Kovanice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 30.10.2004
Umístění: Kovanice, střed obce, u OÚ
Nápis:
1914 – 1918

SVÝM PADLÝM OBČANŮM
V BOJÍCH SVĚTOVÉ VÁLKY
VĚNUJE OBEC KOVANICE.

NEZAPOMÍNEJME TĚCH, KTEŘÍ PLNÍCE ZÁKON
OBĚTOVALI ŽIVOTY SVÉ ZA VINY CIZÍ A
ODPOČÍVAJÍ V DÁLI!

ZEMAN BOHUMIL +1914, SVOBODA FRANT. +1915, SVOBODA JOSEF +1915, VORTEL JOSEF - +1915, LAHODA FRANT. +1915, JANOUŠEK RUDOLF +1916, MAREK JOSEF - +1916
ŘEHÁK KAREL - +1916, ŠŤASTNÝ JOSEF - +1917, JECH JAN - +1918, CINEK JOSEF - +1918, FIŠER ANTONÍN -+1918, ŠENA FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03172
Souřadnice: N50°10'06.30'' E15°04'27.24''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska legionářům

Autor: Ivo Šťastný, 06.10.2005
Umístění: Kovanice, střed obce, na budově obecního úřadu
Nápis:
ČS. LEGIONÁŘI
OBCÍ KOVANICE A CHVALOVICE
1914 – 1918

ČMUGR JAROSLAV 1883 – 1967, LAZAR FRANTIŠEK 1898 – NEZN., PETRNOUŠEK FRANTIŠEK 1896 – 1957, VORTEL LADISLAV 1896 – 1971, CINEK RUDOLF 1887 – 1919, CINEK JAN 1892 – 1969, VESELÝ ANTONÍN 1879 – NEZN., HOLOTA EDUARD 1896 – NEZN., ŠTAJNER JOSEF 1897 – NEZN., PEŠKA KAREL 1888 – NEZN., POUPA JAROSLAV 1890 – 1961

ZASLOUŽILI SE O SVOBODU
VLASTI
28. ŘÍJEN 1999
Poznámka:

Čmugr Jaroslav, nar. 26.3.1883, Čáslav. V RU armádě sloužil u 10. zeměbraneckého pěšího pluku, zajat 21.10.1914, Radim. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 4.7.1917, zařazen jako radiotelegrafista k telegrafní setnině. Demobilizován 25.11.1920 jako šikovatel telegrafní roty.
Lazar František, nar. 1.6.1898, Předonín, domovská obec Kovanice. V RU armádě sloužil u 11. hulánského pluku jako vojín. Zajat 3.1.1917, Kirlibaba. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Darnici, zařazen 16.1.1917 jako vojín k záložnímu praporu a následně k 1. jízdnímu pluku. Demobilizován 15.2.1921 jako svobodník hulánské eskadrony.
Vortel Ladislav, nar. 6.6.1896, Kovanice. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku, zajat 16.9.1915, Bučač. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 4.4.1918, Tochor, Samarská gub., zařazen 14.5.1918 jako střelec 5. střeleckého pluku. Demobilizován 15.6.1920.
Cinek Rudolf, nar. 19.5.1887, Mladá Boleslav, domovská obec Loučeň. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat 10.9.1914, Ruská Rava. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 10.10.1917, Konstantinograd, Poltava, zařazen 12.3.1918 jako vojín 7. střeleckého pluku. Zemřel 15.12.1919 v 3. nemocnici v Krasnojarsku, skvrnitý tyfus.
Cinek Jan, nar. 1.11.1892, Kovanice. V RU armádě sloužil u 94. pěšího pluku jako šikovatel. Zajat 1.2.1915, Lubno. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Omsku, zařazen 7.8.1918 jako vojín záložního praporu. Demobilizován 11.6.1920 jako desátník 1. střeleckého pluku.
Veselý Antonín, nar. 12.8.1879, Kovanice. V RU armádě sloužil jako vojín, útvar neuveden, zajat 12.8.1916, Monte Sabatino. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 31.7.1918, zařazen do depozita. Demobilizován 10.3.1920 jako vojín depozitní roty Foligno. Služba v legii od 8.1.1918 do 31.12.1919, zemřel 15.4.1929 v Mladé Boleslavi.
Štajner Josef, nar. 12.9.1897, Kovanice. V RU armádě sloužil u 3. praporu polních myslivců a od 15.10.1915 u 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.8.1916, Sabotino. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 9.4.1917, zařazen 15.6.1918 jako vojín 22. střeleckého pluku legií ve Francii. Demobilizován 31.3.1921.
Peška Karel, nar. 16.12.1888, Velké Chvalovice. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.6.1915, San. Do ČS lrgií v Rusku se přihlásil v Samarské gubernii, zařazen 6.9.1918 jako vojín 9. střeleckého pluku. Demobilizován 11.11.1920.
Poupa Jaroslav, nar. 3.3.1890, Chvalovice. V RU armádě sloužil u zásob. odd. jako desátník. Zajat 22.3.1915, Přemyšl. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Muraši, zařazen 5.8.1917 jako vojín 5., následně 7. střeleckého pluku. Demobilizován 22.1.1921 jako četař autoodd., autopark.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03165
Souřadnice: N50°10'5.98'' E15°4'26.21''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Jiří Padevět, 18.07.2022
Umístění: Kovanice, židovský hřbitov na jihozápad od obce
Nápis:
NA PAMĚŤ ŽIDŮ, KTEŘÍ ZAHYNULI
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
ŽNO PRAHA

HŘBITOV BYL ZALOŽEN ROKU 1830
NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ NÁHROBKY
POCHÁZEJÍ Z PRVNÍ POLOVINY
19. STOLETÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'56.14'' E15°3'56.38''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob Jan Adamec

Autor: Ivo Šťastný, 03.11.2006
Umístění: Kovanice, hřbitov
Nápis:
JAN ADAMEC

PLUK. ČSLA
*10.XI.1888 +21.III.1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'57.78'' E15°04'34.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Novotný

Autor: Ivo Šťastný, 03.11.2006
Umístění: Kovanice, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN NOVOTNÝ
PADL V REVOL. BOJI V MILOVICÍCH
7.V.1945 STÁR 36 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'57.15'' E15°04'34.26''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob S. I. Tubin

Autor: Ivo Šťastný, 03.11.2006
Umístění: Kovanice, hřbitov
Nápis:
není
Poznámka:

S. I. Tubin, seržant, nar. 1924, zemřel 19.9.1945, Kovanice, nehoda. Nezvládl v zatáčce při průjezdu obcí řízení zabaveného německého motocyklu a zemřel na následky zranění.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-26810
Souřadnice: N50°09'57.07'' E15°04'34.89''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Stanislav Fiška

Autor: Ivo Šťastný, 03.11.2006
Umístění: Kovanice, hřbitov
Nápis:
STANISLAV FIŠKA
20.4.1921 – 22.7.1951
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'57.52'' E15°04'35.12''
Pomník přidal: Ivo Šťastnýi

Kenotaf Bohumil Zeman

Autor: Ivo Šťastný, 03.11.2006
Umístění: Kovanice, hřbitov
Nápis:
BOHUMIL ZEMAN

ZEMŘ. CO OBĚŤ VÁLKY 27.11.1914,
VE VĚKU 28. R. A ODPOČÍVÁ V CIZINĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'57.86'' E15°04'35.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Filip Polák a Josef Polák

Autor: Jiří Padevět, 18.07.2022
Umístění: Kovanice, židovský hřbitov na jihozápad od obce
Nápis:
FILIP POLÁK
STAROSTA ŽIDOVSKÉ OBCE
1.1.1885 - 18.2.1941

JOSEF POLÁK
30.III.1925 - 1945
Poznámka:

Filip Polák byl jako rukojmí zatčen a postupně vězněn v Drážďanech, KT Sachsenhausen do KT Dachau, kde byl 18.2.1941 zavražděn.
Josef Polák byl do Ghetta Terezín deportován 13.6.1942 transportem AAd, vypraveným z Kolína. Zavražděn byl v KT Auschwitz Birkenau 28.9.1944, na náhrobku je tedy chybné datum úmrtí.
(zdroj: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5600-nymburk/Havl%C3%AD%C4%8Dkova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'56.14'' E15°3'56.38''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob voják Fišer

Autor: Milan Lašťovka, 15.07.2018
Umístění: Kovanice, Resslova, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
RODINA
FIŠEROVA
Poznámka:

foto v uniformě RU armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'13.27'' E15°4'29.88'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka