Liblice

Pomník Obětem 1.světové války

Autor: Diana Štruplová, 17.07.2006
Umístění: Liblice, u hlavní silnice
Nápis:
1914-1918.
Uložena prsť
dne 27.7.1930
z bojiště
od Zemune a Niše.

POUTNÍČE!
JDI, DRUHŮM ZVĚSTUJ
MLUVU NAŠICH KOSTÍ,
ŽE PRO NÁROD JSME
PADLI Z POVINNOSTI!

Václav Borecký, V. Brandejský,
František Dymák, Karel Hájek,
František Holenda, Václav Knepr,
Josef Koudelka, Antonín Podracký,
Adolf Rajchrt, Václav Svoboda,
Václav Ševčík, Josef Štráchal,
L. Thun-Hohenstein, Josef Vrba,
Jan Záruba.
Poznámka:

Seznam padlých převzat z CEVH.
Autor pomníku NOVOTNÝ- LIBICH, MĚLNÍK.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-27697
Pomník přidal: Diana Štruplová

Pomník Leonard Thun-Hohenstein

Autor: Jaroslav Kotlaba, 18.12.2014
Umístění: Liblice, v parku zámku Liblice
Nápis:
(čelní strana)
ARCV

(zadní strana)
Zur
Zur
Erinnerung
an
Leonard
Reichsgráfen
von Thun
u Hohenstein
K. u. K Ritmeister
im
Husaren Regiment
Graf Nadasdy
gefallen Schlach
bei Limanova
am u. Dez 1914
Poznámka:

- erb na přední straně kříže byl odcizen


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob Ivan Ivanovič Kuks

Autor: Vladimír Štrupl, 27.12.2006
Umístění: Liblice, hřbitov, číslo hrobu 264
Nápis:
KAPITÁN
IVAN IVANOVIČ
KUKS ČERNĚKOV
12.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-26868
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Václav Megrdle

Autor: Vladimír Štrupl, 27.12.2006
Umístění: Liblice, hřbitov, číslo hrobu 148
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVA
VÁCLAV MEGRDLE
BÝV. LEGIONÁŘ,
ZŘÍZ. ELEK. POD. HL. MĚSTA PRAHY.
+ 12.4.1929 VE VĚKU 37 LET.
Poznámka:

MEGRDLE Václav, nar. 26.2.1893, okres narození Brandýs nad Labem, obec narození Všetaty, domovský okres Praha, domovská obec Praha III. První rakousko-uherský útvar 88.p.pl. Poslední rakousko – uherský útvar 111.p.pl. V rakousko-uherské armádě sloužil v hodnosti vojína, datum zajetí 10.5.1918, místo zajetí Monte Corno. Místo přihlášení do legií Avezzano, datum zařazení do legií 31.8.1918, sloužil jako vojín u 35.stř.pl. čs. legie v Itálii do 5.8.1920 kdy byl demobilizován.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Jaroslav Kotlaba

Hrob Jan Kolář

Autor: Vladimír Štrupl, 27.12.2006
Umístění: Liblice, hřbitov, číslo hrobu 233
Nápis:
JAN KOLÁŘ
PLK. LET. V.V.
* 29.3.1898 + 4.6.1952
Poznámka:

- další foto v příloze stav hrobu k 15.2.2014


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob voják Roubiček

Autor: Vladimír Štrupl, 27.12.2006
Umístění: Liblice, hřbitov, číslo hrobu 251
Nápis:
RODINA
ROUBIČKOVA
z Hostíně.
SPĚTE SLADCE!
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Rejchrt

Autor: Vladimír Štrupl, 27.12.2006
Umístění: Liblice, hřbitov, číslo hrobu 135
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
JOSEF
REJCHRT
zemřel 8.června 1922
ve stáří 23 let.
Spi sladce drahý
synu a bratře!
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Aloisie Salačová

Autor: Vladimír Štrupl, 27.12.2006
Umístění: Liblice, hřbitov, číslo hrobu 64
Nápis:
ALOISIE SALAČOVÁ
* 11.6.1897
+ 11.5.1945
Poznámka:

Zemřela na následky zranění při náletu v Byšicích


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: ing. Petr Svoboda

Hrobka Leonard Thun-Hohenstein

Autor: Jaroslav Kotlaba, 18.12.2014
Umístění: Liblice, v březovém hájku západně od zámku Liblice
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

- text z informačního panelu před hrobkou:
Kaple s hrobkou
Pseudorománskou osmibokou kapli s lichými arkádami nechala postavit roku 1899 hraběnka Christiana Thun-Hohenstein nedaleko zaniklé obce Mladá (u Milovic). Pochovala do ní svého manžela Leopolda Bohumila Thun-Hohensteina a počátkem první světové války svého syna Leonarda Thun-Hohensteina, který padl na frontě.
Již roku 1904 byl na území, kde stála kaple s hrobkou (dříve nazývaná také ,,Mausoleum"), zřízen vojenský prostor. Aby nebyla stavba při neustálých vojenských střelbách poničena,
bylo rozhodnuto, že se na náklady armády rozebere a poté opět postaví na liblickém panství, kde měla Christiana Thun-Hohenstein své sídlo.
A tak se také po dohodě hraběnky s c. k. armádou stalo-před koncem první světové války byla kaple i oplocením rozebrána, převezena do Liblic a znovu postavena.
Obklopena březovým hájem tu od těch časů stojí v nezměněné podobě dodnes.

Jsou v ní pochování: Leopold Bohumil Thun-Hohenstein (1842-1898), Leonard hrabě Thun-Hohenstein (1876-1914), Christiana hraběnka Thun-Hohenstein (1854-1937).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Kenotaf Josef Podracký

Autor: Vladimír Štrupl, 27.12.2006
Umístění: Liblice, hřbitov, číslo hrobu 187
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
našeho drahého manžela, otce, bratra,
Josefa Podrackého,
četaře domobr. pěš. práporu čís. 54,
majitele obchodu a hostince v Uhřiněvsi,
zemřel a pohřben ve Valoně v Albánii,
ve stáří 42. roků.
1915
Prahnuľ s touhou vrátiti se domů
v milou domovinu, leč neuprosná
smrt. překazila přání Tvoje.
BUDIŽ TI TA CIZÍ ZEMĚ LEHKOU!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl