Lidice

Památník Obětem 2. světové války - děti z obce Lidice

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, východně obce, areál památníku Lidice
Nápis:
82 DĚTÍ Z LIDIC ZAVRAŽDĚNÝCH PLYNEM NACISTY V ROCE 1942
NA PAMÁTKU MILIONŮ DĚTSKÝCH OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

82 CHILDREN OF LIDICE GASSED BY THE NAZIS IN 1942
IN MEMORY OF THE MILLIONS OF CHILDREN WHO PERISHED
IN THE SECOND WORLD WAR

82 KINDER AUS LIDICE, UMGEBRACHT DURCH VERGASUNG
VON DEN NAZIS IM JAHRE 1942
ZUM GEDENKEN AN DIE MILLIONEN KINDER DIE II. WELTKRIEG
ZUM OPFER GEFALLEN SIND
Poznámka:

Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Josef Brejcha 20.3.1937
Josef Bulina 30.3.1930
Anna Bulinová 25.2.1928
Jaroslava Bulinová 23.6.1931
Jiří Čermák 4.5.1930
Miroslav Čermák 2.9.1934
Božena Čermáková 27.12.1932
Josef Doležal 8.4.1927
Marie Doležalová 27.8.1932
Emilie Frejová 15.2.1934
Jiří Frühaut 7.4.1938
Václav Hanf 6.7.1934
Anna Hanfová 7.7.1931
Karel Hanzel 23.6.1942
Věra Hanzlíková 30.3.1929
František Hejma 16.5.1928
Karel Hejma 14.10.1934
Jaroslava Hermanová 1.8.1939
Marie Hocková 20.10.1932
Zdeněk Hroník 8.7.1934
Božena Hroníková 16.3.1929
Zdenka Hroníková 28.9.1930
Václav Jedlička 8.9.1937
Karel Kácl 13.7.1934
Eva Kafková 11.1.1936
Anna Kaimlová 31.3.1929
Jaroslav Kobera 19.10.1932
Václav Kobera 26.11.1936
Milada Koberová 10.6.1931
Zdeňka Koberová 6.2.1934
Jaroslav Korecký 11.12.1942
Hana Kovařovská 26.3.1937
Ludmila Kovařovská 12.9.1937
Antonín Kozel 14.7.1935
Věnceslava Krásová 1.3.1935
Rudolf Kubela 25.12.1938
František Kulhavý 25.1.1935
Jaroslav Kulhavý 9.8.1929
Miroslav Liška 3.12.1936
Milada Miková 24.11.1936
Jitka Moravcová 15.6.1940
Václav Moravec 30.9.1931
Karel Mulák 31.12.1930
Marie Muláková 30.1.1927
Zdeněk Müller 28.12.1937
Věra Müllerová 5.9.1942
Antonín Nerad 20.6.1928
Josef Nerad 13.4.1927
Alena Nová 30.11.1938
Milada Novotná 30.10.1927
Antonín Pek 15.6.1934
Emilie Pelichovská 18.3.1927
Václav Pelichovský 7.8.1932
Josef Pešek 22.1.1934
Anna Pešková 10.11.1936
Jiřina Pešková 11.2.1935
Marie Pešková 25.9.1942
Miroslav Petrák 5.10.1931
Zdeněk Petrák 19.1.1933
Jiřina Petráková 5.9.1927
Marie Pitínová 25.8.1931
Štěpán Podzemský 10.9.1938
Věra Průchová 26.11.1926
Josef Příhoda 24.8.1930
Anna Příhodová 6.12.1926
Jaroslava Příhodová 26.4.1940
Věnceslava Puchmeltrová 24.9.1928
Miroslav Radosta 1936
Václav Rameš 30.3.1933
Jaroslava Ramešová 6.6.1940
Božena Rohlová 5.5.1934
Jiřina Růženecká 13.4.1929
Jiří Sejc 25.1.1936
Jiřina Součková 3.8.1930
Marie Součková 7.6.1928
Miloslav Spal 8.2.1929
Anna Straková 5.12.1942
Jarmila Straková 20.11.1939
Ludmila Straková 30.12.1940
Josef Suchý 11.5.1941
Miloslava Syslová 30.3.1928
Hana Špottová 20.5.1940
Josef Šroubek 20.3.1934
Marie Šroubková 20.3.1927
Jaroslava Štorková 4.8.1932
Antonín Urban 5.12.1930
Věra Urbanová 28.12.1937
Josef Vandrle 28.10.1928
Dagmar Veselá 1.1.1936
Karel Vlček 31.3.1935
Karel Vlček 31.3.1935
Věra Vokatá 3.3.1935
Václav Zelenka 9.9.1938


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03438
Souřadnice: N50°08'33.03'' E14°11'58.07''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Památník Obětem 2. světové války - Lidice

Autor: Vladimír Štrupl, 12.08.2006
Umístění: Lidice, východně obce
Nápis:
(viz samostatná VPM)
Poznámka:

Další textové materiály jsou v celém památníku. Podrobnosti a další informace viz:
http://www.lidice.cz/obec/historie/pamatnik_sochy/deti.html
http://www.lidice.cz/obec/historie/proc.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03413
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: archiv Stanislav Pítr, archiv
Umístění: Lidice, náves v bývalé obci, areál památníku Lidice
Nápis:
MILUJTESE
PRAVDU KAŽDÉMU
PŘEJTE

PRO VĚČNOU PAMĚŤ TĚM, KTEŘÍ SVÉ ŽIVOTY, ŠTĚSTÍ SVÝCH RODIN,
ZA SVOBODU, ZA VLAST V ROCE 1914 - 1918 OBĚTOVALI.

FRANTIŠEK KÁMEN ŽENATÝ HORNÍK
JOSEF ČERVENKA ŽENATÝ ROLNÍK
VÁCLAV HORÁK SVOBODNÝ HORNÍK
KAREL HORÁK SVOBODNÝ ROLNÍK
JOSEF GAIL SVOBODNÝ UČITEL
JOSEF KULHAVÝ SVOBODNÝ HUTNÍK
KAREL MŰLLER SVOBODNÝ HORNÍK
JOSEF KOVAŘOVSKÝ SVOBODNÝ HUTNÍK
KAREL SAIDL ŽENATÝ HORNÍK
VÁCLAV SAIDL ŽENATÝ HORNÍK
KAREL ŠELFENDR SVOBODNÝ STROJNÍK
MATĚJ TŮMA SVOBODNÝ HUTNÍK
JOSEF VERUNĚK SVOBODNÝ HUTNÍK
JOSEF VOJTĚCHOVSKÝ ŽENATÝ ZEM. DĚLNÍK
VÁCLAV VOJTĚCHOVSKÝ ŽENATÝ ZEM. DĚLNÍK
JOSEF ZAHÁLKA SVOBODNÝ ROLNÍK

VĚNOVÁNO MÍSTNÍM
OBČANSTVEM
Poznámka:

Zničený během vyhlazení Lidic nacisty 10.6.1942. Text z pomníku objevil na ručně psaném papíru pan Antonín Nešpor z Lidic.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53490
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Antonín Nešpor

Pomník zničeného kostela

Autor: Jiří Suchomel, archiv
Umístění: Lidice, v místě zbořeného kostela
Nápis:
KOSTEL
SV. MARTINA

ZNIČEN
NACISTY 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°08'23.42'' E14°12'00.95'' (střed kostela)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 10.02.2017
Umístění: Lidice, u potoka pod stromem
Nápis:
PRO VĚČNOU PAMĚŤ TĚM,
KTEŘÍ SVÉ ŽIVOTY,
ŠTĚSTÍ SVÝCH RODIN,
ZA SVOBODU, ZA VLAST
V ROCE 1914-1918 OBĚTOVALI
FRANTIŠEK KÁMEN, JOSEF ČERVENKA, VÁCLAV HORÁK, KAREL HORÁK, JOSEF GAIL, JOSEF KULHAVÝ, KAREL MÜLLER, JOSEF KOVAŘOVSKÝ, KAREL SAIDL, VÁCLAV SAIDL, KAREL ŠENFELDR, MATĚJ TŮMA, JOSEF VERUNĚK, JOSEF VOJTĚCHOVSKÝ, VÁCLAV VOJTĚCHOVSKÝ, JOSEF ZAHÁLKA
Poznámka:

(info: http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/pomnik-lidickym-obyvatelum-padlym-v-prvni-svetove-valce/ )
Na místě pomníku lidickým obětem první světové války, který se nacházel na pietním území nedaleko potoka, byl vztyčen 20.5.2016 pomník nový.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53490
Souřadnice: N50°8'26.55'' E14°12'1.8''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hraniční kameny obce Lidice

Autor: Marek Lanzendorf, 10.02.2017
Umístění: Lidice
Nápis:
1942 L 1945
Poznámka:

Rozmístění:
50°8'22.096"N, 14°12'9.731"E
50°8'22.406"N, 14°12'9.721"E
50°8'19.203"N, 14°11'55.749"E
50°8'42.335"N, 14°12'0.452"E
informace o usazení: http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/tri-hranicni-kameny-z-roku-1945/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska obyvatelům Lidic

Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2009
Umístění: Lidice, východně obce, areál památníku Lidice
Nápis:
Všem 340 lidickým obyvatelům, kteří zahynuli za nacistické akce proti
české obci Lidice, bylo 10.6.2006 uděleno Českým svazem bojovníků za svobodu vyznamenání "ZA VLAST A ZA SVOBODU"
Nezapomeneme!

All of the 340 Lidice citizens, who died during the Nazi action against
the Czech village of Lidice, were bestowed a distinction
"FOR THE HOMELAND AND FREEDOM". This honour was bestowed
by the Czech Association of Fighters for Freedom.
We will not forget!

Allen 340 Einwohnern von Lidice, die bei der Naziaktion gegen die
tschechische Gemeinde Lidice ums Leben gekommen waren, wurde
10.6.2006 durch den Tschechischen Verband
der Freiheitskämpfer die Auszeichnung
"FÜR VATERLAND UND FREIHEIT" verliehen.
Wir werden nie vergessen!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53487
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Deska česko-německého usmíření

Autor: Marek Lanzendorf, 10.02.2017
Umístění: Lidice, mezi Růžovým sadem a vzdělávacím střediskem
Nápis:
Na podporu česko-německého usmíření
v roce 60. výročí lidické tragédie
věnuje
Kruh přátel česko-německého porozumění
Duben 2002

Zur Förderung der
deutsch-tschechisher Versöhnung
gestiftet anläßlich des 60. Jubiläums der
Tragödie in Lidice
vom Freudeskreis deutsch-tshechischer Versländigung
April 2002
Poznámka:

Opsáno z desky i s chybami v textu (v německém jazyce).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'38.07'' E14°11'59.47''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 10.02.2017
Umístění: Lidice, u pomníku obětem 2. světové války – lidickým občanům, na místě někdejší zahrady Horákova statku
Nápis:
Zde odpočívá 173 lidických mužů
popravených německými nacisty
10. června 1942.

173 of Lidice men still rest here after
their execution by German Nazis
on 10th June, 1942.
Poznámka:

další informace: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/pamatnik-lidice-odhalil-dve-pametniky-desky-ktere-pripominaji-vyhlazeni-obce--1598504


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'30.01'' E14°12'2.67''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 10.02.2017
Umístění: Lidice, poblíž desky mužům u sochy ženy
Nápis:
Nezapomeneme na osud šedesáti lidických žen,
které zahynuly v letech 1942-1945
na popravišti v Praze-Kobylisích,
v nacistických koncentračních táborech
Lublin, Osvětim, Ravensbrück
a při pochodech smrti.

We will never forget the fate of the sixty Lidice Women
who died between the years of 1942 and 1945.
Their tragic deaths occured in front of Nazi German
firing squads in Prague-Kobylisy and on death marches.
The remainder perished in the concentration camps
of Lublin, Auschwitz and Ravensbrück.

Věnováno ČSBS Lidice
Poznámka:

další informace: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/pamatnik-lidice-odhalil-dve-pametniky-desky-ktere-pripominaji-vyhlazeni-obce--1598504


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'29.83'' E14°12'3.94''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička