Tajná

Hrob László Forkin

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Tajná, cintorín, v zadnom rade posledný hrob vpravo
Nápis:
FORKIN LÁSZLÓ
Poznámka:

Pred prechodom frontu cez Hron boli mosty v katastri obce Kalná nad Hronom podmínované. O ich odmínovanie sa zaslúžili veteráni z prvej svetovej vojny, ktorí mali skúsenosti s výbušninami. Boli to: nadstrážmajster Dezső, László Forkin, József Szolcsansky a László Pásztor. Tento čin neunikol pozornosti príslušníkov maďarských Šípových krížov, ktorí začali po odmínovačoch pátrať. Ich obeťou sa stali nadstrážmajster Dezső a László Forkin, ktorých popravili. Železničný most aj tak vojnu neprečkal a bol zbombardovaný. László Forkin bol popravený v obci Tajná, kde je aj pochovaný na mietnom cintoríne. Stav nápisu na náhrobníku je veľmi zlý a prečítať sa dá len meno.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°15'52.1'' E18°21'55.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás