Zliechov

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Kamil Pánik, 15.05.2004
Umístění: Zliechov, vedľa Obecného úradu Zliechov
Nápis:
PRI PRÍLEŽITOSTI 45. VÝROČIA SNP
S ÚCTOU A VĎAKOU SPOMÍNAME
HRDINSTVÁ A OBETE
OBČANOV OBCE ZLIECHOV –
ÚČASTNÍKOV SNP A BOJOVNÍKOV
PROTI FAŠIZMU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 05.05.2004
Umístění: Zliechov, v prednej časti cintorína
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ PADLÝM HRDINOM
V BOJI PROTI FAŠIZMU V SNP

VOSTÁTEK VÁCLAV NAR. 1.6.1923 PADOL 15.9.1944
JÁNEŠÍK ŠTEFAN NAR. 16.12.1921 PADOL 29.9.1944
KÚRŇAVA EMIL PADOL 1944
MANDA KAROL PADOL 1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás