Praha 12

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 01.06.2006
Umístění: Praha 12, Komořanská, Komořany, křižovatka ulic Komořanská a Na Šabatce
Nápis:
KLÍMOVÁ HERMÍNA
HUDEC JOSEF
KUNTE LADISLAV
ING. LICHTWITZ HERB.
MATOUŠEK FRANTIŠEK
PECÁK ANTONÍN
PETR JOSEF
POPELKA KAREL
ŠULTYS ANTONÍN
TEPLÝ JOSEF
NEZNÁMÝ HRDINA

VĚRNI ZŮSTANEME

OBĚTEM
ODBOJE A REVOLUCE
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18873
Souřadnice: N49°59'21.2'' E14°24'31.6''
Pomník přidal: Michal Lukášek
Doplnění informací: Vojtěch Stráník

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Kožušník, 08.05.2009
Umístění: Praha 12, Libušská, na křižovatce ulic Libušská a K Vrtilce
Nápis:
1914 - 1918
Brixi Antonín, Bernard Josef, Hájek František, Kaška František, Kapitán Josef, Kukal Jan, Paták Josef, Popkesil František, Richter František, Řehák Antonín, Řehák Josef, Skřivan Václav, Strnad Václav, Žežulka Karel

V upomínku obětem první světové války
spoluobčané Písnice
1994 SDH Písnice

1922

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-32129
Souřadnice: N49°59'37.38'' E14°28'02.67''
Pomník přidal: Monika Kožušníková

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Munzar, 12.10.2020
Umístění: Praha 12, Libušská 200, před úřadem MČ Praha-Libuš na rohu Libušské a Dobronické
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ.

HROBŮM V DÁLI
1914-1918.

CONĚK JAN
CONĚK KAREL
ČERNÝ JOSEF I.
ČERNÝ VÁCLAV
ČERNÝ JOSEF II.
ČERNÝ ANT.
ČERT FRANT.
KOPŘIVA FRANT.
NOVÁK JAN
MATOUŠEK JOSEF
MAŠEK ČENĚK
MRÁZEK JOSEF
PROPPER FRANT.
SVOBODA FRANT.
ŠIMŮNEK JOSEF
VOŘECHOVSKÝ JOSEF
ZVĚŘINA VÁCLAV

KDE ČEŠTÍ HOŠI BOJ DOKONALI,
TĚLA JEJICH KREJE ČERNÁ HLÍNA
NA SMUTNOU DOBU UPOMÍNÁ
NA TÉ HLÍNĚ VĚNEC ZVADLÝ-
DŘÍMEJTE ZDE BRATŘI PADLÍ.

VĚNOVAL
SPORTOV. KLUB LIBUŠ
1924

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0012-32128
Souřadnice: N50°0'33.41'' E14°27'44.52''
Pomník přidal: Zdeněk Munzar

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 20.11.2014
Umístění: Praha 12, Podchýšská, v parčíku mezi ulicemi Podchýšská, Ražická a Ke Kálku
Nápis:
HROB
PADLÝM v DÁLI
1914 - 1918
ŠAFRÁNEK ANTONÍN
RAK ANTONÍN
CHALOUPKA FRANTIŠEK
HOZNOUREK LADISLAV
GRAZL JAN
WINTRBLUM JOSEF
PAZDERA JAN
DOLEŽAL KAREL
PŘÍHUNEK STANISLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18862
Souřadnice: N49°59'15.42'' E14°26'49.63''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Nikolaj Petrovič Bulygin

Autor: Milan Lašťovka, 12.12.2014
Umístění: Praha 12, Podchýšská, hřbitov, u zdi vlevo od vchodu, hrob č. 12
Nápis:
БУЛЫГИН
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
РОЖДЕНИЯ 1907 КАЛИНСК 05
ПОГИБ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
22.6.1945
Poznámka:

BULYGIN
NIKOLAJ PETROVIČ
NAROZEN 1907 V KALINSK 05
ZEMŘEL
PŘI PLNĚNÍ
SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ
22.6.1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18869
Souřadnice: N49°59'2.8'' E14°27'43.62''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Leopold Urbánek

Autor: Zdeněk Munzar, 09.06.2021
Umístění: Praha 12, Podchýšská, hřbitov, u zdi vpravo od vchodu
Nápis:
LEOPOLD URBÁNEK
*12.9.1915, +9.2.1945
V BUCHENVALDU
BYLS UMUČEN V DÁLI
ODVĚKÝMI VRAHY
NEVRÁTIL SES DOMŮ
KDE TVÁ ŽENA A DCERA
NA TĚ S LÁSKOU ČEKALY.
Poznámka:

Vídeňák, bydlící před válkou v Cholupicích pracoval jako dělník na různých místech, nakonec jako kulisák ve Vinohradském divadle.
Byl nuceně nasazen v Drážďanech v opeře, kde se zapojil do odboje.
Zatčen gestapem 13. prosince 1943 za poslech zahraničního rozhlasu a šíření zpráv.
Vězněn v drážďanské věznici Matylda, posléze byl převezen do Buchenwaldu jako vězeň č. 14675.
Tam 9. 2. 1945 zahynul při spojeneckém náletu.
(zdroj: žádost o osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle § 8 zákona 255/46 Sb., podaná manželkou)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'2.57'' E14°27'42.86''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Zdeněk Munzar

Památník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Zelenka, 10.06.2016
Umístění: Praha 12, U Modřanské školy, Modřany
Nápis:
STROMOŘADÍ PŮVODNĚ DEVÍTI LIP
BYLO VYSÁZENO OBČANY MODŘAN NA PAMĚŤ
VV ROCE 1940 NA PAMÁTKU DEVÍTI STUDENTŮ
POPRAVENÝCH NACISTY DNE 17.11.1939

Toto stromořadí původně
devíti lip vysadili odvážní
lidé z Modřan na paměť
devíti studentů popravených
dne 17.11.1939

DEVÁTÁ LÍPA NA PAMÁTKU
POPRAVENÝCH STUDENTŮ
VYSAZENA V ROCE 2003

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°0'25.37'' E14°24'16.17''
Pomník přidal: Stanislav Kain
Doplnění informací: ing. Jiří Zelenka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Kain, 20.05.2007
Umístění: Praha 12, U Modřanské školy, Modřany
Nápis:
ZA SVOBODU ŽIVOT POLOŽILI,
17.XI.1939
JUDr. in. mem. J. ADAMEC, MUDr. in. mem. JAN ČERNÝ, Ing. MAR. FRAUWIRTH, JUDr. JAR. KLÍMA, JUDr. in. mem. B. KOULA, Doc. PhDr. J. MATOUŠEK, JUDr. FR. SKORKOVSKÝ, ING. C. V. ŠAFRÁNEK, PhDr. in. mem. J. WEINERT, prof.

ZA SVOBODU ŽIVOT POLOŽILI, 17.11.1939, JUDr. in. mem. J. ADAMEC, MUDr. in. mem. JAN ČERNÝ, Ing. MAR. FRAUWIRTH, JUDr. JAR. KLÍMA, JUDr. in. mem. B. KOULA, Doc. PhDr. J. MATOUŠEK, JUDr. FR. SKORKOVSKÝ, ING. C. V. ŠAFRÁNEK, PhDr. in. mem. prof. J. WEINERT

POPRAVENÝM STUDENTŮM - OKRAŠLOVACÍ SPOLEK V MODŘANECH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18878
Souřadnice: N50°00'25.61'' E14°24'16.07''
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Zelenka, 10.06.2016
Umístění: Praha 12, U Modřanské školy
Nápis:
BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU NÁRODA
1939 - 1945

VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ NOVÉHO ČS. STÁTU
KDYBYCH NEVĚŘIL, NEMĚL BYCH PROČ ŽÍT
KUNTE: PŘED NĚM. LIDOVÝM SOUDEM V BERLÍNĚ 1940
LADISLAV KUNTE
NAR. 22.IV.1874 +19.IV.1945
NOVINÁŘ, SPOLUPRACOVNÍK T. G. MASARYKA A DR. ED. BENEŠE

PROTIFAŠISTIČTÍ BOJOVNÍCI POPRAVENÍ A UMUČENÍ 1939 - 1945 A OBĚTI ČESKÉHO POVSTÁNÍ 1945
ADAMEC JAROSLAV
BARTOŠ KAREL
CÍSAŘOVSKÝ ANTONÍN
EKSTEIN JINDŘICH
HAVLÍK JAN
HODEK JOSEF
CHARYPAR JOSEF
CHMELÍČEK JAN
IMRICH KAREL
KÁŠ FRANTIŠEK
KOPECKÝ ANTONÍN
KUNTE LADISLAV
LICHTWITZ HERBERT ING
MALÝ JAROSLAV
MEIXNER VÁCLAV

MEIXNEROVÁ KLÁRA
MOJŽÍŠ JAN
NESMĚRÁK KAREL
PAVELKA JAN JUDR
PAZDERA LADISLAV
PETRŽÍLA ANTONÍN
PLAVEC ANTONÍN
POHL VILÉM
POPELKA KAREL
SPÁČIL SVATOPLUK ING
STRAKOVÁ MARIE
ŠKROUP JOSEF
ŠPILAR KAREL
UHER JOSEF
VOLF BOHUSLAV

SOVĚTŠTÍ VOJÁCI
IMOV BUD
CHURNAJEV ASCHUR
KRAVČENKO VASIL
NAŠI OBČANÉ
BAYER JOSEF
CALTA JIŘÍ
DAVÍDEK KAREL
DOSTÁL JIŘÍ
DRBAL ALOIS
FUCHS MIROSLAV
HANZLÍK VILÉM
HORKÝ LADISLAV
HŘEBÍK ANTONÍN

HUBIČKA JIŘÍ
HUDEC JOSEF
KOBLIHOVÁ MARIE
KOTVA HYNEK
KREJČÍ BOHUMIL
KŘEHLÍK BOHUSLAV
MATOUŠEK FRANTIŠEK
PACHOLÍK BEDŘICH
PANCÍŘ JAROSLAV
PEKÁREK VÁCLAV
PETR JOSEF
PLEŠTIL FRANTIŠEK
POKORNÝ KAREL
POVOLNÝ FRANTIŠEK
PROCHÁZKA VÁCLAV

SALABA STANISLAV
SEIDL FRANTIŠEK
SOUKAL FRANTIŠEK
SOUKUP VÁCLAV
ŠEBEK FRANTIŠEK
ŠLITR VILÉM
ŠTEFAN RUDOLF
ŠTEFANOVÁ KVĚTA
ŠULTÝS ANTONÍN
ŠVEC KAREL
TEPLÝ JOSEF
VÁVRŮ JOSEF
VĚTROVEC JOSEF
VOKROJ JAROSLAV
WASSERBAUEROVÁ EVA

1914 - 1918
NAŠIM PADLÝM
ARNOŠT JOS. KRAJÍČEK FR. SVOBODA JOS.
BEROUNSKÝ A. KRÁKORA JOS. SVOBODA VÁCL.
BOHÁČEK VÁCL. KROUŽIL JOS. ŠKVOR FR.
DITTRICH FR. KUCR JOS. ŠNAJDR FR.
DUHA JAN LACINA ANT. ŠNAJDR ANT.
DVOŘÁK ANT. LACINA ANT. ŠPAČEK JOS.
DVOŘÁK FR. LACINA LAD. ŠPAČEK VÁCL.
DVOŘÁK JOS. LHOTÁK KAR. ŠTEKRT EDV.
FLIEGR JAN LIŠKA JOS. ŠTĚTINA JOS.
FRANĚK PETR MAREŠ MAT. STRNAD JOS.
HEJDUK FR. MAŠEK GUST. TICHÝ VÁCL.
HLADÍK JOS. MAŠEK JIŘÍ TRKOVSKÝ J.
HLADÍK JOS. MAŠEK JOS. TRNKA JOS.
HOLEKA FR. MAŠEK FR. UNGR JOS.
HREJZEK ANT. MATĚJÍČEK J. VÁŇA KAR.
HREJZEK JAR. PEŠEK JAN VEJR ANT.
HUDEČEK JOS. PLÍVA KAR. VEJVODA ANT.
HUML JOS. PODZEMSKÝ F. VLČEK JOS.
KAFKA VÁCL. POKORNÝ FR. VODIČKA JAN.
KALINA FR. PRÁŠEK JOS. VOŠAHLÍK OT.
KAMARÁD ANT. PROFELT FR. VRANÝ FR.
KAMARÁD KAR. PŘIBYL JOS. VRBA KAR.
KAPITÁN ANT. PŘÍKOP JOS. VRŇÁK ANT.
KARBAN ALB. REISINGER R. ZÁPOTOCKÝ V.
KOBLIHA JOS. ROTHE FR. ZET ANT.
KOBLIHA JOS. SKŘIVAN JOS. ZIMA JOS.
KOUTSKÝ HAV. SKŘIVÁNEK J. ŽILINA VÁCL.
KRÁL ANT. ČUMRDA ANT. ČUMRDA FR.
Poznámka:

CZE0012-18872 - Pomník byl postaven nákladem Jednoty protifašistických bojovníků ze sbírky občanů. Vlastní pomník je z roku 1952 a deska rok 1976.
CZE0012-18876 L. Kunte - zemřel na následky věznění a pochodu smrti 19.4.1945;
CZE0012-18865 - Bronzová deska věnovaná padlým v 1. sv. válce. Pamětní deska byla pořízena na náklad obce roku 1928 a umístěna na budovu školy v Radniční ulici. V roce 1989 byla přemístěna z důvodu demolice školy na boční stranu pomníku barikádníka u ZŠ T.G. Masaryka.
(zdroj: CEVH a autor VPM)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Pomník přidal: Ing. Jiří Zelenka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem obléhání Prahy Prusy

Autor: Stanislav Kain, 07.07.2007
Umístění: Praha 12, U Pily 1464/1
Nápis:
PAMÁTKA NA OBĚTI OBLÉHÁNÍ PRAHY PRUSY

"Dne 3.května 1757 zmocnili se Prusové, Prahu obléhající,
pontonového mostu přes Vltavu u Modřan od našich vystavěného,
vzavše z něho 16 pontonu.
Při šarvátce tuto vzniklé padlo mnoho životů lidských za oběť.
Pobití a utopení vojínové pohřbeni jsou u Modřan tam, kde za vsí,
na cestě k Libuši postaveny jsou Boží muka."

Kronika obce Modřan 1895

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°00'21.14'' E14°24'45.66''
Pomník přidal: Stanislav Kain