Hlboké

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2014
Umístění: Hlboké, vpravo za vchodom do cintorína
Nápis:
Na pamäť

zradeným a v boji proti nemeckej
presile padlým hrdinom partizánom
postavili vďační občania hlbockí

†10. nov. 1944
Filip Tkáčik z Ujlaku, 22-roč.
Ivan Dženko z SSSR, 22-roč.
František Vašourek z Modry, 18-roč.

A večná meno toho nech ovenčí sláva
kto seba v obeť svatú za svoj národ dáva
S. Chalupka

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°39'46.8'' E17°24'26.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2014
Umístění: Hlboké, vedľa evanjelického kostola
Nápis:
POMNÍK PADLÝCH OBETÍ VO SVETOVEJ VÁLKE
1914 – 1918

Ján Brožek *1872 †1918, Ján Čobrda *1879 †1915, Martin Barton *1890 †1914, Juraj Filípek *1897 †1916, Mart. Čobrda *1888 †1914, Ján Ganzel *1897 †1917, Alex Hirš *1886 †1915, Pavel Koprla *1880 †1914, Pavel Kovár *1894 †1917, Ján Loštický *1893 †1915, Ján Jurík *1898 †1919, Pav. Loštický *1895 †1917, Mart. Morávek *1881 †1914, Pav. Šajánek *1878 †1914, Pav. Ondrčka *1890 †1916, Ján Piskla *1877 †1914, Pav. Zálešák *1876 †1919, Ján Smrdák *1884 †1914, Ján Šulla *1876 †1916, Ján Benda *1894, Pavel Šulla *1888 †1914, Mart. Šulla *1887 †1916, Mart. Buriján *1883, Pavel Šulla *1878 †1918, Mart. Šajánek *1887 †1914, Pavel Filípek *1884, Jozef Vrla *1890 †1914, Pavel Čobrda *1890 †1915, Mart. Krištof *1891, Ján Chomutár *1893 †1918, Pav. Chomutár *1890 †1918, Pavel Petráš *1869, Ján Šulla *1891 †1916, Pav. Zálešák *1887 †1918, Juraj Rajznér *1887, Ján Brožek *1884 †1914, Pav. Kvačka *1887 †1914, Ján Malovík *1894 †1917, Pav. Morávek *1894 †1918, Ján Liška *1895, Mart. Piskla *1878, Ján Mikulísek *1872

V ĎALEKEJ CIZINE VEČNÝ SPÁNEK SPÍME
ANI BRATSKÝCH SŔC A HLASOV NESLYŠÍME.

K ucteniu pamiatky obetí druhej svet. vojny:

Ján Bilka *1924 †1945, Ján Šmahel *1922 nezvestný, Ján Otepka *1917 †1941, Štefan Šajánek *1913 †1941, Martin Otepka *1908 †1945

Vďačná im pamiatka
medzi nami !

POMNÍK POSTAVILI SPOLU VĎAČNÍ OBČANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°39'37.2'' E17°24'30.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Jozef Miloslav Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Hlboké, pred kostolom
Nápis:
Dr. JOZEF M. HURBAN
Poznámka:

Jozef Miloslav Hurban /19.3.1817 Beckov - 21.2.1888 Hlboké) vedúca osobnosť slovenského povstania v revolučných rokoch 1848-49. Prvý predseda Slovenskej národnej rady.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2014
Umístění: Hlboké, na budove Obecného úradu Hlboké
Nápis:
VĎAKA
SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE
HLBOKÉHO
7. IV. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°39'35.7'' E17°24'31.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Miloslav Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Hlboké, Obecný úrad Hlboké
Nápis:
Ako Slovák, verejne sa priznávajúci k svojmu národu
nemohol som hovoriť obojetne, lebo by to bola
alebo bezcharakternosť, alebo bojazlivosť. Oboje je nás
nedôstojné! Nepriateľské pískanie ma z javiska nezoženie,
od priateľského potlesku nespyšniem a nezmárnomyseľniem.
Veď tým ani jedným naša vec ešte nič nezískala.
Úprimná mienka bude aj mne, aj našej veci na osoh!
Podávajúc vám pravicu slovenskú, sľubujem, že budem
neochvejne kráčať k vytúženému cieľu či už cez búrku
a príval a či po výslní a tichej hladine života!

Jozef Miloslav Hurban

Kto jak Slovák cíti, nech sa
pokloní tomuto miestu.

V roku Jozefa Miloslava Hurbana
venuje kongres slovenskej inteligencie
2007

sign. K. ROGANSKÝ, KRUPINA
Poznámka:

Jozef Miloslav Hurban (19.3.1817 - 21.2.1888) bol jednou z vedúcich
postáv Slovenského povstania v revolučných rokoch 1848-49.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Čmel

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2014
Umístění: Hlboké, cintorín, pri múre v starej časti
Nápis:
Tu v Kristu Pánu odpočívajú
manželia a rodičia
ČMELOVI
MARTIN
nar. 29. sept. 1874
zom. 16. dec. 1930.

Drahí rodičia, odpočívajte v pokoji
spomienkou na Vás srdce nás zabolí!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Miloslav Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Hlboké, cintorín
Nápis:
JOZEF MILOSLAV
HURBAN

*19. III. 1817 †21. II. 1888

BIJE ZVON SLOBODY
ČUJTE HO NÁRODY
KTO HO NEPOČUJE
OBANUJE
1848 – 1849

VĎAČNÝ SLOVENSKÝ NÁROD
A JEHO DOMOVINA
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ

V ÚSILÍ ZVEČNIŤ ZÁSTOJ, KTORÝ PRI
UVEDENÍ SLOVENČINY A DVÍHANÍ POVEDOMIA
SLOVENSKÉHO ĽUDU MAL
DR. JOZEF MILOSLAV HURBAN
NA MIESTE KDE MAL BYŤ POCHOVANÝ
DŇA 23.III.1888 A KDE SA POZOSTATKY
JEHO ULOŽILY DŇA 12.VI.1949
PODĽA NÁVRHU NÁRODNÉHO UMELCA
DR. H. C. ARCH. DUŠANA JURKOVIČA
POSTAVILI TENTO POMNÍK V STOROČNICI
SLOVENSKÉHO POVSTANIA 1848-49
KEĎ AJ HURBANOM ZO ZABUDNUTIA
A ZOTROČENIA PREBÚDZANÝ ĽUD STAL
SA NAVŽDY SPRÁVCOM SVOJÍCH VECÍ

MY SME SLOVENČINOU
CHCELI POZDVIHNÚŤ
TEN ÚBOHÝ
NÁROD SLOVENSKÝ
J. M. HURBAN

OPIERAJÚC SA O ŽIVOT
A SILU KMEŇA NÁŠHO
CHCEME ĽUD
Z BIEDY JEHO VYTRHNÚŤ
J. M. HURBAN
Poznámka:

Jozef Miloslav Hurban (19.4.1817 Beckov – 21.2.1888 Hlboké) bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848-1849. Bol jedným z hlavných organizátorov a vodcov slovenských dobrovoľníkov, ktorí bojovali s podporou a účasťou Čechov na strane cisárskych armád.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Jozef Miloslav Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Hlboké, cintorín
Nápis:
DR. JOZEF M.
HURBAN

*17. marca 1817
†21. februára 1888

SLÁVA NÁRODA
HODNÁ JE OBETÍ.
Poznámka:

Jozef Miloslav Hurban (19.4.1817 Beckov – 21.2.1888 Hlboké) bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848-1849. Bol jedným z hlavných organizátorov a vodcov slovenských dobrovoľníkov, ktorí bojovali s podporou a účasťou Čechov na strane cisárskych armád.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás