Rovensko

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2014
Umístění: Rovensko, na dome č. 160
Nápis:
VĎAKA
SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE
ROVENSKA
8. IV. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°42'40.0'' E17°22'40.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2014
Umístění: Rovensko, vedľa vchodu do evanjelického kostola
Nápis:
V UPOMIENKU NAŠIM BRATOM EV. A. V.
PADLÝM VOJINOM VO SVETOVEJ VÁLKE.

PAVEL MRÁZEK *6.1.1890, †9.9.1914. JURAJ TOMEŠ *18.3.1876, †11.9.1914. ŠTEFAN ŠARABOK *6.11.1885, †4.7.1915.

SPOČÍVAJTE PO BOJI – V RUSKEJ ZEMI V POKOJI.
AŽ NÁS VZBUDÍ K ŽITIU PÁN A SHROMÁŽDÍ VO SVOJ STAN.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°42'49.2'' E17°22'32.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Jankových

Autor: Petr Kudláček, 09.06.2018
Umístění: Rovensko, hřbitov na severní straně silnice
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
SLOB. ASP.
JOZEF JANKOVÝCH
UČITEĽ, POĽNÝ POZOROVATEĽ - LETEC,
ktorý tragicky zahynúl dňa 9.júna 1938 vo veku 23 rokov.
Milovals rod, školu a vlasť nadovšetko,
jedine jej slúžiac, najdrahšiej nad všetko.
Na perutiach stroja, s výšin klesols dolu,
zanechal si v žiali, vlasť, rodinu, školu.
Pokoj prachu jeho!
Poznámka:

Letecký pozorovatel svobodník aspirant Jozef Jankových a pilot čet. Alois Talárek zahynuli 9.6.1938 při letecké nehodě u obce Prace u Brna. Nedaleko místa nehody mají pomník.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček