Jihlava

Hrob Leopold Marady

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
LEOPOLD
MARADY
k.k. Hauptmann
gestorben zu Teschen am 27.2.1904
im 37. Lebensjahre

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Karl Kritsch a Franz Kornherr

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
KARL KRITSCH
k.u.k. Oberleutnant im L.I.R. Nr.34
gefallen am 2.Mai 1915, im 32. Lebensj.

FRANZ KORNHERR
Vormeister des k.u.k. Geb. Art. Rgmt.Nr.4
gestorben am 16.Okt. 1918 im 23. Lebensj.
Poznámka:

Karel KRITSCH, narozen 1883 v Jihlavě, domobranecký pluk 34, padl 6.května 1915 v Grybově v Haliči. Pohřben byl 7.května v Grybově, později převezen do Jihlavy a zde byl pohřben 26.7.1915 na městském hřbitově.
František KORNHERR, narozen 1896 v Jihlavě, pluk těžkého dělostřelectva č.7, zemřel 16.10.1918 v záložní nemocnici v Jihlavě. Pohřben byl 18.10.1918 na městském hřbitově v Jihlavě.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Edmund Dürport

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
EDMUND DÜRPORT
k.u.k. Militär-Verpfl. Oberofficial
gest. 22./8.1889, im 35. Lebensjahre

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Rudolf Sedláček

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
RUDOLF
SEDLÁČEK
ŠRTM. V. V.
1894 - 1940

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Anton Martinek

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
ANTON
RITTER
VON
MARTINEK
k.u.k. Oberst-Lieutenant
des
JNr. Rgt. No 81
geb. 19. October 1837
gest. 6. Juli 1896
Poznámka:

Antonín Martínek, od 1.11.1891 podplukovník, byl v prosinci 1878 za projevené hrdinství vyznamenán Řádem Železné koruny 3. třídy s válečnou dekorací, na jehož základě byl 5.7.1881 povýšen do rytířského stavu. Později velitel II. praporu pěšího pluku č. 81 a od r. 1890 velitel jihlavského ,,Doplňovacího okresního velitelství č. 81"
(zdroj: Zdeněk Jaroš - Vojáci, války a Jihlava v letech 1741 - 1939)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Eduard Veselý

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
EDUARD VESELÝ
RUSKÝ LEG. - ÚČASTNÍK BITVY U ZBOROVA
*10-2-1891 +5-11-1947
Poznámka:

Eduard Veselý, narozen Velká Losenice okr. Chotěboř, zaměstnán jako krejčí, člen Sokola. Rakousko-uherský útvar v době zajetí - 1. pr. pol. myslivců, den zajetí 28.5.1916, místo zajetí Zaplotov, hodnost v době zajetí - vojín. 14.7.1916 byl zařazen jako vojín k 1. stř. pl. (LR), kde sloužil jako vojín do 6.2.1920.
(zdroj:http://legie100.com/krev-legionare/126291/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Karl Weinmann

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
Karl Weinmann
Kapitän a. D.
geb. 1. November 1878.
gest. 22. Juli 1927.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Pitzal

Autor: František Mrvka, 03.05.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
JOSEF PITZAL
MAJOR D.R.
*1860 +1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Jaroslav Malec

Autor: František Mrvka, 29.11.2018
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
Brig. gen. JUDr. JAROSLAV MALEC
*1.2.1889 +16.2.1959
Poznámka:

Jaroslav Malec se narodil v roce 1889 v obci Stáj na Polensku. Po absolvování gymnázia vystudoval práva. Prezenční vojenskou službu absolvoval jako jednoroční dobrovolník v Jihlavě u 81. pěšího pluku, který sídlil v někdejších Štefánikových kasárnách.
Krátce po vypuknutí 1. světové války byl v srpnu 1914, v řadách svého regimentu, povolán na východní frontu. O měsíc později padl do ruského zajetí.
V roce 1916 Malec vstoupil do Československých legií v Rusku. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 v hodnosti kapitána.
Po skončení války Malec pokračoval ve své armádní kariéře. V letech 1935–1939 byl přednostou jedné skupiny ve štábu Ředitelství opevňovacích prací. Této instituci se za poměrně krátkou dobu podařilo velkou část československého pohraničí zabezpečit pevnostní linií. V roce 1937 byl Malec povýšen na plukovníka.
Za nacistické okupace si vyzkoušel také opačnou činnost. V letech 1939–1941 měl na protektorátních ministerstvech na starosti likvidaci zakázek spojených s výstavbou pohraničních pevností.
Krátce po okupaci se generál Malec aktivně zapojil do protinacistické odbojové organizace Obrana národa. Velel brigádě Praha – Venkov. V květnu 1945 se aktivně zapojil do Pražského povstání.
Po skončení války zastával Malec vysoké velitelské a štábní funkce. V roce 1946 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl kvůli politické nespolehlivosti poslán do penze. Jeho důchod byl velmi nízký.
Brigádní generál JUDr. Jaroslav Malec zemřel 16. února 1959 v Praze, na následky těžké srdeční choroby.
(zdroj: www.jihlavske-listy.cz/clanek26856-odhalili-pametni-desku-generalu-malcovi.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hřbitov vojáků Rudé armády

Autor: Ing. František Jedlička, 24.01.2012
Umístění: Jihlava, Žižkova, hřbitov
Nápis:
Nápis na levém panelu památníku:
LÉTA VYSTŘÍDAJÍ LÉTA
A PO PRACHU
NEZBUDE STOPY,
JEN SLÁVA O RUSKÉM VOJÍNU
ZŮSTANE V PAMĚTI SVĚTA NAVŽDY

Hlavní nápis – středový panel:
ВЕЧНАЯ СЛАВА
КРАСНОЙ АРМИИ
ПОГИВШИМ В БОЯХ
ЗА ЧЕСТЪ И НЕЗАВИСИМОСТЪ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ И ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ОТ ФАШИЗМА
1941 1945

Nápis na pravém panelu:
ГОДЫ ПРОЙДУТ ЗА ГОДАМИ
И ПРАХА НЕ БУДЕТ СЛЕДА,
НО СЛАВА О РУССКОМ СОЛДАТЕ
БУДЕТ ПАМЯТНА МИРУ ВСЕГДА.

Nápis na pravoslavném kříži u vstupu vpravo:
NA VĚČNOU PAMĚŤ PADLÝM
HRDINŮM PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
V JIHLAVĚ

Příklady nápisů na náhrobnících (v nápisech je řada drobných chyb ve jménech, chybí jména po otci apod.):

Důstojníci:
ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ
РАКОВ
АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРъЕВИЧ
ЛЕЙТЕНЕНТ КАРПОВ МИХАИЛ

Mužstvo a poddůstojníci:
СЕФОНОВ ИВАН
МАКАРОВСКИЙ АНАТОЛ
БАТЕКИН ИВАН
АДАМОВСКИЙ ВАСИЛъ
КОЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
САРИЛЕБ НИКОЛАЙ
ПИВОВАРЕВ НИКОЛАЙ
ТЕРСКИЙ
СТЕРКОВ Г.
БАХОРЕВ ЕГОР
АГЕЕВ Б.
ЗУБОВ НИКОЛАЙ
ШАНДЫРСКИЙ АНТОН
ЧЕСАК ОЛГА ГЕРАСИМОВНА
НЕИЗВЕСТНЫЕ ДВА БОЙЦА

Poznámka:

V areálu pohřebiště je umístěno 61 hrobů (důstojníci, seržanti, poddůstojníci, mužstvo a neznámí vojáci) padlých vojáků Rudé armády v širokém okolí, kteří byli zde uloženi. Nad každým hrobem jednotlivců (většinou důstojníci) je obdélníkový náhrobník s hodností a jménem; nad hromadnými hroby (většinou nižší hodnosti) je dvojitý čtverhranný náhrobník se jmény pohřbených bez uvedení hodnosti.

Seznam dle CEVH MO ČR (s využitím tohoto portálu) je uveden v poznámce včetně dalších údajů, zejména míst, kde všichni padli. V uvedených lokalitách republiky pak většinou nacházíme odkazy na tyto osoby na pomnících, v pojmenování ulic a míst v daných obcích a městech.

Válečné hroby s ostatky – padlí důstojníci RA:
CZE-6105-21623 Aleksej Grigorijevič Rakov, npor. 1924, Telč
CZE-6105-21624 Ivan Jestafjevič Savin, gardový kpt., 1924, Telč
CZE-6105-21625 Feodosij Jefrjemovič Kompanec, npor., 1924, Telč, Nikolaj Ivanovič Lavočnikov, st. seržant, Telč, Semjon Andrejevič Koreckij, st. seržant, Telč, Chabran Murzalijev, st. seržant, Telč
CZE-6105-21629 Sergej Petrovič Aščulov, npor., 1918, České Budějovice
CZE-6105-21630 Arkadij Ivanovič Nikulin, gardový por., 1922, Třeboň
CZE-6105-21631 J. P. Dolbilov, npor., 1922, Vilémov
CZE-6105-21632 Grigorij Tarasovič Burykin, npor., 1917, České Budějovice
CZE-6105-21634 Michail Aleksandrovič Jegorov, ppor., 1924, Telč
CZE-6105-21635 Vladimír Aleksandrovič Dobronov, ppor., 1924, České Budějovice
CZE-6105-21636 Petr Feodorovič Švedenko, ppor., 1924, Třeboň
CZE-6105-21637 Arkadij Ivanovič Nekrasov, npor., 1905, Mezimostí, Trofim Filipovič Šakšin, npor., 1922, Třeboň
CZE-6105-21640 Petr Nikolajevič Kitajev, ppor. 1923, České Budějovice
CZE-6105-21641 Ivan Ivanovič Gordijenko, gardový por., 1922, České Budějovice
CZE-6105-21642 Anatolij Markovič Karspakov, npor., 1918, Benešov
CZE-6105-21643 Grigorij Semjonovič Isajev, gardový por., 1920
CZE-6105-21644 Ljubov Andrejevna Lisichina, 1917, Havlíčkův Brod
CZE-6105-21646 Vulf Semjonovič Burman, por., 1917, Štoky
CZE-6105-21647 Boris Skoblin, gardový major, Slavonice
CZE-6105-21648 Andrej Denisovič Sudovcjev, gardový kapitán, České Budějovice
CZE-6105-21649 Jurij Pavlovič Jevdokimov, gardový poručík, 1923, Český Rudolec
CZE-6105-21650 Porfirij Vasiljevič Paršutkin, gardový kpt., České Budějovice
CZE-6105-21651 Michail Petrovič Ivčjenko, por., 1945, Habry, Arnold Andorovič Džalodov, ppor.
CZE-6105-21653 Stepan Feodorovič Dvornikov, gardový mjr., 1913, České Budějovice
CZE-6105-21656 L. D. Kuncjevič, gardový mjr., 1908, České Budějovice
CZE-6105-21657 Vasilij Čumakov, por., Jihlava
CZE-6105-21658 Grigorij Maximovič Kuznjecov, kpt., Jihlava
CZE-6105-21659 Michail Karpov, por., 1.5.1945, pohřben v Sedlejově
CZE-6105-21660 Aleksander Prochorovič Simonov, gardový por., 1923, české Budějovice
CZE-6105-21661 P. A. Išchanov, gardový kpt., České Budějovice
CZE-6105-21662 Vasilij Dimitrijevič Voronin, npor., Benešov
CZE-6105-21668 Vasilij Mitrofanovič Petrenko, ppor., Lužnice
CZE-6105-21669 Ivan Illarionovič Škurdjuk, por., 1920, Tábor
CZE-6105-21670 dva kapitáni a dva vojíni, jména neznámá, 1945, Kamenice
CZE-6105-21674 Ivan Antonovič Docenko, gardový kpt., Lužnice
CZE-6105-21675 Nikolaj Nikolajevič Veselov, kpt., 1915, Tábor
CZE-6105-21676 Kondrat Kibljevič Cecokov, kpt., 1911, České Budějovice
CZE-6105-21677 Gavril Nikolajevič Litvinov, ppor., 1922, Nové Sedlice
CZE-6105-21678 Satybaj Tudymirovič Timirov, ppor., 1920, Nové Sedlice
CZE-6105-21679 Aleksander Burkov, kpt., 1920, Nové Sedlice
CZE-6105-21680 Vladimír Pavlovič Černousov, , gardový kpt., 1918, Tábor
CZE-6105-21681 Konstantin Nikolajevič Demidov, npor., Chýnov
CZE-6105-21682 Petr Arizentjevič Iljuk, npor., 1917

Válečné hroby s ostatky – padlí vojíni a poddůstojníci RA:
CZE-6105-21683 celkem 26 vojáků: Nikolaj Antonovič Aleksejev, vojín, 1921, Tábor, Petr Bevzeka, vojín, 1910, Vlašim, Ivan Cybenko, 1915, Vlašim, Fedosenko, vojín, 1934, Tábor, Boris Pavlovič Chiljučenko, seržant, 1914, Čerčany, Nikita Feodorovič Isujev, svobodník, 1899, Tábor, Aleksander Nikitovič Kozlikov, vojín, Čáslav, Frigorii Kukuškin, vojín, Čáslav, Vladimír Larijev, vojín, Čáslav, Aleksander Jakovljevič Lodzujak, vojín, Čáslav, B. I.Lupačev, vojín, 1910, Tábor, Ivan Makaron, vojín, Čáslav, Kurt Ibratimovič Malajev, mladší seržant, Čerčany, B. I.Meščerjakov, vojín, 1924, Tábor, M. I.Misin, vojín, 1907, Tábor, Nikolaj Vasiljevič Plekanov, starší seržant, 1925, Tábor, Gregorij Rosickou, vojín, Čáslav, Frigorii Rusanov, starší seržant, Čerčany, Ivan Ryžovskij, vojín, Čerčany, Nikolaj Vasiljevič Slepicin, vojín, 1925, Červany, Teodor Sobanka, vojín, Čáslav, Ivan Vasiljevič Skloniv, starší seržant, 1918, Tábor, Šeragov, vojín, Kunovice, Vasilij Ilarionovič Ševčenko, gardový seržant, 1925, Lužnice, Grigorij Romanovi Zagnejev, vojín, 1904, Čerčany, IvanZubinov
CZE-6105-21684 celkem 22 vojáků: Jevgenij Andrejevič Archipov, 1920, České Velenice, Petr Ivanovič Archipov, vojín, 1906, Dimitrij Makarovič Berbach, vojín, 1920, Semjon Makarovič Borisov, vojín, 1916, České Velenice, Vasilij Ivanovič Fedorov, vojín, 1914, České Velenice, Michal Ivanovič Chimčenko, 1904, České Velenice, Feodor Ilji Jevdošenko, 1895, České Velenice, Pavel Prokofjevič Koltanov, 1922, České Velenice, Vasilij Petrovič Kornejev, 1921, České Velenice, Ivan Stefanovič Kozlenjak, 1924, České Velenice, Vasilij Vasoljevič Kulinář, 1925, České Velenice, Grigorij Jevdokimovič Kullakov, 1913, České Velenice, Savin Latinov, 1918, České Velenice, Grigorij Šergjevič Ovsjanikov, 1917, zajatec, Pavel Fedorovič Panomarčuk, vojín,1923, České Velenice, Stepan Ivanovič Polovnikov, Sergej Petrovič Ryžkov, 1919, České Velenice, Vasilij Filipovi Sivičikov, gardový starší seržant, 1918, Kurt Sultinov, 1912, České Velenice, Sergej Ivanovič Šemeret, 1908, České Velenice, Lev Gevrgjovič Zapčenko, 1921, České Velenice, Luka Fargtonovič Zorka, 1912, České Velenice
CZE-6105-21685 15 neznámých vojáků
CZE-6105-21686 celkem 15 vojáků: Bernov, vojín, Jihlava, Desmitov, vojín, Jihlava, Boris Djatlov, vojín, Jihlava, Roman Vasiljevič Glep, vojín, Jihlava, Grigorij Markovi Chvorov, svobodník, Jihlava, Nikolaj Tichonovič Jermolenko, vojín, Jihlava, Vladimir Nikitovič Lapenko, vojín, Jihlava, Vladimír Michajlovič, vojín, Jihlava, Pavel Trofimovič Mirsa, vojín, Jihlava, Vladimir Semeljevič Nesterenko, Jihlava. Ivan Aleksandrovič Požarskij, starší seržant, Jihlava, Roman Nikolajevič Rastupa, vojín, Jihlava, Vladimir Michajlovič Rušovskij, vojín, Jihlava, Antonin Sidorenko, vojín, Jihlava, Vasilij Tichanov, vojín, Jihlava
CZE-6105-21688 celkem 16 neznámých vojáků
CZE-6105-21690 celkem 15 vojáků: Archangelskou, vojín, Jihlava, Vladimír Bolotov, Jihlava, Sergej Denisov, nadporučík, Jihlava, Samuel Petrovič Fedorov, vojín, Jihlava, Lida Feodorovna Fiščukova, vojín, Jihlava, Vasil Nikitovič Garin, starší seržant, Vyskytná, Ivan Iljanov, Jihlava, Valentin Indus, vojín, 19. 6. 1925, Polná, Abaul Amirovič Jusupov, vojín, Jihlava, Trofim Feodorovič Karpenko, Vyskytná, Grigorij Petrovič Lavančuk, vojín, Jihlava, Ivan Ltolbikov, vojín, Jihlava, Vasilij Sergejevič Mirošnikov, Jihlava, Vasilij Feodorovič Prochurov, seržant,Jihlava, Ivan Antonovi Savo, vojín, Jihlava
CZE-6105-21692 celkem 17 vojáků: Vasil Vasiljevič Agačev, svobodník, 1901, Benešov, M.Altymbajev, Slavonice, David Prokofjevič Anafejev, vojín, Slavonice, Petr Demidov, vojín, Havlíčkův Brod, Gabriel Finikov, vojín, Havlíčkův Brod, Ivan Vasiljevič Frečka, vojín, 1928, Havlíčkův Brod, Antonín Eduardovi Ganovič, nadporučík, Benešov, Vasilij Meforovič Germatin, 1924, Štoky, Stepan Jefimov, svobodník, 1891, Benešov, Nikolaj Matvejevič Kabanov, vojín, 1893, Benešov, M. N. Kasatkin, vojín, Slavonice, Aleksander Stefanovič Kuznjecov, vojín, Slavonice, M. N. Marvin, vojín, Slavonice, Ivan Dimitrovič Maslov, vojín, 1923, Benešov, P. Merkulov, vojín, 1891, Slavonice, Vasilij Gabrijelovič Mučkin, svobodník, 1913, Štoky, Petr Vasiljev, vojín, Havlíčkův Brod
CZE-6105-21693 celkem 16 vojáků: Ilja Uljanovič Bečkerin, seržant, 1926, Havlíčkův Brod, Viktor Ivanovič Borovin, starší seržant, 1922, České Budějovice, Pavel Petrovič Budet, vojín, 1913, České Budějovice, Ivan Fedorovič Buchmanov, seržant, 1925, Telč, Nikolaj Josifovič Netkán, vojín, 1926, České Budějovice, Aleksander Kondratejevič Kobzijev, vojín, 1907, Luka nad Jihlavou, Dimitrij Pavlovič Kolomažin, starší seržant, 1897, České Budějovice, Maxim Tichonovič Kovben, starší seržant, 1922, Havlíčkův Brod, Maxim Mizok, vojín, České Budějovice, Melis Pachimov, vojín, České Budějovice, Jakov Danilovič Podgackij, starší seržant,1914, Štoky, Teror Pochitinskij, vojín, České Budějovice, Semjon Arkadijevič Rubinov, starší seržant, 1922, Telč, Petr Ivanovič Starodub, vojín, 1922, Ivan Sergejevič Syčev, svobodník, 1892, Velké Meziříčí, Dimitrij Vanichovič Vakutin, vojín, 1905, Pístov
CZE-6105-21695 celkem 15 neznámých vojáků
CZE-6105-21696 celkem 33 vojáků: Ivan Pavlovič Agejev, seržant, Vlašim, David Anafejev, Michail Lazarevič Antonov, vojín, 1923, Pelhřimov, Ivan Diman, vojín, Trhové Sviny, Gerfan Vildanovič Gilmanov, 1908, Tábor, Denis Grogorijevič Golovko, vojín, 1897, Pelhřimov, Ivan Jegorovič Govorov, Vlašim, Gavril Aleksandrovič Grelavskij, vojín, 1912, Neržin, Petr Vasiljevič Kažnikov, starší seržant, 1908, Vlašim, Antonin Afanasjevič Klimenko, vojín, 1924, Stráž, Korinenko Koenvir, mladší seržant, 1908, Besednice, Andrej Ivanovič, Konoval, vojín, 1915, Tábor, I. M. Kornejčuk, vojín, 1915, Tábor, Nikolaj Nikolajevič Kuzinskij, vojín, Jemčiny, Grigorij Prokofjevič Ličanskij, vojín, 1920, Tábor, Vladimir Vasiljevič Matjuškin, starší seržant, 1920, Tábor, S. V. Mednikov, mladší seržant, Tábor, Ivan Zacharovič Melnik, mladší seržant, 1896, Lužnce, Andrej Pavlovič Micharskij, Lužnice, Ponomarenko, vojín, 1906, Pelhřimov, Ivan Aleksandrovič Proskurin, vojín, Neržin, Dimitrij Ivanovič Sarajev, vojín, 1908, Novosedlí, Vladimir Ivanovič Serbul, vojín, 1925,, Netín, Ivan Grigorijevič Serdjukov, vojín, 1908, Čáslav, Valentina Tichonova Simonova, seržant, Čáslav, Aleksander Jemelj. Starosvjetskij, vojín, 1909, Novosedlí, N. N. Syškin, vojín, Lužnice, Ivan Kotrotevič Šekel, svobodník, Paseka, Volkov, vojín, Trhové Sviny, Aleksander Zumen, Židkovi, vojín, 1926, Pelhřimov, Ivan Dimitrijevič Žlučarin, podporučík, 1922, Pelhřimov, ostatní neznámí
CZE-6105-21698 celkem 32 vojáků: Vasilij Aleksejev, vojín, Čáslav, Aleksander Stěpanovič Archipov, vojín, Čáslav, Sergej Azarenko, vojín, Habry, Viktor Bekemitov, vojín, Čáslav, Nikifor Bečena, vojín, Čáslav, Nikolaj Borisov, vojín, Votice, Vladimír Bulgajev, vojín, Votice, Antonin Dobita, vojín, Habry, Sergej Fotov, vojín, Votice, Pavel Grigorijev, vojín, Čáslav, Nikolaj Chochlov, vojín, Votice, P. D. Jakubov, vojín, Chýnov, Ivan Jeltonskij, vojín, Čáslav, Ivan Kolomec, vojín, Čáslav, Sergej Koržankov, seržant, Habry, Ivan Krjačkov, vojín, Votice, Kuzma Vasiljevič Kulikov, vojín, Čáslav, A. I. Kursev, vojín, Votice, Aleksander Lesik, vojín, Čáslav, Aleksander Merkilov, vojín, Sedletín, L. D. Olejnikov, vojín, Votice, Nikolaj Pirožnikov, vojín, Čáslav, Semjon Ivanovič Ratušnij, vojín, Čáslav, Vladimír Rožkov, vojín, Čáslav, Leoktij Rubcov, vojín, Čáslav, Aleksander Skakun, vojín, Golčův Jeníkov, Smirnov, mladší seržant, Votice, Nikolaj Sokolov, svobodník, Votice, Pavel Štěpánov, vojín, Golčův Jeníkov, Cyril Švec, vojín, Firdanov, Turejev, starší seržant, Habry, Antonin Umanov, vojín, Čáslav
CZE-6105-21699 celkem 7 padlých a 14 nezvěstných vojáků: V. S. Artiment, vojín, 1925, Pelhřimov, Lev Konstantiovič Baburin, seržant, 1926, Pelhřimov, Ivan Trofimovič Fimin, vojín, 1924, Havlíčkův Brod, Ivan Vasiljevič Motanin, 1898, Strměchy, Aleksander Selov, svobodník, Habry, Aleksander Konstantinovi Šejkaš, starší seržant, 1912, Mirošov, Porfirij Ivanovič Žinichov, partyzán, 1916, Čáslav
CZE-6105-21700 celkem 30 neznámých vojáků
CZE-6105-21701 celkem 21 vojáků: Leonid Viktorovi Bogacjev, vojín, 1926 České Budějovice, Sergej Grigorijevič Borisov, vojín, 1905, České Budějovice, Jevgenij Jevgenejevič Cvjetkov, seržant, 1925, Telč, Achmitrij Sergejevič Dedkov, vojín, 1906, České Budějovice, Sergej Michjlovič Dikov, seržant, 1917, Telč, Michail Achmitrijevič Dubovoj, vojín, 1923, České Budějovice, Vladimir Petrovič Fersonskij, mladší seržant, České Budějovice, Vasilij Ivanovič Filimonov, vojín, 1914, České Budějovice, Aleksej Aleksejevič Gudošnikov, ,vojín, Havlíčkův Brod, Goroftogi Sorofjevič Chusud, mladší seržant, 1925, Telč, Ivan Ilin, Konstantin Ivanovič Ivanikov, mladší seržant, 1925, Telč, Ivan Konstantinovi Ivanov,1919, České Budějovice, Michail Gič Karpenko, seržant, 1920, Telč, Vladimír Kostjakov, vojín, 1925, Lipovec, Nikolaj Pavlovič Kukuškin, seržant, 1925, Telč, Nikita Ivanovič Moldanov, vojín, 1915, České Budějovice, Boris Sergejevič Oborotkin, 1924, Telč, Semjon Danijelovič Posochonov, vojín, 1911, České Budějovice, Nikolaj Ivanovič Rohožin, mladší seržant, 1925, Telč, Semjon Michajlovič Zabolev, mladší seržant, 1924, Telč
CZE-6105-21703 18 neznámých vojáků + Stěpan Kirilovič Ilejonenko
CZE-6105-21704 celkem 15 neznámých vojáků
CZE-6105-21705 celkem 17 vojáků: Budnikov, mladší seržant, 1926, Kalgow, Ivan Vasiljevič Burjačenko, vojín, Buškovice, Vladimir Petrovič Chordin, vojín, 1924, Velké Meziříčí, Ivan Ignatov, Michail Aleksejevič Isakov, vojín, 1908, Třeboň, Pavel Jefnovij, Hamry, Ivan Mironovič Klimiško, vojín, Třeboň, Vasil Afanasjeviš Korolenko, České Velenice, Vladimir Stěpanovič Majeveckij, 1909, České Velenice, Vadim Kurativ, vojín, Velké Meziříčí, Murzajev, vojín, Meziměstí, Aleksej Jakovlijevič Pasašnov, vojín, 1925, Rudolec, V. A. Pistrgakov, vojín, Velké Meziříčí, Jakub Petrovič Pritul, vojín, 1921, Třeboň, Alfmitrij I. Puzyrev, vojín, 1896, České Velenice, Vasilij Semjonovič Sulajev, starší seržant, Vlkov, PetrZereckij
CZE-6105-21706 celkem 14 padlých Rusů + 2 neznámí: Vasil Ivanovič Adamovskij, vojín, 1917, Meziměstí, Vasil Ivanovič Agejev, vojín, 1923, Písečná, Jegor Petrovič Bacharev, 1914, Písečná, Ivan Michajlovič Batekin, 1913, Meziměstí, Olga Grafimovna Česak, vojín, Meziměstí, Valentina Petrova Koščenko, vojín, Meziměstí, Anatolij Vasiljevič Makarovskij, starší seržant, 1922, Meziměstí, Nikolaj Fedorovič Pivovarev, vojín, 1925, Benešov, Ivan Petrovič Sefonov, seržant, 1908, Meziměstí, Nikolaj Vasiljevič Sarilev, vojín, 1907, Benešov, Gerplan Vladimirovič Stepkov, starší seržant, 1924, Třeboň, Antonin Filipovič Šandyrskij, vojín, 1924, Písečná, Terskij, starší seržant, 1906, Meziměstí, Nikolaj Zubov
CZE-6105-29272 Válečný hrob s ostatky Valentina Induse, který první vstoupil do města Polná: Valentin Indus, vojín, 19.6.1925, Moskva, 9.5.1945 Polná


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Toto místo je počítáno jako 61 VPM
Pomník přidal: Ing. František Jedlička