Trhové Sviny

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Daniela Tájková, 31.12.2008
Umístění: Trhové Sviny, u silnice směrem na Nové Hrady, u lokality Rejta
Nápis:
MY DALI ŽIVOT, VY DEJTE LÁSKU!
V ODBOJI 6. KVĚTNA 1945 POSVĚTILO SVOU KRVÍ TUTO STAROBYLOU CESTU 10 OBĚTÍ Z TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

V době pořízení aktuální fotografie byl pomník bez desky, která byla ukradena.

"Poblíž silnice na Nové Hrady se nachází památník připomínající události z konce 2. světové války, kdy v květnových dnech místo očekávané svobody zavládl poslední teror ze strany nacistů: „… Během noci na 6. května od Budějovic ustupovala jezdecká divize SS, útvar v plné bojové síle, který byl radiovým spojením varován, že ve Svinech je silné středisko partyzánů. Poté, co se u Otěvěka ozvaly výstřely proti německé jednotce, zahájili Němci časně ráno útok na Otěvěk a Čeřejov, pochytali ve vesnicích asi 30 chlapců, kteří byli ztlučeni a odvlečeni ke Svinům. Potom vtrhla německá jednotka do Svinů. Předseda revolučního národního výboru Ladislav Stráský později vyprávěl, jak k němu domů ráno vtrhl německý důstojník doprovázený dvěma esesáky, který ho považoval ze starostu: „Vypálím a vyvraždím tuto vesnici plnou spiklenců a partyzánů, kteří opovažují střílet na nás ze všech stran!.“ …Kolem páté hodiny večer začali esesáci hnát zajatce po silnici na Nové Hrady. Vepředu vedli skupinu asi dvaceti mužů, byli mezi nimi hlavně mladíci z Otěvěka a Čeřejova, které ráno chytili se zbraní a kteří byli vybráni na popravu. Za nimi běželi ostatní, aby viděli jejich smrt. Prvního ze zajatců zastřelili Němci u svinenské pily, potom přicházeli na řadu další. Zajatci byli hnáni až do Žára, mezitím byly malé skupinky zajatců propouštěny. V přední skupině zajatců zbylo nakonec jen deset živých. Za Žárem byli zbývající zajatci propuštěni. Podél silnice zůstalo ležet devět mrtvých těl." (zdroj: web SK Rejta)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-31466
Pomník přidal: Daniela Tájková

Pomník Jan Smrčka

Autor: Mgr. Petr Kozel, 01.05.2012
Umístění: Trhové Sviny, v zatáčce u silnice směrem k Buškovu Hamru, západně města
Nápis:
JAN SMRČKA
ruský legionář
+29.2.1920
Poznámka:

(zdroj a podrobnosti také: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/pametni-krizek-janu-smrckovi.html )
Pravděpodobně patří a je ošetřován rodinnými příslušníky zemřelého /www.jihoceskekaplicky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-41235
Souřadnice: N48°50'19.17'' E14°37'29.66''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Kozel, 01.01.2009
Umístění: Trhové Sviny, Kostelní, Pietní park, u zdi s ulicí Jeronýmova
Nápis:
Svoboda vlasti vykoupena naší krví,
jí chraňte co odkaz náš,
my mrtví budem nad ní bdíti s Vámi
a její udržení, toť úkol Váš .

Mačí Stanislav *5.5.1926 Čeřejov
Mačí Jan *5.6.1921 Čeřejov
Bryndač Jan *21.6.1904 Trh. Sviny
Balangari Vik. *22.11.1923 Trh. Sviny
Pancíř Václav *24.1.1928 Trh. Sviny
Chuchel Tomáš *13.12.1903 Trh. Sviny
Štika Václav *19.5.1886 Trh. Sviny
Dudák Vojtěch *4.1.1902 Rankov
Viktora Frant. *30.9.1919 Otěvěk
Martínek Aug. *8.8.1901 Hlinsko u Č.B.

Oběti nacismu ve dnech 5. a 6.5.1945
v Trhových Svinech.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-10596
Souřadnice: N48°50'33.11'' E14°38'15.96''
Pomník přidal: Petr Kozel
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Ladislav Stráský

Autor: Mgr. Petr Kozel, 30.09.2012
Umístění: Trhové Sviny, Kostelní 130, na fasádě
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V LETECH 1929-1975
LADISLAV STRÁSKÝ
(1888-1975)

ZAKLADATEL MÍSTNÍHO PRŮMYSLU
STAROSTA MĚSTA V LETECH 1932-1943
PŘEDSEDA REVOLUČNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945
Poznámka:

Ladislav Stráský byl nejen důležitá osoba v regionálním průmyslu (viz. továrna "Zemene a Stráský"), ale i poté starostou Trhových Svinů. Díky jeho chladnokrevnému jednání Sviny v květnu 1945 ušly mnohem větší katastrofě. Deska samotná byla odhalena dne 1. 9. 2012.
(zdroj: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°50'28.63'' E14°38'12.96''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Emil Hácha

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 11.11.2015
Umístění: Trhové Sviny, Nové město 228
Nápis:
JUDr. EMIL HÁCHA

ZDE SE NARODIL 12.7.1872
JUDr. EMIL HÁCHA
1872 - 1945
VÝZNAMNÝ ČESKÝ PRÁVNÍK A V L. 1923 -38
PRESIDENT NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
30.11.1938 BYL ZVOLEN PRESIDENTEM ČSR.
JAKO TZV. STÁTNÍ PRESIDENT PROTEKTORÁTU
SE I V NELEHKÉ DOBĚ PO 15.3.1939 SNAŽIL
O UCHOVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ SVÉBYTNOSTI
NA PAMĚŤ OBČANÉ RODNÉHO MĚSTA
1995

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník František Maxa

Autor: Mgr. Petr Kozel, 30.06.2012
Umístění: Trhové Sviny, Stará cesta, severně obce, pod hřbitovem
Nápis:
POCHVÁLEN BUĎ
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS
Věnováno drahému synu
Františku MAXOVI
Padlému na italském bojišti
dne 13.9.1918 ve stáří 20 let
ODPOČÍVEJ DRAHÝ SYNU
V CIZÍ ZEMI
Poznámka:

(zdroj: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-33449
Souřadnice: N48°51'5.49'' E14°38'24.81''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Pavel Šiveň

Autor: František Mrvka, 19.10.2017
Umístění: Trhové Sviny, Tovární, hřbitov
Nápis:
Ing. PAVEL ŠIVEŇ
*2.6.1958 +10.10.1990
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Petr Černý

Autor: Milan Lastovka, 02.09.2021
Umístění: Trhové Sviny, Tovární, hřbitov
Nápis:
Byl umučen
v cizí zemi
za svobodu národa
PETR ČERNÝ
pošt. ředitel
*30.12:1903 +21.3.1944
v konc. táboře Buchenvaldu Doře

Nechťje ti cizí země lehkou.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'8.34'' E14°38'22.16'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Pomník Václav Pancíř

Autor: Mgr. Petr Kozel, 30.06.2012
Umístění: Trhové Sviny, Trocnovská, u silnice severně obce
Nápis:
Na památku
VÁCLAVA PANCÍŘE
zemř. v konc. táboře Allachu 18.4.1945
ve stáří 23 let

Vše marno - Odešels v neznámou
dáli, marně ruka naše k pohlazení
Tebe hledá.
Ty milý dobrý. Tolik jsme Tě milovali,
dnes bolest naše povědět se nedá.
Poznámka:

(zdroj: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-29619
Souřadnice: N48°50'56.26'' E14°37'26.73''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Petr Kozel, 05.02.2006
Umístění: Trhové Sviny, Žižkovo náměstí, v parku
Nápis:
K SVĚTLU VEĎ SVÉ DÍTĚ OSIŘELÉ –
MINULOST TI CESTU OKÁŽE.

PADLÝM VE VÁLCE
1914 - 1918

ALT KAŠPAR *1/1 1893 + 16/11 1914
BARTHEL ČENĚK *13/3 1875 +14/11 1915
BALANCARL RUD. *14/4 1875 +4/3 1917
BLÁHA PETR *21/7 1889 +19/5 1916
BENEŠ JAN *10/5 1878 +19/3 1916
BILD FRANT. *8/8 1897 +3/7 1918
BRABEC JAN *26/12 1875 +6/8 1916
CODL JAN *19/2 1895 +12/5 1917
CODL THEODOR *15/4 1863 +1916
ČADA FRANT. *30/9 1896 +20/8 1915
ČAPEK JAN *14/8 1872 +12/1 1916
FILEK JAN *28/11 1898 +7/12 1916
FIXL VIKTORIN *5/9 1886 +19/11 1914
FANTA FRANT. *2/4 1884 +20/3 1915
FRANĚK PETR *24/8 1885 +4/9 1915
GALAČINY JAN *3/12 1886 +3/10 1915
HALEŠ ANTONÍN *6/1 1888 +6/7 1916
HALEŠ THEODOR *8/11 1881 +8/9 1914
HERBST VÁCLAV *20/9 1886 +19/11 1914
HOHENBERGER L. *13/8 1877 +24/9 1915
HUBÁČEK JAKUB *22/4 1889 +28/10 1914
JISKRA KAREL *28/1 1880 +20/7 1918
JOHN JAN *20/6 1891 +1/10 1914
KOLÁČEK JAN *1/1 1893 +19/4 1918
KOLLÁR JOSEF *19/8 1897 +26/9 1918
KOLLÁR EMER. *13/12 1892 +6/7 1918
KOLLÁR FRANT. *11/12 1892 +20/9 1916
KORČÁK KAŠPAR *13/12 1872 +28/8 1917
KULHÁN JOSEF *6/11 1892 +20/2 1915
KUDLATA JAN *24/12 1894 +18/8 1915
LIŠKA VÁCLAV *17/9 1887 +1914
LUKÁŠ BEDŘICH *12/2 1887 +28/2 1916
LUKEŠ VÁCLAV *29/11 1893 +8/2 1915
MATOUŠEK JAN *29/8 1881 +6/8 1916
MRÁZ BEDŘICH *14/2 1897 +7/8 1916
MRÁZ JAN *4/12 1892 +26/10 1914
MAXA FRANT. *8/12 1898 +13/9 1918
MAREK JAN *23/3 1887 +7/10 1916
NEUKAM JAN *21/12 1886 +1915
NEMRAVA ALOIS *20/6 1895 +23/12 1915
OSTRÝ FRANT. *16/9 1883 +26/3 1915
OSTRÝ JAN *26/7 1892 +26/3 1915
OSTRÝ JOSEF *24/7 1895 +24/5 1917
OSTRÝ ROMAN *26/2 1890 +11/11 1914

ONDŘICH STAN. *14/10 1894 +17/2 1917
OTRUBA VÁCLAV *29/9 1892 +8/11 1914
PIŠL JAN *3/4 1882 +7/8 1916
PIŠL FRANT. 2/9 1884 +25/5 1918
POSEKANÝ ANT. *4/1 1872 +1914
POSEKANÝ PETR *30/6 1869 +10/10 1916
PRUKNER JAN *20/9 1894 +4/6 1917
POES VÁCLAV *27/9 1888 +6/1 1918
ROULE JAN *26/5 1889 +9/11 1914
REINDL JAN *24/7 1894 +5/5 1919
REINDL PETR *22/4 1892 +2/10 1916
REINDL MATOUŠ *13/12 1882 +9/9 1915
REISINGER RUD. *17/4 1881 +29/9 1914
ŘEČIKOV FRANT. *25/3 1878 +14/9 1916
STUDENÝ JAN *19/7 1876 +24/9 1915
STUDENÝ KAREL *21/1 1890 +1/11 1914
STUDENÝ FRANT. *23/5 1885 +3/2 1915
STEINBAUER JAN *20/7 1894 +12/5 1916
STEINBAUER B. *25/2 1882 +21/4 1916
STEINBAUER JAN *19/12 1897 +2/11 1916
STEINBAUER FR. *21/1 1883 +1/8 1918
STEINBAUER KAR. *20/10 1873 +28/9 1917
STRÁSKÝ FRANT. *28/11 1876 +15/7 1917
SMRČKA JAN *22/12 1888 +28/2 1920
SCHONAUER JAN *24/12 1888 +28/7 1916
ŠNEJDA JAN *5/5 1890 +1916
ŠPÁT ANTONÍN *1/6 1885 +24/5 1917
ŠÍCHO TOMÁŠ *24/12 1888 +10/9 1914
ŠÍCHO KAŠPAR *1/1 1891 +7/5 1917
TÁCHO JOSEF *3/3 1884 +17/7 1915
TRAJER RUDOLF *10/9 1892 +28/7 1916
TRAJER JAN *15/2 1893 +18/8 1915
TOMÁŠEK JAN *17/11 1884 +8/6 1916
TUŠER JOSEF *23/12 1873 +24/9 1918
TVAROCH JAN *16/5 1872 +7/2 1916
VALTÉR KAREL *30/10 1882 +21/8 1915
VEISFELT JAN *16/2 1888 +16/12 1918
VEISFELT JAN *24/12 1891 +15/8 1914
VEISFELT PETR *4/1 1893 +23/9 1916
VOŽICKÝ PETR *22/4 1879 +7/2 1918
VAGNÉR KAREL *9/10 1875 +17/1 1917
VALEŠ KAŠPAR *23/1 1881 +7/5 1917
ZEMENE VILLIB. *7/7 1891 +20/9 1914

OBĚTI
NĚMECKÉ OKUPACE
1939 – 1945

JUDr HUSPEKA VL. *1901 zastřelen 29/6 1942
TUŠER FRANT. *1908 zastřelen 30/6 1942
MRÁZ FRANT. *1889 zastřelen 2/7 1942
DUDÁK VOJTĚCH *1902 zastřelen 5/5 1945
CHUCHEL TOM. *1903 zastřelen 5/5 1945
ŠTIKA VÁCLAV *1886 zastřelen 5/5 1945
BRYNDAČ JAN *1904 zastřelen 6/5 1945
MAČÍ JAN *1921 zastřelen 6/5 1945
MAČÍ STANISL. *1926 zastřelen 6/5 1945
PALANGARY VIK. *1928 zastřelen 6/5 1945
PANCÍŘ VÁCLAV *1928 zastřelen 6/5 1945
VIKTORA FRANT. *1918 zastřelen 6/5 1945
zemřeli v konc. táboře:
ŠPIRHANZL VILÉM *1914 +17/9 1940
BABOR KAREL *1897 +3/3 1943
ČERNÝ PETR *1903 +21/3 1944
VALUT JOSEF *1902 +10/6 1944
MAŠEK ROMAN *1888 +23/1 1945
zemřeli následkem věznění:
MRÁZ JAN *1923 +20/4 1944
PISINGER VÁCLAV *1905 +3/6 1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Pomník od Jana Vítězslava Duška (1891-1966). Je zajímavý svými kubistickými prvky. Odhalený 28.10.1923 při 5. výročí vzniku ČSR. Později bylo okolí osazeno kamennou ohrádkou a kovaným zábradlím v rozích s ozdobnými květináči a doplněn deskami padlých obou světových válek. Restaurace proběhla v září a říjnu 2009 kameníkem Miroslavem Švihlou.
zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/
Hájek (Habich) Jan (Leopold), nar. 1873 Trhové Sviny okr. České Budějovice. Zemřel 16.1.1920, pos. nem. Karlín (další data chybí).
Hájek Leopold (Jan), nar. 25.4.1873 Trhové Sviny okr. České Budějovice, bydliště Vídeň. V RU armádě sloužil u 24. pluku pevnostního dělostřelectva jako desátník. Zajat 23.3.1915, Přemyšl. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Tockoje, zařazen 4.8.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Zemřel 16.1.1920 jako vojín děl. skladů v posádkové nemocnici v Praze, pohřben na Olšanském hřbitově.
Ostrý František, nar. 22.1.1879 Trhové Sviny okr. České Budějovice. V RU armádě sloužil u 13. domobraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 10.5.1915, Dolín. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Omsku, zařazen 31.7.1918 jako vojín k 11. střeleckému pluku. Zemřel 21.11.1919 v Krasnojarsku na skvrtnitý tyfus.
Smrčka Jan, nar. 24.12.1888 Trhové Sviny okr. České Budějovice. V RU armádě sloužil u 7. dragounského pluku jako vojín. Zajat 16.6.1915, Okna. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Jáma, zařazen 4.10.1917 jako jezdec 4. eskadrony 2. jezdeckého pluku. Zemřel 28.2.1920 na skvrnitý tyf ve zdravotním vlaku č. 3 na stanici Mysovaja. Pohřben na stanici Gorchon.
((zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase ; http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-10476, CZE-3113-10218
Souřadnice: N48°50'25.32'' E14°38'17.66''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička