Nové Osady

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 09.03.2014
Umístění: Nové Osady, na budove miestnej ľudovej knižnice v časti Sedín
Nápis:
25

NA POČESŤ
HRDINSKEJ SOVIETSKEJ ARMÁDY,
KTORÁ OSLOBODILA DŇA 1. IV. 1945
NAŠU OBEC
VĎAČNÍ OBČANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'20.6'' E17°35'20.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás