Rožňava

Pomník Jozef Tóth

Autor: Kamil Pánik, 10.09.2008
Umístění: Rožňava, Námestie baníkov, na východnej strane strážnej veže
Nápis:
NA TOMTO MIESTE BOL
NACISTAMI POPRAVENÝ
JOZEF TÓTH,
ČLEN PARTIZÁNSKEHO
ODDIELU KOZLOVA

EZEN A HELYEN
VÉGEZTÉK KI A NACISTÁK
TÓTH JÓZSEFET,
A KOZLOV
PARTIZÁNCSAPAT
TAGJÁT
Poznámka:

autorom pomníka je sochár Vojtech Löffler


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunistického režimu

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Rožňava, Námestie baníkov 27, na Dome katolíckej charity
Nápis:
PRELIATA KRV NEVINNÝCH, UTRPENIE A HRDINSTVO VŠETKÝCH,
KTORÍ ZA SLOBODU ZAPLATILI SVOJÍM ŽIVOTOM
I MAJETKOM NESMÚ BYŤ ZABUDNUTÉ

Magda Balážová 1937, Jozef Balog 1921, Elemír Czaban 1934, Július Foltín 1921, Jakub Göbl 1927, Ladislav Hajdu 1922, Ján Jakubovský 1931, Zoltán Kraus 1922, Gejza Ondrej 1915, Ing. Juraj Bodnár 1927, Juraj Szappanos 1927, Vojtech Mikloš 1915, Ladislav Šperla 1926, Ján Tisza 1926, Zoltán Voda 1935, Ľudovít Völgyák 1923.

S LÁSKOU A ÚCTOU SI SPOMÍNAJ NA TÝCH KTORÍ SA ZASLÚŽILI O TVOJU SLOBODU

KONFEDERÁCIA POLITICKÝCH VÄZŇOV SLOVENSKA A MESTO ROŽŇAVA 2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2012
Umístění: Rožňava, Námestie baníkov 32, na budove radnice
Nápis:
מצבח זכּרוֹן
דוזנבה
NA VEČNÚ PAMIATKU OBETIAM
HOLOKAUSTU Z ROŽŇAVY
A HOLOKAUSZT ROZSNYÓI
ÁLDOZATAINAK ÖRÖK EMLÉKÉRE
MESTO ROŽŇAVA 2002 ROZSNYÓ VÁROS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa František Rákoczi II.

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Rožňava, Námestie baníkov 32, na budove radnice
Nápis:
II. RÁKÓCZI FERENCZ
fejedelem e város falai között intézte
nemzeti szabadságharczunknak hadveczéri
és kormányzati ügyeit 1706 deczember 1707
február hónapokban.
A dicső küzdelem megindulásának
200-dos évfordúlója alkalmából emelte
e tábla örizze a nagy fejedelem emlékét
és szolgáljon buzditásul a hálás utókornak.
Corendan

TÁTO BUDOVA V r. 1706 – 1707
BOLA SÍDLOM FRANTIŠKA RÁKÓCZIHO II.
ODTIAĽ VIEDOL VOJVODCOVSKÉ A VLÁDNE
ZÁLEŽITOSTI ODBOJA POČAS SVOJHO POBYTU
V ROŽŇAVE

REŠT. 1972 FERENCZ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Rožňava, námestie Baníkov 28
Nápis:
PETŐFI SÁNDOR
1845

ROZSNYÓ VÖLGYBEN NYUGSZIK MAGAS MEREDEK HEGYEK KÖZÖTT
MINT AZ ALAMIZSNYKRAJCÁR A KOLDUS KALAPJÁBAN
AKO GRAJCIAR V ŽOBRÁCKOM KLOBÚKU LEŽÍ ROŽŇAVA V ÚDOLÍ MEDZI VYSOKÝMI ŠIKMÝMI VRCHMI
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom pamätnej tabule je Arpád Mézes.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Lajos Kossuth

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Rožňava, Šafárikova 31, vedľa Baníckeho múzea
Nápis:
KOSSUTH
LAJOS
1802 – 1894

sign. RÓNA JÓZSEF
Poznámka:

Lajos Kossuth (19.9.1802 Monok – 20.3.1894 Turín) bol maďarský právnik a politik, bojovník za etnickú čistotu Uhorska a nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849. Dňa 11.8.1849 odstúpil vedenie obrany generálovi Artúrovi Görgeymu a ešte pred porážkou maďarskej armády ušiel z Uhorska. Zomrel v talianskom Turíne.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás