Kamenné Zboží

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 26.02.2011
Umístění: Kamenné Zboží, střed obce
Nápis:
1914
1918

BAŠA ANT., ČERNÝ JOSEF, DRÁB FRANT., DRÁB ANT., DYTRYCH ALOIS, TRAUŠKE BED.
HAVLAS AL., HAVLAS GUST., HAVLAS VÁCL., KOLÁŘ VÁCL., KRAČMAR VÁCL., MIKOLÁŠ JOS.
Nešetřil Jos., Ouředník Frant., Pros Václ., Seifert Frant., Studecký Jos., Vodička Al., Vodička Bohsl.

1939-1945
ANTONÍN JENÍK
Josef Ulrich

Světlé Památce Vaši Spoluobčané.
Poznámka:

Antonín Jeník, 14.2.1924, padl v Pražském povstání v květnu 1945 na Libeňském mostě. Zaměstnán byl u firmy Jaroslav Vávra v Praze-Libni jako cukrářský tovaryš. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03216
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička