Klenovec

Pomník J. Beňo a P. Zvara

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Klenovec, sedlo Chorepa
Nápis:
Motto…
Odžíva to, čo bez plameňa žilo.
Práci a pravde smrti nieto.
Vojtech Mihálik

Na tomto mieste dňa 23. októbra 1944
v boji proti nemeckým okupantom padli:

JÁN BEŇO nar. 4.XI.1913
v obci Polom

PAVEL ZVARA nar. 8.IX.1909
v Tisovci
Poznámka:

Text na informačnej tabuli vedľa pomníka:
Pomník o rozmeroch 220 x 150 cm
bol zhotovený svojpomocne v roku
1964 z prírodného kameňa s vloženou
mramorovou doskou, označujúcou
miesto, kde dňa 23.10.1944 položili
svoje životy v boji proti nemeckým
okupantom dvaja partizáni.
Celkové náklady na vybudovanie
pomníka dosiahli 8000 Kčs.

ÚEVH = 51504300008


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Klenovec, cintorín, predná časť
Nápis:
Milan Lajčiak: A keď aj padnem v poslednej tejto borbe
hoc túžim dlho, dlho žiť,
vy lístok oddaný nájdete v poľnej torbe.
Súdruzi! Čistý je môj štít!

JÁN ŠTEFÁNIK
nar. 16. nov. 1900, v Klenovci,
ver. bojovník za oslobodenie proletariátu,
predseda MO KSS,
ilegálny pracovník KS za okupácie,
predseda RMNV za Povstania,
bol po dlhom žalárovaní v Trenčíne v marci 1945
nemeckými fašistami zavraždený.

Tvoja pamiatka večne bude žiť v ľude,
za dobro ktorého si svoj život položil.
Poznámka:

Ján Štefánik má pred školou pomník


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ján Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Klenovec, 9. mája 718, pred základnou školou
Nápis:
JÁN ŠTEFÁNIK
16. 11. 1900 - 20. 3. 1945
PREDSEDA MO KSČ A R MNV
ILEGÁLNY PRACOVNÍK KSS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'44.1'' E19°53'39.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Vladimír Mináč

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Klenovec, 9. mája 820, rodinný dom
Nápis:
V tomto dome sa narodil
dňa 10. augusta 1922 spisovateľ
VLADIMÍR MINÁČ
"Nie moc, ktorá je pominuteľná,
ale duch, ktorý trvá:
to je naša cesta,
náš zmysel, náš osud".
/Vladimír Mináč: Dúchanie do pahrieb/
Poznámka:

Vladimír Mináč (10.8.1922 Klenovec - 25.10.1996 Bratislava) slovenský prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista, kultúrny a politický činiteľ. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, koncom r. 1944 bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, neskôr Dachau. Po vojne bol redaktorom armádneho časopisu Bojovník (neskôr premenovaný na Obranu ľudu).
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'44.3'' E19°53'42.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Klenovec, Námestie Karola Salvu, pred obecným úradom
Nápis:
1914 -1918

ANTAL PAVEL
ANTAL PAVEL
ANTAL JÁN
ANTAL JÁN
ANTAL JÁN
ANTALÍK MAT.
BÁLINT OND.
BÁLINT JÁN
BÁLINT MATEJ
BARTO OND.
BARTO MICH.
BÁLINT PAV.
BÁLINT PAV.
BENCO MART.
BESTIC JÁN
BÚTOR PAVEL
BÚTOR JÁN
BOBROVSKÝ
BALCIAR JÁN
BALCIAR JÁN
BLAHO JÁN
BIKEŠ BARN.
BRÁĎNAN ON.
BRNDIAR JÁN
BRNDIAR JÁN
BRNDIAR PAV.
ČERNÁK M.
ČERNÁK PAV.
ČERNÁK PAV.
ČERNÁK JÁN
ČERNÁK SAM.
ČERNÁK SAM.
DOVALA PAV.
DOVALA MAT.
CAVAR JÁN

DOVALA JÁN
DOBOŠ JÁN
DORAČKA P.
FIGULI JÁN
FIGULI JÁN
FERANEC J.
FAŠANG PAV.
GRLICKÝ JÁN
HRUŠKA JÁN
HRUŠKA MICH.
HRUŠKA PAV.
HRUŠKA PAV.
HRUŠKA OND.
HOŠKO JOZ.
JAKABČIC M.
JAKABČIC O.
JAKABČIC J.
KOVÁČIK JÁN
KOVÁČIK JÁN
KALIŠKA JÁN
KOVÁČIK M.
KOVÁČ JÁN
KONIAR OND.
KONCOŠ JÁN
KOLESÁR P.
KOŠUTH ŠTEF.
KELCO MICH.
KONIAR PAV.
KLIMENT JÁN
KRIŠTOFÍK P.
KRIŠTOFÍK J.
KRÁSNÍK MAR.
LICHANEC PAV.
LÁMER PAVEL
LÁSKA OND.
LÁSKA PAVEL
BENCO OND.
MINÁČ P.

ĽAVDÁR PAV.
KUBALIAK ŠT.
MINÁČ OND.
MONCOĽ M.
MINÁČ JÁN
MINÁČ PAVEL
MINÁČ MICHAL
MONCOĽ JÁN
MONCOĽ PAVEL
MEDVEĎ MART.
MEDVEĎ ŠTEF.
MAREK JOZEF
MÁLINEC JÁN
OSTRICA OND.
OSTRICA PAV.
OSTRICA PAV.
PAROBEK PAV.
PAROBEK PAV.
PAROBEK Š. P.
PAROBEK JÁN
PAROBEK JÁN
PAROBEK ON.
PAROBEK M.
PAROBEK MAT.
PAROBEK JÁN
PAVKO MICHAL
PIATER PAVEL
PAZÁR SÁM.
ROŠKO JÁN
ROŠKO PAVEL
RADIČ VOJT.
RADIČ TAMÁŠ
RAPČAN OND.
RUBOVIČ JAK.
ROŠKO OND.
STEINER-SZ. B.
TRNAVSKÝ O.

ROSIAR PAV.
STRIEŽOVSKÝ O.
STRIEŽOVSKÝ G.
STROMKO MICH.
STRUHÁR JÁN
SLOPOVSKÝ J.
SLEZÁK JÁN
ŠTEFÁNIK M.
ŠTEFÁNIK P.
ŠAFÁRIK PAV.
ŠVENCEĽ JÁN
STRUHÁR MICH.
TRNAVSKÝ J.
TRNAVSKÝ J.
TRNAVSKÝ P.
ULICKÝ JÁN
VINCLAV PAV.
VANČÍK MART.
VANČÍK MICH.
VRÁBEĽ OND.
ZÚRIK JÁN
ZVARA JÁN
ZVARA PAVEL
STROMKO PAV.
SLATINSKÝ PAV.
SLEZÁR JOZ.
BRNDIAR JÁN
JANKO MATEJ
STRUHÁR OND.

1939 – 1945

ANTAL JÁN
ANTOŠOVÁ MÁRIA
BALÁŽIK JÁN
BÁLINT JÁN
BALCIAR JÁN
BARTO PAVEL
BRNDIAR JÁN
BRNDIAR JÁN
BRNDIAR ONDREJ
BRNDIAR ONDREJ
BRNDIAR SÁMUEL
CIBUĽA MATEJ
DARÁŽOVÁ MÁRIA
DOBOŠ MICHAL
ĎURIŠ PAVEL
FEDOROVÁ MÁRIA
HRUŠKA SÁMUEL
JAKABŠIC ONDREJ
JAKABŠIC ONDREJ
JAKABŠIC PAVEL
JAKUBEC PAVEL

KAČÁNI JÁN
KAMODA MICHAL
KOLENKÁŠ JÁN
KYZEK ONDREJ
LÁSKA DANIEL
LÁSKA JÁN
LÁSKA PAVEL
LÁSKA PAVEL
LICHANEC PAVEL
MONCOĽ JÁN
OSTRICOVÁ ZUZANA
PAROBEK JÁN
PAROBEK JÁN
PAUKO JURAJ
RADIČ ARPÁD
RAPČAN MARTIN
ŠTEFÁNIK JÁN
ŠTEFÁNIK JÁN
ŠUNIAR ONDREJ
TAKÁČ PAVEL
ZVARA JÁN

„Viacej bežej milosti,
ako ľudskej zlosti!“

NA VEČNÚ PAMIATKU VO SVETOVEJ VÁLKE
PADLÝCH SPOLURODÁKOV Z MILODAROV POSTAVILA:
MIESTNA SKUPINA
DRUŽINY VÁLEČNÝCH POŠKODENCOV:
5.VI.1933.

Pôvodný pamätník sa viaže k 1. svetovej
vojne a bol postavený nákladom Miestneho
spolku válečných poškodencov v roku 1933.
Po oslobodení boli k nemu pristavané ďalšie
dve tabule, na ktorých sú mená obetí od roku
1939 do roku 1945. Na štyroch tabuliach je
spolu uvedených 190 obetí z Klenovca.
Celkové náklady na vybudovanie pamätníka
dosiahli 17850 Kčs.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51504300001
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Kamil Pánik, 06.09.2007
Umístění: Klenovec, Námestie Karola Salvu 1, na budove radnice
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SA 29.VIII.1944
OBČIANSTVO VYZBROJILO
ZBRAŇAMI. CELÁ OBEC
POVSTALA DO BOJA PROTI
NEMECKÝM OKUPANTOM.
TU BOLO AJ VELITEĽSTVO
OBRANNÉHO JUŽNÉHO FRONTU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Karol Pajer

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Klenovec, Námestie Karola Salvu 1, na pravom boku radnice
Nápis:
PADOL ZA SLOBODU
MORT PÓUR LA LIBERTÉ

KAROL PAJER

ČLEN FRANCÚZSKEHO HNUTIA ODPORU,
DOBROVOĽNÍK FRANCÚZSKEJ ARMÁDY,
VYZNAMENANÝ ČS. A FRANCÚZSKYM
VOJNOVÝM KRÍŽOM 1939 – 1945

16.11.1919 V KLENOVCI
11.6.1944 V BOJI PRI MONT-MOUCHET.
FRANCÚZSKO

EXTRAIT DE L´ORDE GENERAL № 28
LE GÉNÉRAL DE DIVISION DUCHE, KOMMANDANT
LA 13° RÉGION MILITAIRE
CITE A L´ORDE DE LA DIVISION
– A TITRE POSTHUME –
PAJER KAREL (DIT „CHARLES“) – VOLONTAIRE – SOUS
LES ORDES DU COLONEL COULAUDON
(DIT „GASPARD“)
GRENADIER Á LA 4ÉME SECTION DE MITRAILLEUSES DE
LA 14ÉME CIE. AU COURS DES COMBATS DU
MONT-MOUCHET LE 11 JUIN 1944 SA SECTION,
POSTÉE SUR LA ROUTE DE PINOLS A ÉTÉ AUX
TROIS QUARTS ENCERGLÉES PAR L´ENNEMI, A RÉUSSI
ÁTENIR UNE GRANDE PARTIE DE LA JOURNÉE, POUR
ASSURER LE REPLI DE SES KAMARADES. SOUS UN FEU
VIOLENT D´ARMES AUTOMATIQUES, AVEC UN COURAGE
ADMIRABLE ET UN ESPRIT DE SACRIFICE.
A ÉTÉ TUÉ Á SON POSTE LE COMBAT.“
LES CITATIONS COMPORTENT L´ATTRIBUTION DE LA
CROIX DE GUERRE 1939 – 1945 AVEC ÉTIOLE D´ARGENT

A CLERMONT-FERRAND, LE 04 JUILLET 1945
SIGNE: DUCHE

Z ROZKAZU GENERÁLA Č. 28

DIVÍZNY GENERÁL DUCHE VELITEĽ 13. VOJENSKÉHO
OKRUHU UDEĽUJE IN MEMORIAM POCHVALU
VELITEĽA DIVÍZIE

PAJEROVI KAROLOVI, ZVANÉMU CHARLES,
PODRIADENÉMU PLUKOVNÍKOVI KOULANDONOVI
ZVANÉMU GASPARD.
GRANÁTNIK 4. ČATY SAMOPALNÍKOV 14 ROTY.
V PRIEBEHU BOJOV PRI MONT-MOUCHET 11. JÚNA 1944
JEHO ČATA V POSTAVENÍ NA CESTE DO PINOLS BOLA
Z TROCH ŠTVRTÍN OBKĽÚČENÁ NEPRIATEĽOM.
V PRIEBEHU VÄČŠINY DŇA SA MU PODARILO UDRŽAŤ
TOTO POSTAVENIE A S OBDIVUHODNOU ODVAHOU
A POCITOM SEBAOBETOVANIA ZA PRUDKEJ STREĽBY
AUTOMATICKÝCH ZBRANÍ ZABEZPEČIŤ ÚSTUP
SVOJICH SPOLUBOJOVNÍKOV.
PADOL NA SVOJOM BOJOVOM STANOVIŠTI.

TOTO HODNOTENIE PRISPIEVA K UDELENIU VOJNOVÉHO
KRÍŽA 1939 – 1945 SO STRIEBORNOU HVIEZDOU.

V KLERMONT-FERRAND 4. JÚLA 1945
DUCHE V. R.

sign. Š. PELIKÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Klenovec, SNP, v parčíku oproti Obecnému úradu Klenovec
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
HRDINOM
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'48.8'' E19°53'23.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás