Vránov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 08.01.2015
Umístění: Vránov, na cestě z Vránova k železniční trati asi 50 m za potokem
Nápis:
PRVNÍMU PRESIDENTOVI REPUBLIKY
T. G. MASARYKOVI – OSVOBODITELI
A PADLÝM BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU

PLUK R. L.
BORIS J. VUCHTRLE
BOGNER JAN, HERIAN JOSEF, VOTRUBA JAN
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz
Bogner Jan, Herian Josef, Votruba Jan – padli ve službě RU armády.

Vuchterle Josef, nar. 25.5.1891, Vránov okr. Horšovský Týn. V RU nesloužil. Do čs legií v Rusku zařazen 22.8.1914, starodružiník v hodnosti vojína, následně u 1. střeleckého pluku. Službu v legiích skončil 13.8.1920 jako podplukovník vel. cizozem. vojsk Vladivostok.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Starodružiník, plukovník Josef Boris Wuchterle, hrdina od Zborova a nositel šestnácti význačných řádů a vyznamenání zemřel ve věku pouhých 32 let na následky válečných zranění dne 21. prosince 1923 v Praze. (zdroj a kompletní životopis viz http://www.historickykaleidoskop.cz/3-2007/plukovnik-josef-boris-wuchterle-starodruzinik.html )
Další legionáři narození v obci: Bubla Václav, nar. 20.10.1894 (1.10.1894), vojín, 1. úderný pluk čs legií v Rusku, demobilizován 1.10.1920; Herian Karel, nar. 28.4.1895, vojín, autoodd. 7. stř. div. čs legií v Itálii; Herian (Herián) Václav (Vladimír), nar. 27.4.1897, četař, 3. střelecký pluk čs legií v Rusku, konec v legiích 30.11.1921. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3204-06175
Souřadnice: N49°32'19.71'' E13°2'26.12''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička