Dovalovo

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2012
Umístění: Dovalovo, Československej armády, oproti požiarnej zbrojnici
Nápis:
Z PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA SNP
PADLÝM HRDINOM
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

BENDÍK MICHAL, HAPČO MICHAL, KUNA JOZEF, LOPČIANSKY ANTON, KROPÁČ IMRICH, HAPČO PETER, JURČO JÁN, SAJTÁK MARTIN, SUROVČEK VLADIMÍR, ŠVIHRA JÁN

A VEČNÁ MENO TOHO NECH OVENČÍ SLÁVA
KTO SEBA V OBEŤ ZA SVOJ NÁROD DÁVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás