Lubno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaromír Kaňok, 10.08.2014
Umístění: Lubno, č. p. 30, v těsné blízkosti Tutto restaurant.
Nápis:
1938
1914 – 1918
V UPOMÍNKU PADLÝM OBČANŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
Jan HOLINKA
Jan MILATA
Frant. SKOTNICA
Josef SATINSKÝ
Alois KUBĚNSKÝ
Frant. SAMÁK
Jan URBANČÍK
Ignác SKOTNICA
Josef BOŽOŇ
Otto MAMULA
Karel CHLOPČÍK

Frant. STARŮSTKA
Jan KOZEL
Josef NYTRA
Jan NYTRA
Frant. BŘEZINA
Frant. GŘUNDĚL
Karel JUROK
Jan KULIHA
Jan MAMULA
Karel ŠIGUT
Antonín GUCKÝ

1938 – 1945
JOSEF BIERSKÝ
Nar. 13.3.1920 parašut. a por. Čsl. záp. arm. padl 19.10.1944 ve Smrku
JOSEF KUPČA
Nar. 28.2.1906 a zemř. 12.11.1942 v koncentr. tab. Osvětimi
LEOPOLD NYTRA
Nar. 11.10.1903 zemř. 8.10.1943 v káznici ve Vratislavi
JOSEF ŽIŽKA
Nar. 23.5.1895 a zemř. 11.12.1941 v koncentr. tab. Mathausen

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8107-08042
Pomník přidal: Jaromír Kaňok