Křtěnov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 04.06.2014
Umístění: Křtěnov, v těsné blízkosti JE Temelín u hřbitova
Nápis:
(první pomník – dál od hřbitova)
PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918 Z OSADY.
SPĚTE BLAZE HRDINOVÉ V CIZÍCH ZEMÍCH DO VZKŘÍŠENÍ
AŽ VÁS VZBUDÍ K SLÁVĚ NOVÉ KRISTUS Z KLIDNÉHO SNĚNÍ
K BLAŽENÉMU PROBUZENÍ.

Z BŘEZÍ a PODHÁJÍ:
JOS. DOBIÁŠ
JAN HAVRLAND
JOS. KALIŠ
JAN KLIMEŠ
JOS. KOLEŠ
JOS. KOUDELKA
FR. MOURAL
FR. SVÁTEK
VÁC. ŠPATNÝ
AUG. TRUBL
K. TUPÝ
FR. VOVES
JOS. VRZÁK
JOS. VŠETEČKA
FR. VÍTOVEC

Z KMÍNA:
JOS. BEZPALEC
JAN LUKÁŠ
FR. MIKŠÁTKO
JAR. MIKŠÁTKO
FR. NEČAS

Z KŘTĚNOVA:
TOMÁŠ KLIMEŠ
FR. KRONEISL
VOJT. LHOTA
JAN RŮT
JAN VLÁŠEK
JAN VORÁČEK

Z TEMELÍNCE:
JOS. JÍRA
VOJT. KOLOUCH
JOS. KREJCAR

BRATŘI NAŠI DUŠI I TĚLO VYDALI,
ABY BŮH SPÍŠE MILOSTIV BYL NÁRODU NAŠEMU

(druhý pomník)
PAMÁTCE
ZA MRTVÉ VOJÍNY
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918
VĚNUJÍ DÁRCI
Z BŘEZÍ – PODHÁJE

OBEC BŘEZÍ:
VÍTOVEC FRANT.
ŠEBESTA KAREL
ŠÍLENÝ FRANT.
VOVES FRANT.
VOVES JAN
FIŘT JOSEF
ŠÍLENÝ FRANT.
VŠETEČKA JOS.
DOBIÁŠ JOS.
MÁDL FRANT.
SVÁTEK FRANT.
BLÁHA JAK.
NOVOTNÝ PR.
NOVOTNÝ VÁC.

OSADA PODHÁJ:
TRUBL AUGUST
KOUDELKA FR.
MOURAL FRANT.
VOVES FRANT.
VRZÁK JOSEF
KOLEŠ JOSEF
TUPÝ KAREL
HAVLÁTKO JAN
TUREK RUDOLF
KLIMEŠ JAN
HAVLÁTKO JOS.
HAVLÁTKO TOM.
KOUDELKA JOS.
ŠPATNÝ VÁCLAV
TUPÝ ŠTĚPÁN

ZA SVOBODU SVĚDOMÍ ZEMŘELI JSTE V DÁLI
SVĚTLÝ PŘÍKLAD A POVINNOST NÁM UKÁZALI!
Poznámka:

převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/
Osady na pomnících vyjmenované patří ke zrušeným nebo neobydleným. Pomníky sem byly z nich pravděpodobně přemístěny.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10333
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°11'05.20'' E14°22'55.99''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička