Nový Bydžov

Pomník Obětem války 1866

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 19.01.2012
Umístění: Nový Bydžov, vojenský hřbitov z roku 1866 - cca 200 m po polní cestě, která odbočuje vlevo před domem č.p.496 z ulice Jana Maláta
Nápis:
Čestné paměti
všech z obvodu
města a okresu
Nového Bydžova
r.1866
padlých vojínů.

Das Ehrenden
Andenken
aller aus dem Bereiche
der Stadt und des Bezirkes
Neubydzow
stammenden im Jahre
1866
gefallenen Krieger.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-22288
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Obětem války 1866

Autor: Sylvie Abbasová, 19.01.2012
Umístění: Nový Bydžov, vojenský hřbitov z roku 1866 - cca 200 m po polní cestě, která odbočuje vlevo před domem č.p.496 z ulice Jana Maláta
Nápis:
„EGO SUM
RESURRECTIO
ET VITA"

„ANNO"
„MCMII"
Poznámka:

překlad: Já jsem vzkříšení a život.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-22292
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Lorenc Lhotta

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 26.06.2011
Umístění: Nový Bydžov, vojenský hřbitov z roku 1866 - cca 200 m po polní cestě, která odbočuje vlevo před domem č.p.496 z ulice Jana Maláta
Nápis:
PAMÁTCE
ZDEJŠÍHO RODÁKA
LORENCE LHOTTY
PORUČÍKA PĚŠÍHO PLUKU ČÍS.18
PALÉHO V BITVĚ U JIČÍNA 29.6.1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-22289
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Heinrich Wilhelm Friedlaendr

Autor: Sylvie Abbasová, Mgr. Vladimír Ježek, 23.12.2011
Umístění: Nový Bydžov, vojenský hřbitov z roku 1866 - cca 200 m po polní cestě, která odbočuje vlevo před domem č.p.496 z ulice Jana Maláta
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
SVÉHO ŠLECHETNÉHO
PŘÍZNIVCE A PŘEDSEDY
PANA
JINDŘICHA VILÉMA
FRIEDLAENDRA
velkoprůmyslníka.
rytíře řádu císaře
Františka Josefa a I.d.
věnoval v r. 1902
místní spolek pro
udržování pomníků
padlých vojínů z roku 1866
V
NOVÉM BYDŽOVĚ

ve VÍDNI.
30. DUBNA 1907.SEINEM HOCHHERZIGEN
GŐNNER UND PRÄSIDENTËN
HERRN
HEINRICH WILHELM
FRIEDLAENDER
Gross:Industriellen.
Ritter d. Franz Josefs
Orden etz.
zum ehrenden Andenken
gewidmet i. J. 1902
vom Lokalverein
zur Erhaltung der Krieger
denkmale v.J.1866
in
NEUBYDŽOV.


ZU WIEN.
AM 30.APRIL 1907

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov, při výjezdu na na Městec Králové, vlevo
Nápis:
NEZNÁMÁ OBĚŤ NACISMU
1938 1945
ZEMŘELI, ALE ŽIJÍ!
NEZAPOMENEME!
PRAVDA VÍTĚZÍ!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-26256
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, sokolovna
Nápis:
1914 1918
??????
VE SVĚTOVÉ VÁLCE KRVÍ SVOU POSVĚTILI
SVOBODU?

ČÍŽEK JOSEF, HNÍDEK EDUARD, KAREŠ JAN, KUBEŠ JOSEF, KUČERA JAN, NEVYJEL BOHUMÍR, POUR BOHUMIL, ŠPINKA VÁCLAV, TOMÁŠEK KAREL, TOMSA ANTONÍN, VÁCLAVÍČEK ANTONÍN, ČÍŽEK KAREL
21.6.1931

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-22280
Souřadnice: N50°14'15.25'' E15°29'22.77''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, sokolovna
Nápis:
OBĚTEM NĚMECKÉHO NÁSILÍ
1939 1945
L. HORA
*25.5.1903 VE SKOCHOVICÍCH +22.2.1942 V OSVĚČÍMI
V. PACÁK
*25.10.1905 VE VYSOČANECH +15.1.1944 NA MÍROVĚ
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-22281
Souřadnice: N50°14'15.25'' E15°29'22.97''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Hrob pruských vojáků

Autor: Sylvie Abbasová, Mgr. Vladimír Ježek, 23.12.2011
Umístění: Nový Bydžov, vojenský hřbitov z roku 1866 - cca 200 m po polní cestě, která odbočuje vlevo před domem č.p.496 z ulice Jana Maláta
Nápis:
Hier ruhen in Gott
25 preufsische Soldaten
Christus spricht
Ich bin die Auferstheung
und das leben

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5212-26227
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Josef Halíř

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
Josef Halíř
francouzský legionář
zemřel ve věku 34 roků
Čest jeho památce!
Poznámka:

Josef Halíř, narozen 5.4.1898, Chudenice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 38. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.5.1917, Selo, Italská fronta. Do ČS legií ve Francii zařazen 15.6.1918, Sulmona, zařazen k 23. pěšímu pluku, vojín. Ukončení služby v legiích u 22. pěšího pluku jakovojín 28.1.1921, návrat do vlasti databáze VÚA uvádí dne 19.1.1919. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivana Pochobradská
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Ventura

Autor: Ivana Pochobradská, 12.11.2006
Umístění: Nový Bydžov, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN VENTURA
narozen 28.2.1927, padl 8.5.1945.

S akátů sněží bílá psaní,
Vám mrtví, kteří padli jste
za zemi svou, tu krásnou paní,
již k smrti milovali jste.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5212-40008
Pomník přidal: Ivana Pochobradská