Log pod Mangartom

Hřbitov Obětí 1. světové války

Autor: JUDr. Libor Nedorost, Ph.D, 10.01.2010
Umístění: Log pod Mangartom, vojenský hřbitov
Nápis:
DEM ANDENKEN
DER TAPFEREN VERTEIDIGER DES
ROMBON
UND DER IN DEN KAEPFEN IM
FLITSCHER BECKEN
HELDENMUETIG GEFALLENEN
SOLDATEN

LIR 4
LIR 27
G.A.R.3
BHR.4
JR 59
JAGER 20.u.7
F.AR.4
L.I.BAON
K.SCHR
Poznámka:

- překlad: Věnováno památce statečných obránců Rombonu a vojákům hrdinně padlých při obraně Flitscher Becken
- na hřbitově je na čtyřech terasách pochováno 859 rakousko-uherských vojáků, padlých od června 1915 do roku 1918 v boji na Rombonu a Čuke. Nejvíce padlých je z října 1917 - 12. sočská bitva. Uprostřed hřbitova je postaven 8 m vysoký pomník Chrabrým obráncům Rombonu se sochou bosenského vojáka a rakouského myslivce, kteří svůj zrak dosud upírají k hoře Rombon, kde padla většina zde pochovaných mrtvých. Jeho autorem je český sochař Ladislav Jan Kofránek (24. června 1880 – 20. října 1954, člen Československé akademie věd a umění, který pomník tvořil na místě vojenského hřbitova přímo v době bojů, od roku 1916.
- úseku Rombon-Krn jsou dnes upraveny pouze čtyři hřbitovy, kam byly přeneseny ostatky padlých z okolních hřbitovů, dnes opuštěných. Jedná se o hřbitovy Log pod Mangartom, Bovec, Soča a Trenta. V Logu pod Mangartom je pohřbeno 39 Čechů. Z nich 9 bojovalo v praporu k.k.LsB41 a dalších 6 v k.k.LsIR26, ostatní v různých jiných jednotkách. Na úbočí Rombonu bylo pohřbeno 11 českých vojáků, většinou tyrolských císařských myslivců, ovšem o exhumaci nejsou žádné doklady a hřbitovy nejsou do dneška zachované. Dalších 45 mužů z českých zemí je však v seznamech vedeno jako nezvěstných. Jde opět především o domobrance z praporu k.k.LsB41 a pluku k.k.LsIR26.
- součástí tohoto hřbitova je pomník, který na jako VH evidovaný není a 56 VH vojáků, které v CEVH evidované jsou
- 4. - 6. fotografie - pohledy na celý hřbitov a jednotlivé hroby vojínů

- evidence CEVH MO:
SVN-00311 František Andert střelec c. k. pl. p. děl. 4
SVN-37234 František Bauholzer c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37235 Richard Baumgartner pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37236 Birnbaum Karel pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37239 Antonín Blecha
SVN-37240 František Bush pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37241 Gotlieb Hotový
SVN-37291 Václav Cíl
SVN-37256 Antonín Derka
SVN-37242 Ladislav Doležal
SVN-37257 Antonín Fechnal
SVN-37243 Fosef Frajt
SVN-37244 Alois Galatík
SVN-37245 Jan Haberer pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37246 Sylvester Hašek pěšák c. k. p. pl. 7
SVN-37247 Václav Havlíček pěšák
SVN-37248 Holík pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37249 August Horn
SVN-37250 František Janowitz
SVN-37258 František Kartušek
SVN-37251 Eduard Kerschbaum pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37260 Jan Kolařík
SVN-37252 Ferdinand Körner
SVN-37267 Jakob Köstler pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37261 Karel Kotačka
SVN-37259 Jaroslav Koutný pěšák c. k. p. pl. 4
SVN-37254 František Kovář
SVN-37255 Josef Kovář
SVN-37262 Gottlieb Kratochvíl c. k. p. pl. 59
SVN-37263 Eduard Kretschmer pěšák
SVN-37265 Karel Liebscher
SVN-37264 Leopold Ludvík pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37266 František Marušek c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37267 Antonín Mastník
SVN-37268 Joachim Matecha
SVN-37269 Josef MIkulenčák
SVN-37270 Augustin Navrátil
SVN-37271 Josef Ohlschlager
SVN-37272 Heinrich Ottlinger pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37273 Alois Panzera pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37274 Josef Petak
SVN-37275 Josef Pleschinger
SVN-37276 Leopold Richter
SVN-37280 Jan Sever pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37279 Jan Schalaun pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37281 František Smolinka
SVN-37282 Rudolf Smutný
SVN-37283 Albert Stanzl pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37284 Martin Strouhal
SVN-37285 Viktor Suchánek
SVN-37278 Josef Šalda kaprál
SVN-37286 Petr Teufel pěšák c. k. p. pl. 21 Čáslav
SVN-37287 Karel Truchla
SVN-37288 Jaroslav Valeš
SVN-37289 Karel Veverka
SVN-37290 Jan Zesula


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle rozpisu
Pomník přidal: JUDr. Libor Nedorost, Ph.D
Doplnění informací: Martin Brynych