Jaroměřice nad Rokytnou

Hrob Obětí napoleonských válek

Autor: CEVH MO, 01.01.1111
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Bohušická, za obcí u silnice (pokračování ulice Bohušická) směrem na Bohušice
Nápis:
1813
Pohřebiště Hauptspitalu č. 24,
místo věčného odpočinku
850 vojáků
rakouské, ruské a francouzské armády
Poznámka:

Pomník byl slavnostně odhalen dne 02.04.2016 za účasti 50 vojáků v uniformách bojujících stran v napoleonských válkách, za účasti zástupců Francie - plukovníka Xaviera Lefébvre a plukovníka Bruno Bucherie, generálního konzula Ruské federace Alexandra Nikolajeviče Budaeva s doprovodem, RNDr. Marie Kružíkové, radní Kraje Vysočina a zastupitelů města Jaroměřice n/Rok. v čele se starostou Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA. Posvěcení pomníku a modlitby za padlé se ujal páter Jan Kovář. Návrh pomníku vytvořil Jaroslav Janúšek ze sdružení "Les Marines" Brno a zhotoven byl Kamenosochařstvím Jaroměřice nad Rokytnou. Náklady uhradilo město Jaroměřice nad Rokytnou.
(zdroj CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6113-43144
Pomník přidal: Jaroslav Janúšek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov
Nápis:
Nápis na první desce:
BEDNÁŘ KAREL
BENDA EDUARD
BOUDA FRANTIŠEK
BRABENEC KAREL
BRTNICKÝ ADOL
ČECH JAN
ČERMÁK FRANTIŠEK
ČTVERÁČEK BOHUMIL
ČTVERÁČEK KAREL
ČTVERÁČEK RUDOLF
DOKULIL ANTONÍN
DOKULIL JAN
DOKULIL VILÉM
DOLEŽAL JAN
DURDA JAN
FOLTÝN FRANTIŠEK
FOUMA BOHUMIL
FUCHS EDUARD
FUKAL JOSEF
HAHN ALOIS
HÁJEK FRANTIŠEK
HAVLIŠ MATĚJ
HEINIGE JAN
HERC JOSEF
HOLÝ JAN
HÖFFER FERDINAND
HRAZDIL JAN
HÜBNER JAN
INDRA AUGUSTIN
JANOUŠEK LAMBERT

Nápis na druhé desce:
JELEČEK JAN
JELEČEK ANTONÍN
JEŽEK JIŘÍ
KADERA ANTONÍN
KUNST JAN
KAMPF JOSEF
KLOUDA FERDINAND
KOŘÍNEK FRANTIŠEK
KROCLER JAN
KRAUS JOSEF
KSELIK JOSEF
KUCHAŘÍK JAN
KUNST FRANTIŠEK
LICEK LEOPOLD
LOUCKÝ BOHUMIL
MAKOVIČKA JAN
MALENA KAREL
MAŠTERA FRANTIŠEK
MARTINŮ JOSEF
MAŠEK JAN
MATOUŠEK FRANTIŠEK
MINAŘÍK JAN
MINAŘÍK LEOPOLD
MINAŘÍK ALOIS
MURITA FRANTIŠEK
NETOUŠEK JULIUS
PÁRAL FRANTIŠEK
PAPOUŠEK MAXMILIÁN
PLAČEK FRANTIŠEK
PROCHÁZKA METHODĚJ
PROKEŠ FERDINAND

Nápis na třetí desce:
PTÁČEK FRANTIŠEK
PUNČOCHÁŘ JOSEF
PACOLA ARNOŠT
REIBER JULIUS
ŘIMOVSKÝ JAN
RŮŽIČKA FRANTIŠEK
SLABÝ KAREL
SLABÝ FRANTIŠEK
SITA VÁCLAV
ŠEBESTA ALOIS
SVOBODA FRANTIŠEK
SVÍRÁK RUDOLF
SVOBODA TOMÁŠ
SVOBODA JAN
STEJSKAL FRANTIŠEK
STEHNO JOSEF
SVOBODA JIŘÍ
STUDENÝ FRANTIŠEK
SÝKORA JAN
STROMAIER LUDVÍK
SLÁMA KAREL
TESAŘ JAN
TOMŠÍČEK EDMUND
TURNÉBR LEOPOLD
VESELÝ LEOPOLD
VESELÝ JOSEF
VLČEK ALOIS
VLČEK JAROSLAV
ZLATUŠKA FRANTIŠEK
ZOUFALÝ FRANTIŠEK
ZOUFALÝ ANTONÍN

OBČANÉ
JAROMĚŘIČTÍ
SVÝM PADLÝM
VE VÁLCE SVĚTOVÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-21959
Souřadnice: N49°5'56.41'' E15°53'24.87''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov
Nápis:
СТ. ЛEЙТEНAНТ
М. Н. ЖИДКОВ
*1912 +9.5.1945
КРAСНОAРМEEЦ П. Г. БОЙКО
*1908 +9.5.1945

BUDIŽ VÁM BRATŘI
ČESKÁ ZEMĚ LEHKOU!!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08662
Souřadnice: N49°5'55.88'' E15°53'24.17''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob J. Durda

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov, horní část
Nápis:
GENERÁL
J. DURDA

1852 – 1923

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'54.66'' E15°53'22.92''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob Josef Kratochvíl

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov, horní část
Nápis:
RODINA
KRATOCHVÍLOVA
z Boňova

JOSEF

po 4 letém utrpení v
ruském zajetí vysílen
zemř. 18. července 1918
ve věku 25 let

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'54.14'' E15°53'26.68''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob Vladimír Vlna

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov, horní část
Nápis:
VLADIMÍR VLNA

ČSL. PARTYZÁN NAR. 28.8.1927.

PADL V BOJI ZA SVOBODU VLASTI
21.4.1945.

ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-22174
Souřadnice: N49°5'53.76'' E15°53'25.34''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob Miloš Nechvátal

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov, horní část
Nápis:
MILOŠ
NECHVÁTAL

podporučík
presenční služby voj. útvaru
Znojmě.
Tragicky zahynul 26.3.1947
ve vlnách rozvodněné Dyje
při cvičení v mladém věku
24 let.
KDO BYL MILOVÁN
NENÍ ZAPOMENUT.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'54.93'' E15°53'24.82''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Hrob Cyril Slavíček

Autor: Ing.Radek Říha, 01.11.2007
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov, horní část
Nápis:
RODINA
SLAVÍČKOVA
Z OHRAZENICE
CYRIL 1882-1966

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'55.18'' E15°53'26.57''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Kenotaf C. Rudolf Kubeš

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov, horní část
Nápis:
ING. C. RUDOLF KUBEŠ

24. X. 1920 – 18. VI. 1942
UMUČEN V MAUTHAUSENU.

VOLKER:
...MILOVAL SVĚT
A PRO SPRAVEDLNOST JEHO ŠEL SE BÍT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-22175
Souřadnice: N49°5'52.53'' E15°53'23.32''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Kenotaf Emil Peš

Autor: Ing.Radek Říha, 25.08.2006
Umístění: Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova, hřbitov, horní část
Nápis:
Peš Emil

1886-1914

bankovní úředník a praporčík v z.
padl na ruském bojišti
a byl tam pochován
Poznámka:

Praporčík Emil Peš, nar. 1886 Moravské Budějovice, příslušník 99. pěšího pluku. Padl 4.11.1914 Jagriela, Wolka Pelkinska, Jarosla, Halič. Pohřben 4.11.1914 u Jagriela, šachta 22, č. 69.
(zdroj: Opsáno podle matriky 99. pěšího pluku, uložena u ZVV Brno, tom. II, fol. 111)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'53.77'' E15°53'26.3''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička