Ohrobec

Pomník republiky

Autor: Marek Lanzendorf, 26.01.2020
Umístění: Ohrobec, křižovatka historických polních cest mezi Ohrobcem, Dolními Břežany a Libní u Prahy
Nápis:
1918
2018

KE 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ REPUBLIKY
VĚNOVALY OBCE
DOLNÍ BŘEŽANY A OHROBEC
Poznámka:

Pomník od sochařky Martiny Niubo byl odhalen 28. října 2018 u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. Má podobu čtyř pískovcových bloků, z nichž do velkého centrálního je vytesán motiv hranic Československé republiky v roce 1918 a České republiky v roce 2018. U každého menšího bloku je vysazena lípa.
(zdroj: https://mapy.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Dr. Antonín Švehla

Autor: Milan Lašťovka, 12.12.2014
Umístění: Ohrobec, Károvská, v příkopě u křižovatky Károvská x Oblouková
Nápis:
ALEJ
DR. ANT. ŠVEHLY
1933
Poznámka:

Antonín Švehla se narodil ve vsi Hostivař (dnes součást Prahy) v selské rodině. V roce 1900 převzal po smrti svého otce rodinné hospodářství. Politicky se začal angažovat v devadesátých letech 19. století. Od roku 1902 byl místopředsedou Sdružení českých zemědělců a v roce 1906 spoluzakládal časopis Venkov. V letech 1908 až 1913 působil jako poslanec českého zemského sněmu. Od roku 1909 byl v Agrární straně předsedou výkonného výboru. Za 1. světové války byl jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'49.05'' E14°25'25.19''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 25.10.2016
Umístění: Ohrobec, Zvolská, roh ulic Zvolská, V Dolích, Úvoz
Nápis:
"My za vlast život dali,
vy dejte lásku a práci."
Jiří Doležal
Ferdinand Kallasch

Zastřeleni 9.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2105-26398
Souřadnice: N49°56'32.81'' E14°25'52.69''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka