Hradištko

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 18.02.2011
Umístění: Hradištko, vedle budovy základní školy
Nápis:
PADLÝM
VE SVĚTOVÉ
VÁLCE

BÍN FRANT., ČEPIČKA VÁCL., DUŠKA ANT., HAMÁČEK VÁCL., HOTOVEC JOS., HYBLER AL., HYNEK JOS., KOŠTÍŘ VÁCL., KRABEC VÁCL., KURKA ČEN., LOSKOT VÁCL., MAREŠ FRANT., MYŠKOVSKÝ JOS., RYCHTAŘÍK ANT., SOUČEK JOS., STEINER FRANT.

OBĚTI OKUPACE 1939-1945
FRANT DVOŘÁK, JOS MYŠKOVSKÝ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-26665
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob Josef Miškovský

Autor: Marek Skýpala, 03.02.2013
Umístění: Hradištko, hřbitov, u silnice směrem na Sadskou
Nápis:
JOSEF MIŠKOVSKÝ
* 1924 + 1944
OBĚŤ NÁLETU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Adam Vykydal, 18.02.2011
Umístění: Hradištko, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÉMU
RUDOARMĚJCI

VĚNUJÍ
VDĚČNÍ OBČANÉ
HRADIŠTKA

1945
Poznámka:

Zahynul tragicky v květnu 1945 (dle záznamů kroniky a podle pamětníků se jedná o opilého vojáka, který spadl do Labe a utopil se). (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-26952
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Alois Koštíř

Autor: Marek Skýpala, 18.03.2017
Umístění: Hradištko, obecní hřbitov
Nápis:
ALOIS KOŠTÍŘ * 8.11.1886 + 19.12.1973
Poznámka:

Alois Koštíř se narodil v Semicích. Po obecné škole pracoval jako převozník a bydliště měl v Hradišťku. Zajat byla jako vojín c.k. 10. zeměbraneckého pěšího pluku dne 15.9.1914 u Jaroslavi. Do čs. vojska vstoupil dne 8.8.1918 a byl jako vojín zařazen k 6. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl v ČSR jako vojín stejné jednotky dne 4.10.1920.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'35.49'' E14°56'33.06''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Aldorf

Autor: Marek Skýpala, 18.03.2017
Umístění: Hradištko, obecní hřbitov
Nápis:
RODINA
ALDORFOVA
Poznámka:

Na fotografii muž v čs. uniformě.
Mohlo by se jednat o hrob Bohumila Aldorfa (1897 – 1979), který pocházel z Hradištka u Poděbrad a téměř celý život byl vojákem. Vzhledem k tomu, že v jeho čtyřech letech mu umřel táta, měl poměrně krušné dětství a vychováván byl prakticky jen jeho staršími sestrami. Když se vyučil kovářem, byla rozpoutána I. světová válka, a tak musel narukovat. Po bojích na italské frontě se oženil a hned se přihlásil do československé armády. Nejprve působil u Opavy, odkud byl přeložen do Českých Budějovic a odtud se jeho rodina vystěhovala do Josefova u Jaroměře. Nakonec se Aldorfovi ocitli ve Slaném. Po obsazení Československa fašisty byl Bohumil Aldorf starší povolán k vládnímu vojsku, jehož příslušníci byli nejčastěji pověřováni hlídáním železničních tratí. Bohumil Aldorf byl často nasazován na hlídání kralupského nádraží. Po okupaci se Bohumil Aldorf opět vrátil do československé armády.
Zdroj: http://www.slanskelisty.cz/sl/kdyz-byli-mladi/081109kdyz.php


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'34.9'' E14°56'33.51''
Pomník přidal: Marek Skýpala