Trpísty

Pomník Osvobození

Autor: Martin Milichovský, 23.03.2014
Umístění: Trpísty, ve střední části obce u rybníka
Nápis:
9. KVĚTNA 1945.
NA ZLÉ DOBY SE SNADNO ZAPOMÍNÁ,
NEZAPOMEŇ NIKDY JAK TĚŽKO SE SVOBODA
DOBÝVÁ,
NEZAPOMEŇ, ŽE PROLITÁ KREV BRATŘÍ ZAVAZUJE
TEBE,
BY JSI SVORNOSTÍ CHRÁNIL VLAST
I SEBE.
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz
Původně byl na horní části památníku umístěn podstavec se sochou lva. Tato socha v současné době již památník nezdobí, okolnosti a důvody jejího zmizení nejsou známy.
Na návsi naproti kapli připomíná již od r. 1946 svérázný památník těžké válečné roky. Okolnosti vzniku tohoto objektu nejlépe dokumentuje dobový zápis v kronice:
"Na MNV bylo jednáno o tom, že by bylo třeba k 1. výročí našeho osvobození postaviti v obci nějaký památník na osídlení s nápisem, který by připomínal nám i všem, kteří přijdou po nás, že byla těžká doba, kterou ti, kteří pomník stavěli, museli prožíti. Bylo všem občanům oznámeno, by podali návrh na nápis na tento památník. Návrhů bylo podáno několik a jako nejlepší byl přijat návrh podaný Emilem Čampulou. Tento památník byl odhalen v den prvého výročí osvobození naší vlasti dne 9. května 1946 za přítomnosti členů ONV ze Stříbra, za účasti jedné roty vojenské posádky ze Stříbra a za velké účasti občanů z celého okresu. Slavnost odhalení zahájil předseda MNV tím, že dal po vystoupení na tribunu pokyn připraveným běžcům, aby donesli připravený věnec na hřbitov do Erpužic a tam jej položili na hrob neznámého ruského vojína, který byl u nás nalezen. Běžci vyběhli a po celou dobu, než běžci zašli za první ohyb silnice, stáli všichni účastníci v naprostém klidu, aby vzdali čest muži, který byl příslušníkem toho národa, který dal největší oběti na lidských životech za naše osvobození. Teprve potom zahájil slavnost, která se odbývala celá venku až dlouho do noci. Slavnost, která dala členům národního výboru hodně starostí, se vydařila."
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3213-33527
Souřadnice: N49°49'22.32'' E13°03'31.00''
Pomník přidal: Milan Lašťovka