Kostelec nad Labem

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov
Nápis:
RUDOLF (B)EN
JAN (BERAN)
HEŘMAN BROŽEK
GIEN (nečitelné)
MANN (nečitelné)
ANTO (nečitelné) NACZ
JAN LEBERSORGER
JAN RAJKI
MIKULÁŠ KOSSZOR
FRANTIŠEK
HAŠMANN

OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 -1918
Poznámka:

Pískovcový pomník je velmi špatně čitelný.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01896
Souřadnice: N50°13'31.74'' E14°35'29.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.12.2002
Umístění: Kostelec nad Labem, u mostu
Nápis:
ZDE PADLI ZA SVOBODU VLASTI 7.5.1945
JAROSLAV JAMBORA 21 R.
JOSEF JEŽEK 29 R.
OLDŘICH KRACÍK 40 R.
JOSEF VORTEL 37 R.
ŠILER KAREL 63 R.
MILOŠ VRKOSLAV 21 R.
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Pomník pro oběti pochované na místním hřb. - h. č. 150-160
(zdroj: CEVH)

Přestřelka u mostu pře Labe:
Partyzánská činnost se ke konci války stále více stupňovala. Byly to hlavně lesy u Konětop a Řepína, které skýtaly dobrý úkryt. Skupina Národní mstitel vedená por. O. Benešem svádí svůj poslední boj s německou přesilou pod vsí Zahájí dne 24. 4. 1945.
Do Konětop se německé komando vypravilo v noci na 7. 5. a obec zapálilo. Ráno se z Konětop vrací štábní praporčík Jasta a před pivovarem buduje spolu s ostatními barikádu z pontonů, které tu Němci zanechali.
Druhou barikádu zřídili na konci města před mostem přes Labe. Podařilo se získat pro spolupráci německého nadporučíka Svobodu a přemluvit ho, aby odpojil el. vedení k podminovanému mostu a předal zbraně nacistů – zbraně přejímali Procházka z elektrárny, Beránek, Kašpar. Další zbraně byly ukryty v elektrárně, kam je z Líbeznic 5. května přivážel Bohuslav Prikner. Velitelem hlídky na mostě byl nadporučík Pilát z Rudče. Když byly zbraně nacistů na koupališti předány, přijelo od hořících Konětop auto s nacisty. U barikády před hřištěm odmítli předat zbraně a nastala přestřelka. V ní padli tři: Jaroslav Jambora, Oldřich Kracík a Miloš Vrkoslav, když jejich kulomet vypověděl službu. V parku v Hluchově byli ještě zastřeleni Josef Ježek, Karel Šiller a přihlížející Josef Vortel, který byl kočím u p. Hradce z Rudče. Ostatním se podařilo uprchnout. Na straně nacistů padlo šest mužů.
(zdroj kronika Kostelec nad Labem a Eduard Fillek)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-018
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Eduard Fillek, Jaroslav Kotlaba

Hrob Jan Bukovský

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov, při západní zdi
Nápis:
JAN
BUKOVSKÝ
VOJÍN C. A K. PĚŠ. PL. Č. 14
* 23./2. 1897. + 1./12. 1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'33.54'' E14°35'23.4''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Tomášek

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov, poblíže západní zdi
Nápis:
Josef Tomášek, škpt.v.v. * 27.9.1894 + 14.3.1958

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'32.82'' E14°35'23.46''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Procházka

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF PROCHÁZKA
št. prap. dirig. vojen. hudby v.v.
* 10.2.1886 + 11.6.1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'32.46'' E14°35'24.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Pražák

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov
Nápis:
VÁCLAV PRAŽÁK
štábní rotmistr
* 12.7.1900 + 10.1.1949

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'32.46'' E14°35'25.14''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaroslav Písaříček

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov
Nápis:
(znak letectva ČSLA)
JAROSLAV PÍSAŘÍČEK
* 2.6.1911 + 24.4.1978

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'31.8'' E14°35'28.38''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Folejtar

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov, střed hřbitova
Nápis:
VÁCLAV FOLEJTAR
ŠTÁBNÍ KAPITÁN V.V.
* 1.9.1881 + 2.1.1945
Poznámka:

V databázi VHA je uveden Václav Folejtar s datem narození 2.9.1881, ale s vysokou pravděpodobností se jedná o shodné osoby. Jmenovaný byl zajat jako četař 10.zákopnického praporu dne 6.6.1916 v Dobruci. Do čs.armády se přihlásil v červenci 1917 a byl zařazen do 7.střeleckého pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil v roce 1920 jako podporučík 2.jízdního pluku (ruských legií).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'31.56'' E14°35'28.92''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Kostelec nad Labem, městský hřbitov
Nápis:
PADLÍ HRDINOVÉ
V MÁJOVÝCH DNECH R. 1945
V BOJÍCH ZA SVOBODU
NAŠÍ VLASTI

NEZNÁMÝ RUDOARMĚJEC
RUDOARMĚJEC
ALEXANDROVIČ GANČA
RUDOARMĚJEC
FERODOVIČ KRASJUČKOV
JAROSLAV JAMBORA
JOSEF JEŽEK
OLDŘICH KRASÍK
ANTONÍN PRIKNER
KAREL ŠILER
JOSEF VORTEL
MILOŠ VRKOSLAV

NEHYNOUCÍ SLÁVA A ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Jedno jméno navíc:
Všichni, kdo v našem městě zahynuli v posledních dnech druhé světové války, jsou pohřbeni na kosteleckém hřbitově u druhých vrat. Podle náhrobní desky je tu pohřbeno všech 6 obětí přestřelky u mostu přes Labe a ještě tři rudoarmějci. Jak to, že na desce je deset jmen-jedno jméno navíc? Kdo byl Antonín Prikner? Je 5. května 1945 a z radia se ozývá: Tady je český rozhlas Praha, vysíláme na vlně 233,3 m, voláme všechny muže k obraně rozhlasu – tak začalo pražské povstání. Do Prahy odjíždí i A. Prikner, který je stejně jako jeho bratr Bohouš členem 46. klubu OLD Skautů v Kostelci n. Lab. Při obraně rozhlasu padl.
Naplnil tak slova skautského slibu:
Milovati vlast svou, republiku Československou a sloužiti jí věrně v každé době.
Dne 28. října 1946 náčelnictvo JUNÁKA udělilo br. Antonínu Priknerovi Junácký kříž – ZA VLAST 1938 – 45 zlatý stupeň in memoriam.
Za kostelecké skauty E. Fillek


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01906
Souřadnice: N50°13'31.73'' E14°35'31.11''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Eduard Fillek, Jaroslav Kotlaba

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Kotlaba, 02.04.2014
Umístění: Kostelec nad Labem, náměstí Komenského 288, v budově ZŠ T. Stolzové
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
A PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ
OBĚTOVALI SVŮJ ŽIVOT
UČITELÉ ZDEJŠÍ ŠKOLY.

JAROSLAV LAFEK
ANNA STEHLÍKOVÁ
JAROSLAV VANČURA
FRANTIŠEK ZEYVAL

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
1945 KVĚTEN 1965
Poznámka:

prostor není běžně přístupný


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01895
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba