Havlíčkův Brod

Kenotaf Stanislav Zimprich

  • + o skupině VPM (HB, Havlíčkův Brod, hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 03.02.2015
Umístění: Havlíčkův Brod, Pražská, hřbitov
Nápis:
(náhrobník)
PLK. STANISLAV ZIMPRICH
ČS. LETEC RAF
PADL V ANGLII
12.4.1942

(urna)
PLK. STANISLAV
ZIMPRICH
*3.4.1916
+12.4.1942
Poznámka:

V dostupné literatuře nebyly nenalezeny žádné zprávy o exhumaci jeho tělesných pozůstatků a jejich přenesení na hřbitov v Havlíčkově Brodě. Stejně tak ani jiné datum jeho narození na „urně“. Proto je zatím toto místo označeno jako „kenotaf“.
Zimprich Stanislav, plukovník in memoriam, nar. 3.3.1916, Německý Brod, osobní číslo Z; L-128; RAF/81904, příslušník RAF, 310. peruť. Odveden 2.10.1939, Francie, Paříž, poručík letectva čs. Zahynul jako nadporučík 12.4.1942 při pokusu o nouzové přistání v moři asi 300 m od břehu Velké Británie, Spitfire BL497 (NN-Y); pohřben Heanton Punchardon, St. Augustin, N-14.
Zimprich Stanislav, F/Lt, 81904, 310 Sqdn, npor./R/plk., *3/3/16, Německý Brod, pilot, †12/04/42 (zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )
Viz také: http://www.bbm.org.uk/Zimprich.htm ; http://www.filabrno.net/namety/Zimprich.htm ; http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Zimprich


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Emil Neuman

  • + o skupině VPM (HB, Havlíčkův Brod, hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 24.11.2018
Umístění: Havlíčkův Brod, Pražská, hřbitov
Nápis:
MUDr. EMIL NEUMAN
*13.8.1897
+ZEMŘEL V KONCENTRAČNÍM TÁNOŘE 1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 30.07.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Rozkošská 2321, areál psychiatrické léčebny
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝM
SPOLUZAMĚSTNANCŮM VE DNECH
REVOLUČNÍCH R.1945
PETR PAVLÍK
FRANTIŠEK HRÁDEK
OBA UMUČENI GESTAPÁKY
5.V.1945 V HAVL.BRODĚ
BŘETISLAV KOMÍNEK
UMUČEN NĚMCI 8.V.1945
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
NEZAPOMENEME.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-38466
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc, 03.02.2007
Umístění: Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, na budově školy
Nápis:
TUTO ŠKOLNÍ BUDOVU ZA-
BRALI NĚMCI R. 1939 PRO
SVÉ OKUPAČNÍ VOJSKO
A ZPUSTOŠILI JI. TAK
ZABRAŇOVALI VZDĚLÁNÍ
ČESKÉHO NÁRODA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'24.7'' E15°34'44.7''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc

Pamětní deska František Hrádek

Autor: Ing. František Jedlička, 06.02.2012
Umístění: Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí, tzv. "poštovní dvůr"
Nápis:
NA VYZNAČENÉM MÍSTĚ BYL
5. KVĚTNA 1945 ČLENEM
NĚMECKÉ TAJNÉ POLICIE
ZAVRAŽDĚN OPATROVNÍK
FRANTIŠEK HRÁDEK
Z HAVLÍČKOVA BRODU.
Poznámka:

Na dvoře pošty je pamětní deska věnovaná Františku Hrádkovi, narozenému 14. října 1903 v Brodě. Při obsazování radnice gestapem a esesmany po Gottschlingově příjezdu u něj byla nalezena pistole. Gottschling se ho ptal v němčině, kde vzal pistoli, ale Hrádek mu nerozuměl, a proto neodpověděl. Několika ranami ze samopalu Gottschling Františka Hrádka zastřelil. (zdroj http://www.geocaching.com/geocache/GC4PD3M_pietni-misto-z-kvetna-1945?guid=c98c40df-52b1-4825-86cb-d248dadd95d7 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-27744
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem komunismu

Autor: Ing. František Jedlička, 06.02.2012
Umístění: Havlíčkův Brod, Štáflova, parčík před bývalým okresním úřadem
Nápis:
OBĚTEM KOMUNISMU
1948 - 1989
KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ
Poznámka:

Pomník obětem komunismu ve tvaru bezhlavého anděla se svázanými křídly je dílem akademické sochařky Martiny Hozové. Pomník z červeného pískovce, který se nachází u bývalého okresního úřadu, byl slavnostně odhalen 17.11.2001.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 23.05.2011
Umístění: Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, odpočivadlo schodiště do 1. patra
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ NĚMEC.NACISMU

ZA SVOBODU NÁRODA POLOŽILI ŽIVOT

ZAMĚSTNANCI ZDEJŠÍHO ÚŘADU:
HAVEL ČENĚK ÚČET. ŘED. - POPRAVEN
HELLRIEGEL VOJT. TISK. REF. - UMUČEN
SOUKUP VLADIMÍR ÚČ. ELEV - UMUČEN

1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 23.04.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, zadní vchod budovy Gymnázia
Nápis:
TATO BUDOVA BYLA ZA
OKUPACE SÍDLEM NĚMECKÉ
ŠKOLKY A TODTOVY ORGANI-
ZACE, KTERÁ ZOTROČOVALA
ČESKÝ LID PRO VÍTĚZSTVÍ
NĚMECKA NAD SVĚTEM.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'33'' E15°34'49''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 23.04.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, bok budovy městského úřadu
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ MĚLI NĚMEČTÍ
SVEŘEPÍ OKUPANTI V R. 1939-1940
SVŮJ OBERLANDRAT, KTERÝ UTISKO-
VAL A GERMANISOVAL NÁŠ KRAJ. OD
10. KVĚTNA 1945 JEST BUDOVA SÍD-
LEM OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'34'' E15°34'44''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 23.04.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Štáflova, vchod do budovy základní školy
Nápis:
BUDOVA REÁLNÉHO GYMNASIA, KTERÉ
BYLO OKUPANTY POSTUPNĚ RUŠENO,
STALA SE R. 1939 KASÁRNAMI NĚMECKÉ
OCHRANNÉ POLICIE, V LETECH 1944-1945
ODDÍLŮ SS, KTERÉ VE SKLEPÍCH TÝRALY
A MUČILY ČESKÉ LIDI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'34'' E15°34'49''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička