Solbiate Olona

Pomník československých legionářů a domobranců

Autor: PhDr. Ing. Jozef Špánik, 15.11.2018
Umístění: Solbiate Olona, region Lombardie, provincie Varese
poblíž ulice „Via 4 Novembre“, na místě bývalého ČS vojenského hřbitova
Nápis:
1918 1964

Dal 1918 al 1964 in questoluogoebberoonoratasepoltura 563 soldatidelnascenteesercitocecoslovacco, degnifigli di una terra di liberta.

Alla memoria dei soldaticecoslovacchi“, „Na památku československých legionářů a domobranců“, „Na pamiatku československých legionárov a domobrancov.

IN MEMORIA SURGO
Poznámka:

Velvyslanectví ČR v Itálii realizovalo v letech 2015 – 18 ve spolupráci s radnicí ve městě SolbiateOlona (region Lombardie, provincie Varese) společný projekt akcí na památku československých vojáků – příslušníků 2. Československého armádního sboru v Itálii – Československá domobrana v Itálii. Příslušníky této československé zahraniční armády byli bývalí rakousko – uherští zajatci, kteří se stali československými občany a po skončení 1. světové války v Itálii v letech 1918 a 1919 dobrovolně vstoupili do armády nově vzniklé ČSR. Na rozdíl od československých legionářů se tito vojáci již nezúčastnili bojů za samostatnost Československa proti rakousko – uherské armádě, sehráli však významnou roli při budování ozbrojených sil ČSR a aktivně se zapojili v roce 1919 do bojů na Slovensku proti maďarské armádě. Příslušníky Československé domobrany v Itálii se stalo celkem 60 000 vojáků, pocházejících z Českých zemí (včetně sudetských Němců), ze Slovenska (včetně slovenských Maďarů) a ze Zakarpatské Ukrajiny. V SolbiateOlona se do roku 1964 nacházel centrální Československý vojenský hřbitov, kde bylo pohřbeno 563 československých vojáků (z toho nejméně čtyři legionáři), kteří zemřeli v Itálii (většinou v regionu Lombardie) na následky epidemie tzv. španělské chřipky nebo předchozích válečných zranění. Jejich ostatky byly v roce 1964 přeneseny ze SolbiateOlona na rakousko – uherský vojenský hřbitov v Cittadella (region Benátsko). Důvodem zrušení československého hřbitova byla výstavba základny sil rychlého nasazení NATO.

V září 2017 byl na místě bývalého ČS vojenského hřbitova slavnostně odhalen pomník na památku československých legionářů a domobranců. Pomník je umístěn v SolbiateOlona poblíž ulice „Via 4 Novembre“. Pomník je ve tvaru stély, rozšiřující se směrem vzhůru. je vysoký 110 cm. V okolí pomníku vznikl rekultivací malý parčík o ploše 180 m² - „Parco dei Cecoslovacchi“. Poblíž pomníku byly uloženy do země dvě schránky s českou s slovenskou půdou (prsť z Vítkova za ČR a prsť z Bradla za SR). Na přední stěně pomníku je umístěn letopočet 1918 – 1964 (období, ve kterém v SolbiateOlona existoval ČS hřbitov), po stranách je malý státní znak ČSR a znak SolbiateOlona (shodou okolností rovněž lev). U paty pomníku je ze dvou stran nápis v italštině „Dal 1918 al 1964 in questoluogoebberoonoratasepoltura 563 soldatidelnascenteesercitocecoslovacco, degnifigli di una terra di liberta.“ („V letech 1918 – 1964 se na tomto místě nacházely hroby 563 vojáků rodící se Československé armády – věrných synů své svobodné vlasti“). Na zbývajících dvou stranách je umístěn nápis v italštině, češtině a ve slovenštině: „Alla memoria dei soldaticecoslovacchi“, „Na památku československých legionářů a domobranců“, „Na pamiatku československých legionárov a domobrancov“. Na zemi u paty pomníku je destička s latinským nápisem „IN MEMORIA SURGO“ (Vztyčeno na památku).

V září 2018 byla poblíž pomníku slavnostně odhalena při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR socha svaté Anežky České, jako poděkování městu SolbiateOlona za realizaci významných projektů v oblasti české vojenské historie. Svatá Anežka Česká symbolizuje český stát, jeho historické vazby s Itálií i solidaritu s oběťmi válek. Sochu zhotovila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích. Byla financována soukromými sponzory.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Válečný hrob československých domobranců

Autor: Aldo Moroni, 11.03.2015
Umístění: Solbiate Olona, Viale del Cimitero, provincie Varese, na zdi hřbitova
Nápis:
GRAZIE AL PENSIER FIAMMA E FIOR
QUI POSTICON RAFFINATO AMOR
AI CADUTI DI PATRIA LONTANA
SORTE CHE LA GUERRA EMANA
Caso
15-18

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI
SEZIONE DI SOLBIATE OLONA
CROCE RECUPERATA
DALLEX CIMITERO CECOSLOVACCO
CHE ESISTEVA IN VIA 4 NOVEMBRE
E CHE RACCOLSE NEL 1919 LE SALME
DI 320 PRIGIONIERI DI GUERRA
DECEDUTI PER FERITE O PER MALATTIE
SOLBIATE OLONA 1-11-1983

GUESTA CECOSLOVACCA CROCE
DICE: MA PERCHE FATE GUERRA?
ELEVATE LA VOSTRA VOCE
PERCHE LODIO VA SOTTO TERRA
1915 1918 CASO

CS
KVASNICKA EDVARD

CS
MARKL JOSEF
Poznámka:

Umístěno na zdi hřbitova, po zrušení Čs. domobraneckého hřbitova v roce 1968 (CIMITERO MILITARE CECOSLOVACCO DI SOLBIATE OLONA), připomínající čs. domobrance, kteří zemřeli v lazaretech a zajateckých táborech. Ostatky čs. domobranců byly převezeny na Válečný hřbitov v Cittadelle: Cimitero Militare Austro – Ungarico di Cittadella.
zdroj: http://wikimapia.org/20322932/it/Cimitero-di-Solbiate-Olona
Náhrobek u zdi hřbitova není pouhým pomníkem, ale lze jej považovat za hrob se zbytky ostatků neznámých československých vojáků. Do země pod náhrobkem byly uloženy zbytky kosterních ostatků (několik kostí a úlomků), které byly nalezeny v místě bývalého Československého vojenského hřbitova – zapomenuty na místě dělníky, provádějícími v 60. letech 20. století exhumaci.
Hrob Eduard Kvasnička (ITA41476), Hrob domobranců (ITA488)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, ITA00488, ITA41476
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N45°38'47.7'' E8°53'6.1''
Pomník přidal: Václav Červený
Doplnění informací: Jozef Špánik

Hřbitov Československých domobranců - místo je zrušené

Autor: archív Václav Červený, archiv
Umístění: Solbiate Olona, Viale del Cimitero, provincie Varese
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Původně zde bylo pochováno na obecním hřbitově 315 čs. domobranců. V roce 1924 za přispění místního obyvatelstva a především továrníka Toblera (starosta obce), byl hřbitov rekonstruován a upraven, na hroby umístěny cementové kříže. Dne 4.listopadu 1924, se zde konalo slavnostní vysvěcení kaple, která zde byla postavena. V průběhu dalších let byli na hřbitov v Solbiate Olona převezeny ostatky 234 čs. domobranců z dalších míst, a to z : Gallarate 89, Varese 67, Belforte 25, Binago 15, appiano 11, Arnate 7, Busto Arsizio 6, Angera 3, Sesto Valence 2 a z dalších devíti míst po jednom. Hřbitov byl slavnostně otevřen dne 17. dubna 1927.

,,Památník osvobození“ věnoval hřbitovu kovový malý státní znak, který byl umístěn na pomník ve středu hřbitova. Celkem zde bylo uloženo 549 ostatků čs. domobranců. Některé zdroje uvádí až 624 domobranců pohřbených na tomto hřbitově. V dobovém tisku je zaznamenáno několik návštěv hřbitova - státních a z Obce legionářské. Byl považován za jeden z nejlépe udržovaných válečných hřbitovů čs. vojska v zahraničí. Ještě v roce 1949, bylo poukázáno Konzulátem v Miláně 100.000 lir na opravu hřbitova.

V roce 1968 byl hřbitov zrušen z důvodu výstavby sídliště, ostatky čs. domobranců byly převezeny na Válečný hřbitov v Cittadelle : Cimitero Militare Austro – Ungarico di Cittadella. V evidenci CVH je zaznamenáno 250 jmen čs. domobranců.

Na zdi hřbitova v Solbiate Olona, má být umístěn kříž a pamětní desky připomínající čs. domobrance, kteří zemřeli v lazaretech a zajateckých táborech.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, ITA-00488
Pomník přidal: Václav Červený