Drahovce

Pamätné tabule Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Drahovce, na vonkajšej strane svätyne kostola sv. Martina
Nápis:
1914-1918
Vo svetovej vojne padli naši farníci

Ardan Michal †1915, Brezovský Štefan †1914, Balon Jozef †1916, Bačik Štefan †1916, Čapuška Florian †1915, Ciferský Ján †1917, Drnák Peter †1914, Dzuro Štefan †1914, Gajdoš Anton †1914, Chudý Ján †, Jurica Juraj †1915, Jakubička Štefan †1915, Kabát Ján †1914, Karaba Štefan †1916, Karaba Peter belový †1917, Karaba Štefan beničin †1915, Karaba Peter beničin †1915, König František †1914, Krištofovič Ján †1914, Kudela Michal †1915, Lajcha Peter †1916, Manák František †1914, Michalek Jozef †1916, Miklo Gabriel †1915, Merda Ján †1914, Miklo Tomáš †1918, Modrovský Sylvester †1916, Orišek František †1914, Rebro Ján †1916, Rusnák Peter †1918, Rapavý Izidor †1918, Rebro Pavel †1916, Spišák Izidor †1915, Spišák Ján †1917, Spišák Mikuláš †1915, Spišák František †1917, Vančo Gašpar †1916, Varačka Martin †1916, Varačka Jozef †1916, Valovič Peter †1914, Varačka Peter †1916, Varačka Ján †1916, Varačka Peter †1916, Vindiš Peter †1914

Odpočinutie večné
daj dušiam padlých vojakov o Pane
a poteš jejich zarmútených pozostalých.

1939-1945
Padlí farníci v II. svetovej vojne

KARABA Tomáš 1917-1939, SVETLÍK Ján 1920-1942, CEPKO Filip 1919-1941, RUSNÁK Peter 1921-1944, SEGEŠ Ján 1921-1944, VARAČKA Peter 1922-1945, VARAČKA Štefan 1922-1945, KARABA Anton 1922-1944, KREMNICKÝ Karol 1917-1944, STRAKA Michal 1902-1945, BALAGA Peter 1917-1945, SEDLÁČIK Jozef 1922-1945

Odpočinutie večné daj im Pane.
Spomíname a nezabudneme

Souřadnice: N48°31'4.2'' E17°48'18.4''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Drahovce, Hlavná, parčík na rohu Hlavnej a Poštovej ulice, pri kaplnke svv. Cyrila a Metoda
Nápis:
PAMÄTNÍK PADLÝCH
BOJOVNÍKOV PROTI FAŠIZMU,
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
A SNP Z DRAHOVIEC.

PADLI STE, ABY SME MY ŽILI!

Souřadnice: N48°30'51.8'' E17°47'59.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Drahovce, Hlavná, parčík na rohu Hlavnej a Poštovej ulice, pri kaplnke svv. Cyrila a Metoda
Nápis:
ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE

BALAGA PETER, SEGEŠ JÁN, VARAČKA PETER, VARAČKA ŠTEFAN, KARABA ANTON, CEPKO FILIP, KREMNICKÝ KAROL, RUSNÁK PETER, SEDLÁČIK JOZEF, SVETLÍK JÁN, STRAKA MICHAL, KARABA TOMÁŠ

1914 – 1918

M. ARDAN, Š. BREZOVSKÝ, J. BALÓN, Š. BAČÍK, P. ČAPUŠKA, J. CÍFERSKÝ, P. DRNÁK, Š. DZURO, A. GAJDOŠ, J. CHUDÝ, J. JURICA, Š. JAKUBIČKA, J. KABÁT, Š.KARABA BEL, Š. KARABA

P. KARABA, F. KÖNIG, J. KRIŠTOFOVIČ, M. KÚDELA, P. LAJCHA, F. MANÁK, J. MICHÁLEK, G. MIKLO, J. MERDA, T. MIKLO, Š. MODROVSKÝ, F. ORÍŠEK, J. REBRO, P. RUSNÁK, I. RAPAVÝ, P. REBRO, I. SPIŠÁK, J. SPIŠÁK, M. SPIŠÁK, F. SPIŠÁK, G. VANČO, M. VARAČKA, J. VARAČKA, P. VARAČKA, P. VARAČKA, J.VARAČKA, J. VINDIŠ


Souřadnice: N48°30'52.2'' E17°48'0.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Bolerázsky

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Drahovce, Kostolná, za svätyňou kostola na cintorína
Nápis:
PAVOL BOLERÁZSKÝ
1870 – 1940

CISÁROV VOJAK
OBCHODNÍK • KRESLIAR
COWBOY • CESTOVATEĽ

SPOMÍNAME
1995

sign. cv.
Poznámka:

Autorkou plakety je akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová.


Souřadnice: N48°31'4.2'' E17°48'18.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tomáš Karaba

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Drahovce, Kostolná, vľavo od svätyne kostola na cintoríne
Nápis:
Tu odp. v Kr. Pánu
TOMÁŠ KARABA
nar. 10. mája 1917
zom. 4. okt. 1939.

Bože, osláv dušu jeho !

Souřadnice: N48°31'5'' E17°48'18.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás