heinzl
Franz Heinzl
Karl. Heinzl
M. Holanger
Wil. Jungwirth
Jak. Kasparek
Josef Kasparek
Fr. Kreipl
Leo Kreipl
F. Kübelbeck
K. Kübelbeck
Kil. Kübelbeck
Fr. Kübelbek
Jul. Kübelbek
Rud. Kukral
Wen. Kukral
Fr. Kuran
Mat. Kuran
Al. Lenz
Kar. Lenz
Rup. Lenz
Reim. Mandl
Al. Martschini
Em. Martschini
Ar. Matějka
Ad. Müller
Al. Müller
Joh. Müller
Al. Munzer
Ju. Pimiskern
We. Pozlellner
Jos. Přibl
Al. Robl
J. Robl
Jos. Robl
Wil. Robl
Fr. Rolh
Fr. I. Saiko
Fr.II Saiko
Ot. Saiko
Al. Serner
A. Schuster
Wil Sitter
Lu. Spannbauer
Jak. Springer
K. Springer
Joh. Steidl
Fr. Strunz
Wen. Tauber
Ed. Tobisch
Ed. Vsetescha
K. Winkelbauer
Ferd. Wolf


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3116-26902
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička