Vyskytná

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 09.05.2006
Umístění: Vyskytná, uprostřed obce, proti kostelu
Nápis:
28.X.1918
PAMÁTCE
VE SVĚTOVÉ VÁLCE PADLÝCH
RODÁKŮ
Č. VYSKYTENSKÝCH.
L. P. 1922.

MATĚJKA FRANTIŠEK 1892., ŘÁDA JAN 1891., DUBA VÁCLAV 1881., FRIDRICHOVSKÝ KAREL 1882., JANÁČEK FRANTIŠEK 1887., KADLEC JOSEF 1887., KOLÁŘ FRANTIŠEK 1869., KOLÁŘ JOSEF 1880., KOS FRANTIŠEK 1891., LINHART FRANTIŠEK 1887., MATĚJKA FRANTIŠEK 1881., MATĚJKA JAN 1972., MATĚJKA MILOSLAV 1893., MATĚJKA STANISLAV 1891., MELMUK OTAKAR 1871., MUSIL STANISLAV 1895., NOVOTNÝ JOSEF 1880.
NOVOTNÝ JOSEF 1885., PACLÍK RUDOLF 1890., POTĚŠIL JINDŘICH 1889., RUBÍK VÁCLAV 1885., RYCHECKÝ JOSEF 1884., ŘÁDA VÁCLAV 1885., ŘÁDA VOJTĚCH 1877., SLAVĚTÍNSKÝ VILÉM 1893., SLADÍK JAN 1892., ŠULC KAREL 1893., TUREK MATĚJ 1885., TRNKA BOHUMIL 1898., URBAN JOSEF 1890., VAŠÍČEK FRANTIŠEK 1887., VAŠÍČEK VÁCLAV 1880., VYTISKA FRANTIŠEK 1887., ZABLOUDIL JOSEF 1890., ZÁPOTOČNÝ FRANTIŠEK 1892.
Poznámka:

Matějka František, nar. 2.12.1892, Vyskytná. V RU armádě sloužil u 10. dragounského pluku jako desátník. Zajat 15.8.1916, Rudníky. Do ČS legií v Rusku zařazen 10.2.1918 jako vojín k 4. střeleckému pluku. Dnem 20.8.1918 nezvěstný od bojů u Tavolžanky.
Rubik Václav, nar. 10.10.1885, Vyskytná, okres Pelhřimov. V RU armádě sloužil u 28. zeměbraneckého pěšího pluku. Nezvěstný 10.9.1914, jižní fronta (srbské bojiště).
Rychetský Josef, nar. 1892, Milíčov, okres Pelhřimov. V RU armádě sloužil u 9. pevnostního dělostřeleckého pluku. Nezvěstný 11.11.1914, severní fronta (ruské bojiště); 1923 prohlášen za mrtvého.
Slavětínský Vilém, nar. 1893, Vídeň, Dolní Rakousy (Wien), domovská obec Vyskytná okres Pelhřimov. Padl 25.11.1914, Lazarevac, Srbsko, jižní fronta (srbské bojiště), jako příslušník 4. horského pěšího pluku. Pohřben Lazarevac.
Turek Matěj, nar. 16.1.1885, Kladiny, okres Pelhřimov. V RU armádě sloužil u 28. zeměbraneckého pěšího pluku. Nezvěstný 16.8.1914, Skakalište, Srbsko, jižní fronta (srbské bojiště); prohlášen za mrtvého čj. B/3994/21; 372585/23; 53168/23.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08772
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 09.05.2006
Umístění: Vyskytná, ve středu obce, u kostela
Nápis:
OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 – 1945
Poznámka:

Postaveno 1985


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08773
Pomník přidal: KVH Litobratřice