Vlhavy

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Josef Kazík, 29.09.2014
Umístění: Vlhavy, na návsi
Nápis:
Památník
padlých vojínů ve světové válce
z obce Vyhlavské

JAN
KOUPAL +9.XI.1914 st. 29 let
FRANT.
KREJČÍ +30.VII.1915 st. 19 let
VÁCLAV
KREJČÍ +23.II.1916 st. 24 let
KAREL
SVOBODA +13.VII.1916 st. 27 let
Nezvěstnými zůstali.
JOSEF
RŮŽIČKA st. 22 let
JAKUB
SÝKORA st. 21 let
Spěte sladce naši hrdinové
v dálné cizině!

Věnováno od hochů a občanů Vyhlavských
Postaveno v památných dnech získání
samostatnosti národu Československého
v r. 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-10175
Pomník přidal: Josef Kazík