Prosmyky

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 15.06.2014
Umístění: Prosmyky, Prosmycká, pomník v parčíku proti bráně přístavu Lovosice
Nápis:
PADLÝM
1914-1918
1939-1945

NEBOJOVALI JSTE NADARMO.
VLAST VOLNÁ JE!
O, SLYŠTE VŠICHNI V DÁLI,
KDOŽ HRDINNĚ JSTE PRO NÍ
UMÍRALI.

K UCTĚNÍ NAŠICH
ZAHRANIČNÍCH I DOMÁCÍCH BOJOVNÍKŮ.

ČEST, SLÁVA A
VDĚČNOST SPOJE-
NECKÝM ARMÁDÁM-
NAŠIM OSVOBODITELŮM.
Poznámka:

Původně památník obětí 1.světové války, autor a rok instalace nezjištěny. Úprava provedena 1946, kamenosochař Hnida.
(zdroj: CEVH MO).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00583
Pomník přidal: Milan Lašťovka