Levín

Pamětní deska František Viktora

Autor: Kateřina Židoňová, 05.05.2013
Umístění: Levín, čp. 16, fasáda domu
Nápis:
LEGIONÁŘ
FRANTIŠEK VIKTORA
PĚŠÍ PLUK 33. DOSS ALTO
POPRAVEN RAKOUSKOU JUSTICÍ
NA PIÁVĚ DNE 19. ČERVNA 1918.
ČEST
JEHO HEROISMU A LÁSCE K VLASTI
Poznámka:

Viktora František, nar. 24.12.1874, Purkarec okr. České Budějovice, bydliště Hrutov - Levín okr. České Budějovice. V RU armádě služba nedoložena, vojín. Zajat 23.5.1917, Jamiano. Do čs legií v Itálii zařazen 27.4.1918 jako vojín k 33. pěšímu pluku. Popraven 19.6.1918.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Z kroniky obce Levín:
František Viktora se narodil 24. prosince 1874 v Purkarci, od r.1900 bydlel s otcem Jakubem a matkou Marií v Levíněčp. 16, pracoval jako strojní zámečník.Po vypuknutí první světové války nastoupil na italskou frontu, dostal se do zajetí a vstoupil do legie. V boji proti rakouské armádě byl zajat a dne 19. června 1918 popraven na Piavě v Itálii. Po válce bylo jeho tělo, spolu s těly dalších legionářů, vykopáno a slavnostně pochováno dne 24. dubna 1921 na Olšanském hřbitově v Praze, hrob číslo 37.
Tehdejší noviny otiskly pěkný článek o jeho pohřbu:
„Dojemné shledání otce se synem. Při nedělním pohřbu našich národních mučedníků udál se výjev, který hluboce dojal všecky ty, kdož jej viděli. V zástupu u Prašné brány, očekávajícím pohřební průvod, tísnil se venkovský stařík, mlčky ale s horečným neklidem zíraje směrem k Staroměstskému náměstí, kdy objeví se začátek slavného konduktu. Konečně zahlaholily zvony, v zástupu nastalo vzrušení. Zdálky ozval se klapot koňských kopyt, přejela jízda a za chvíli již hrčela kolem dlouhá řada děl a lafet, vezoucích tělesné pozůstatky hrdinů. Každý s hlubokým dojetím patřil na prosté rakve a vzdával poctu drahým mrtvým. Také náš stařeček obnažil hlavu a neklid jeho ještě vzrostl. Rty se mu chvěly a zarosené oči těkaly s rakve na rakev, jakoby cosi hledaly. Rostoucí jeho rozčilení neušlo pozornosti kolemstojících, takže jedna dáma se konečně tázala: „Koho pak hledáte, dědečku?“ Obrátil na ni své zakalené oči a pravil v rozechvění:„Hledám svého syna a nemohu ho najít. Je také mezi nimi..." „Mezi kým? Mezi popravenými? A jak se jmenuje?" -„Viktora-František Viktora z Hrutova-Levína.“ -Dáma, nyní také rozrušena, přelétla zrakem tabulky na rakvích a zvolala: “Tamhle je nějaký Viktora!“ -Stařec pohlédl označeným směrem a zavzlykal: „Ano, to je on….to je můj František! Přišel jsem ho doprovodit...ale nevím, jak tam dojdu...jak se tam dostanu...!“ Neočekávané toto shledání otce, jenž patrné nedovedl si zjednati při návalu přístupu mezi ostatní příbuzné legionářů, se synem, vyvolalo v zástupu velké pohnutí a oči všech přítomných zalily se slzami. Dáma pak, vidouc jeho zoufalou situaci, obrátila se na policejního inspektora a v rychlosti mu sdělila, co se událo. Ten se nerozpakoval dlouho a uchopil staříka pod paží, vedl jej k lafetě, vezoucí pozůstatky jeho mrtvého syna a dav nasadil stařečka na ni mezi vojáky. A tak doprovázel starý Viktora svého syna na slavné poslední cestě Prahou až na Olšany..."
Dne 18.1istopadu 1928 byla Františku Viktorovi slavnostně odhalena pamětní deska na čp. 16 v Levíně. Oslavy se zúčastnila Vojenská hudba od 1. střeckého pluku a část vojska, legionáři v uniformě, hasičské spolky z Lišova, Hůrek,Velechvína a Červeného Újezdce, sokolská jednota, četnictvo a zastupitelstvo lišovské obce, spolek Havlíček a zástupci různých obcí. Zahájil ji levínský starosta František Novotný, poté se slova ujal tajemnik legionářské obce z Prahy, po něm plukovník 33 pěšího pluku v Chebu a profesor z Prahy. Nakonec starosta všem poděkoval a celá slavnost byla zakončena koncertem v lišovském hotelu Obec.
Evidován také: http://www.vets.cz/vpm/14783-pametni-deska-obetem-1-svetove-valky/ ; http://www.vets.cz/vpm/7893-hroby-popravenych-italskych-legionaru/#7893-hroby-popravenych-italskych-legionaru
Čerpáno z: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/pametni-desky/pametni-deska-frantiska-viktory.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Kateřina Židoňová
Příprava dat: Ing. František Jedlička