Suchý

Pomník Obětem 2. světové války a 3. odboje

Autor: Petr Válek, 01.08.2007
Umístění: Suchý, u rybníka Suchý
Nápis:
levá strana:
ANTONÍN HENEK 1896 - 1916
JOSEF KOČVARA 1897 - 1916
MICHAL KUDA 1894 - 1918
JOSEF NEČAS 1891 - 1914
FILIP OŠLEJŠEK 1896 - 1916
VÁCLAV OŠLEJŠEK 1893 - 1917
ALOIS OŠLEJŠEK 1873 - 1915
ALOIS SVĚRÁK 1872 - 1917
FRANTIŠEK ŠEVČÍK 1893 - 1914

pravá strana:
JOSEF DOKOUPIL 1912 - 1942
JAROSLAV KOČVARA 1910 - 1944
LADISLAV KOČVARA 1907 - 1944
RUDOLF SYCHRA 1908 - 1944
III.ODBOJ ing. Petr Konečný 1915 - 1948

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-39889
Souřadnice: N49°28'52.06'' E16°45'39.27''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Svatopluk Kučera

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 05.06.2021
Umístění: Suchý, u silnice mezi obcemi Suchý a Velenov, asi 300 m od Informačního centra Suchý
Nápis:
DESÍTI VÍCOVSKÝM NEVINNĚ UMUČENÝM
VĚNUJÍ SPOLUOBČANÉ

BLAHA LADISLAV
DOČKAL ALOIS
HOŇKA ANTONÍN
KLIMEŠ BEDŘICH
KLVÁČEK ALOIS
KLVÁČEK KAREL
KRÁL JOSEF
RŮŽIČKA BRUNO
SYCHRA KAREL
VÍTEK FRANTIŠEK
30. 4. 1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Pomník byl vybudován poblíž místa, kde byla nalezena těla deseti obětí tzv. vícovské tragédie: Po partyzánské akci, která proběhla v noci z 28. na 29.4.1945 ve Vícově na Prostějovsku, bylo následujícího dne deset občanů Vícova odvlečeno neznámo kam. Až na začátku června 1945 bylo zjištěno, že byli internováni ve škole v Suchém, tam byli krutě mučeni a dne 30.4.1945 brzy ráno byli jeden po druhém odvedeni a zastřeleni. Jejich hromadný hrob byl nalezen na poli mezi obcemi Suchý a Velenov. Dne 13.6.1945 byla těla úředně exhumována, pohřeb proběhl 14.6. na vícovském hřbitově.
Další informace ke jménům na pomníku:
Ladislav Blaha, šofér, *27.2.1905
Alois Dočkal, krejčí, *28.9.1895
Antonín Hoňka, hostinský a řezník, *24.2.1910
Bedřich Klimeš, rolník, *11.11.1900
Alois Klváček, rolník, *27.2.1905
Karel Klváček, rolník na odpočinku, *1.4.1865
Josef Král, hostinský, *1.3.1895
Bruno Růžička, okresní cestář, *4.10.1903
Karel Sychra, kandidát učitelství, *3.6.1922
František Vítek, rolník, *27.12.1917
(zdroj: Zdeňka Kocourková – Významná místa druhého odboje na Drahanské vrchovině (se zaměřením na obce Žďárná, Suchý, Benešov), bakalářská práce, PedF MU, Brno 2017 – https://is.muni.cz/th/di4yt/)

Pomník se nachází v katastru obce Velenov, pečují o něj společně obce Suchý a Velenov.

Vícovské tragédie se týká také další VPM v obci Suchý (pamětní deska na MŠ) a také VPM v obci Vícov (okres Prostějov).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7108-35115, CZE6202-14176
Souřadnice: N49°28'54.45'' E16°45'9.28''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Svatopluk Kučera, 29.07.2011
Umístění: Suchý, na budově mateřské školy
Nápis:
DNE 29.IV.1945 BYLO ODVLEČENO NĚMCI
DO TÉTO ŠKOLY DESET NEVINNÝCH OBČANŮ Z VÍCOVA
JAKO RUKOJMÍ PO PARTYZÁNSKÉ PŘESTŘELCE
A UMUČENO K SMRTI.
VĚDĚLI - NEZRADILI!
SVÝM HRDINSKÝM MLČENÍM ZACHRÁNILI ŽIVOTY
OBČANŮ Z OBCE VÍCOVA.
Poznámka:

Osoby jsou také u vedeny na VPM ve Vícově v prostějovském okrese.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-39890
Pomník přidal: Svatopluk Kučera