Nová Ves

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Arno Glaser, 02.04.2022
Umístění: Nová Ves, pravá strana silnice Mistrovice - Nová Ves-Volfartice
Nápis:
OBĚTEM
VE SVĚTOVÉ
VÁLCE
1914 - 1918

NOVÁ VES
Ren.
2021
Poznámka:

Renovováno 2021. Starší foto viz příloha.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5101-42634
Pomník přidal: Arno Glaser