Slovany

Hrob Pavol Ďuriač

Autor: Ladislav Barabás, 13.06.2014
Umístění: Slovany, v pravom prednom rohu cintorína
Nápis:
PAVOL
ĎURIAČ
1919 – 1945
PARTIZÁN Z HOSTÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'14.3'' E18°49'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Obetí SNP

Autor: Ladislav Barabás, 13.06.2014
Umístění: Slovany, vedľa domu smútku na cintoríne
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA HRDINOM,
KTORÍ PADLI V BOJI ZA SLOBODU

RUDOLF VRETENÁR *2.II.1925 †21.IX.1944
ĽUDOVÍT HOVORKA *22.II.1920 †21.IX.1944
JOZEF HOVORKA *15.III.1922 †21.IX.1944
IMRICH NOVOSAD †21.IX.1944
JOZEF MATUŠOVIČ *29.III.1922 †21.IX.1944
JÁN ANTAL *8.V.1924 †21.IX.1944
NEZNÁMY †21.IX.1944
Poznámka:

Mená Ľudovít Hovorka a Jozef Hovorka sú na pomníku uvedené chybne. Správne má byť Ľudovít Novorka a Jozef Novorka. Bratia sú pochovaní na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Pozri: https://www.vets.cz/vpm/16489-hrob-l-a-j-novorka/#16489-hrob-l-a-j-novorka


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'12.7'' E18°49'27.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás