Kľačany

Pamätník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Kľačany, na začiatku obce, vo svahu vpravo od cesty
Nápis:
PADLÍ HRDINOVIA SNP V KATASTRI OBCÍ
KĽAČANY, TRNAVÁ HORA, JALNÁ 10. OKTÓBRA 1944

por. PETER KUBÍK, rtm. DENDIŠ čsľ. brig. 7 NEZNÁMYCH čsľ. brig., voj. KOŠŤU čsľ. brig., slob. JALOVIAR, voj. BOJSA, voj. GRURIŠ, voj. E. DOBIAŠ, voj. J. MELICHER, voj. F. A. monogram, des. TKÁČIK, M. KAMENSKÝ, MARGITA partizánka, voj. P. ZAMBOJ, voj. P. LAUKO, voj. P. BEŇO, voj. A. ŠTEFAN, voj. A. TÓTH, voj. R. MATEJKA, voj. J. BULIČÁK, voj. M. LUBÁK, voj. M. SRTÁČEK, voj. A. JURAJKA, voj. MARTINKA

ČESŤ ICH PAMIATKE

sign. JÁN V. HUČKO 1965/66
Poznámka:

Na obrázku č. 7 (autor Kamil Pánik) je pôvodný nápis:
NA PAMÄŤ VEĽKÉMU SYNOVI
ROBOTNÍCKEJ TRIEDY
POLITICKÉMU PRACOVNÍKOVI KSČ
INTERBRIGADISTOVI
A PARTIZÁNSKEMU VELITEĽOVI
PETROVI KUBÍKOVI
A JEHO DRUHOM, KTORÍ POLOŽILI
SVOJE ŽIVOTY V BOJOCH SNP
DŇA 10. OKTÓBRA 1944

Pamätník je známy aj pod menom: Pamätník SNP Petra Kubíka.

Peter Kubík (17.4.1900 Ľubeľa – 10.10.1944 Trnavá Hora – Kľačany) bol funkcionár KSČ a partizánsky veliteľ. V hodnosti por. veliteľ guľometnej roty medzinárodných brigád v Španielsku, kde bol ranený. Internovaný bol vo Francúzsku a po jeho obsadení Nemcami bol repatriovaný na Slovensko. V auguste 1944 odišiel k partizánom, kde pôsobil vo veliteľských funkciách v partizánskej brigáde kpt. Jána Nálepku. Bojoval v Liptove, Hornej Nitre a na Pohroní. Padol v boji v Kľačianskej doline. V roku 1945 bol in memoriam vyznamenaný Čs. vojnovým krížom 1939 a v roku 1969 Radom červenej hviezdy.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°36'22.2'' E18°57'49.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Ňuňuk

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Kľačany, ľavá časť cintorína
Nápis:
Ján ŇUŇUK
1914 - 1944
Poznámka:

Ján Ňuňuk (12.2.1914 - 18.10.1944) padol v katastri Kľačian ako príslušník ozbrojených síl (UEVH: 51731300006).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°36'29.9'' E18°57'43.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Obetí 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Kľačany, v ľavej časti cintorína, pri plote
Nápis:
NA PAMIATKU
PADLÝM
V 2. SVETOVEJ VOJNE
Poznámka:

UEVH: 51731300003


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°36'29.7'' E18°57'43.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 01.12.2020
Umístění: Kľačany, Partizánska cesta, stred obce, pri Dome smútku pred vchodom do cintorína
Nápis:
PADLÍ KĽAČANCI
VO SVETOVEJ VOJNE
1914 - 1918

BELIČKA JOZEF 1890
CEPLÁK ANDREJ 1879
HOMOLA ŠTEFAN 1894
IVAN JÁN 1882
POLJAK JÁN 1891
TROKŠIAR JÁN 1886
TROKŠIAR LAURINC 1876

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.