Křeč

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 24.07.2010
Umístění: Křeč, uprostřed obce u obecního úřadu
Nápis:
Na sloupku vlevo:
VZPOMÍNÁME ROVŮ V DÁLI.

Na pomníku:
1914-1918
PADLÝM SYNŮM
VDĚČNÁ OBEC.

ČURDA JAN
ČURDA VÁCLAV
DVOŘÁČEK JAN
DVOŘÁČEK JOS.
JÍLEK JOS.
KANOV LEOP.
KOSODUB JOS.
KRATOCHVÍL J.
KRATOCHVÍL J.
KRÁTOŠKA FR.
NEMRAVA FR.
NEMRAVA JAN
NOVÁK MATĚJ
PEKAŘ FRANT.
PETRŮ VÁCLAV
PŘIPLATA JOS.
SAMERAUER J.
ŠUSTR FRANT.
ŠUSTR FRANT.
ŠUSTR VÁCLAV
TOMŠŮ JAN
CHLADA FRANT.
NEMRAVA JAN.
VESECKÝ EM.
ZÁHORA VOJT.
DEDEK FRANT.

Na sloupku vpravo:
OBĚTEM DRUHÉHO NÁRODNÍHO ODBOJE 1939-1945
PAMÁTCE VÁCLAVA CHLADY
*6.V.1894
PADL V BOJI S OKUPANTY 5.V.1945
Poznámka:

Podrobnosti k Václavu Chladovi viz Čkyně, pamětní deska.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09978
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Pomník Táboritům

Autor: Vojtěch Stráník, 24.07.2010
Umístění: Křeč, u silnice z Křeče do Stříteže, asi 700 metrů od obce Křeč
Nápis:
NA PAMĚŤ 500. VÝROČÍ
POSLEDNÍ TÁBORSKÉ BITVY
U KŘEČE
1435 1935
Poznámka:

V databázi CEVH veden s poznámkou, že "není VH podle zákona č. 122/2004 Sb."


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09977
Pomník přidal: Vojtěch Stráník