Pístov

Památník Obětem pochodu smrti

Autor: Marek Lanzendorf, 29.08.2020
Umístění: Pístov, pietní místo vlevo nad obcí při příjezdu od Martinova
Nápis:
25.4.1945
LIDÉ BDĚTE!

(štítek)
K uctění památky 68 vězňů, obětí fašismu,
kteří zahynuli 21.4.1945 na pochodu smrti
z Legenfeldu do koncentračního tábora
Flossenbürg.

Zur Ehrung des Gedenkens an 68 Gefangene,
Opfer des Faschismus, die am 21.4.1945,
beim Todesmarsch aus Legenfeld
ins Konzentrationslager
Flossenbürg umgekommen sind.

For memory of 68 prisoners, vidin´s of
fascism, who died during the march of dech
from Legenfeld to Flossenbürg
concentration camp. 21.4.1945

На вечную память 68 жертв фашизма,
которие погибли 21.4.1945 в шествии
смерти из Легенфелда до концентрационного
лагеря Флоссенбург.

25.IV.1965
Poznámka:

Jihovýchodně od Mariánských Lázní pochodoval 21. dubna 1945 zástup v pruhovaných šatech po silnici obklopené lesem. Přihnal se jeden letoun. Než si pilot uvědomil svůj tragický omyl, stiskl spoušť. Na zemi zůstalo ležet několik mrtvých (včetně jednoho esesáka) a zraněných. Další vězni utekli do stran, ale strážní v unifrmách SS je zastřelili nebo ubili... Tuto událost připomíná mohyla v Pístově - ovšem s nesprávným datem...
(zdroj. Filip Vojtášek)

Jednalo se o pochod smrti, který vyšel 13. dubna z KT Lengelfeld. Velitelem pochodu byl SS-Sturmscharführer Albert Roller.
Vězni dostali od dozorců SS příkaz zůstat ležet na silnici. Stráže SS podle některých svědectví střílely ručními zbraněmi proti letadlům a ta se vrátila a útok zopakovala . Při útoku zahynul i jeden z dozorců . Část dozorců byli údajně Lotyši, jeden mluvil česky a byl údajně z Hlučínska.
Mrtvých vězňů bylo po útoku 30, ale stráže pobily všechny raněné, takže při příchodu starosty Watzky na místo tragédie zde bylo 48 mrtvých. Další tři mrtví byli nalezeni nedaleko silnice, zabití ranou do týla. Jeden ze zraněných, kterému se podařilo útok přežít a směl tak pokračovat v pochodu, byl maďarský vězeň Oskar Krämer.
Těla celkem 58 obětí byla pohřbena v nedalekém lese. Na příkaz starosty Mariánských Lázní nesměla být těla pohřbena na hřbitově. Do stejného hrobu, jako vězni z pochodu smrti byli pohřbeni i dva ruští váleční zajatci, zabití u Dolního Kramolína. Po týdnu byli nalezeni ještě další dva mrtví a byli rovněž pochováni do hromadného hrobu.
(zdroj: Jiří Padevět)

Ve společném hrobu je pohřbeno 68 obětí pochodu smrti různých národností: 25 Poláků, 6 Italů, 1 Čech, 2 Angličané, 15 Rusů, 5 Maďarů, 2 Belgičané, pravděpodobně 3 Jugoslávci, 5 Němců a 4 nezjištěné národnosti, z toho 38 obětí identifikovaných. Památník Pístov je evidován jako kulturní památka. (CEVH)
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=94174
Seznam identifikovaných obětí dle portálu CEVH MO ČR: Jan Bartoszewicz, 1886-12-12, Boleslav Bentkowski, 1895-08-22, Rudolf Blažej, 1897-05-08, Jozef Blitek, 1916-08-05, Jacenty Brodzinski, 1909-07-15, Zoltan Friedmann, 1925-03-19, Vasil Grocholsky, 1926-01-15, Ivan Guds, 1922-01-30, Dimitrij Jurčenko, 1924-08-05, Ivan Kalužnij, 1922-06-06, Grigorij Kasjaněnko, 1916-09-15, Israel Klausner, 1924-08-18, Sergej Kokarev, 1921-01-01, Ivan Kozačok, 1924-07-18, Vladislaus Kreszowski, 1926-01-16, Gerhard Kristek, 1920-11-20, Kazimierz Kukulski, 1924-09-20, Jozef Kwasniewski, 1913-10-14, Sandor Leitner, 1903-06-06, Jozef Morek, 1921-10-26, Jefim Ostrouchov, 1907-12-23, Izák Pik, 1923-12-10, Edoardo Poclen, 1921-04-08, Franziszek Polewka, 1925-10-03, Bela Pollak, 1919-10-04, Zenon Raczkowski, 1926-03-12, Jerzy Seffert, 1916-06-30, Alfons Sosnica, 1925-08-02, Valerian Stefanski, 1913-12-14, Piotr Szulgo, 1917-07-06, Tadeusz Szymanek, 1920-05-29, Jan Szymczyk, 1912-06-13, Jozef Szymczyk, 1922-09-28, Zygmunt Teper, 1925-08-15, Ludwik Tomaszewski, 1909-06-22, Lucjan Wilantowicz, 1897-02-11, Kazimierz Wlodarski, 1922-12-15, Karol Zacharko, 1907-11-04
Na desce pomníku byl původní datum 21.4.1945 překryt datem 25.4.1945.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3215-06173
Souřadnice: N49°55'19.6'' E12°45'56.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Jiří Padevět, Filip Vojtášek