Sliač

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Sliač, SNP 27, na budove materskej školy
Nápis:
Z tohoto domu v čase príprav SNP tajnou
vysielačkou „VÍT“ zabezpečoval kapitán
Jaroslav Krátky a rotník Miroslav Zolvík
spravodajskú a spojovaciu činnosť medzi
domácim a československým zahraničným
odbojom v Londýne.

Venuje mesto Sliač a ZO SZPB
August 2011

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°36'48.4'' E19°08'40.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás